sva re Judendom

Övningen är skapad 2015-09-08 av ejmc. Antal frågor: 314.
Välj frågor (314)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Var börjar Judendomens historia? Ur
 • Var ligger ur? Mesopotamien
 • Vad kallas Mesopotamien ibland? tvåflodslandet
 • Vilka två floder flyter genom Mesopotamien? Eufrat och Tigris
 • Vad kallas det mesta av Mesopotamien idag? Irak
 • Med vem börjar Judendomens historia? Abraham
 • Hur började Judendomens historia? Gud röst sa att Abraham var en människa
 • Vad lovade Abraham Gud? alltid tro och lyda Gud
 • Varför lovade Abraham att tro på Gud? Skulle få ett nytt land i närheten
 • Vad hette landet som Abraham skulle få? Kaanan
 • Vad skulle Gud göra med Abraham för all framtid? skydda A. och hans folk
 • Vilka bildade ett förbund? Abraham och Gud
 • Var föddes Abrahams son Isak? Kaanan
 • Vad hette Abrahams son? Isak
 • Vad hette Isaks son? Jakob
 • Hur många söner fick Jakob 12
 • Vem var Jakobs näst yngsta son? Josef
 • Vad gick i arv från Abraham? förbundet
 • När ungefär levde Abraham? 1800 fKr
 • När ungefär får Mose stentavlorna? 1200 fKr
 • När regerar Saul, David och Salomo i Kaanan? 900 f Kr
 • När lever det judiska folket i exil i Babylon? 600 f kr
 • När ungf pågår diasporan? 50 e kr
 • När tvingas många judar leva i getton? 1250 e Kr
 • När bildas staten Israel? 1948
 • Vad betyder föskingringen? diasporan
 • Vem var Abrahams sonsonson? Josef
 • Vad var Josef ? Jakobs favoritson
 • Vad gjorde Josefs bröder med sin pappa Jakobs favoritson sålde honom som slav till en handelskaravan
 • Vad är en karavan? ett led/kö med ex kameler och människor
 • Vad hade hänt Josef sa Josefs bröder till sin pappa? dödad av ett vilt djur
 • Vart fördes Josef? Faraos hov
 • Var bodde farao? Egypten
 • Vad hände Josef en natt i fängelset? drömde om Guds vilja
 • Vad handlade Josefs dröm om? 7 bra och 7 dåliga år
 • Vem sa att alla i Egypten skulle lyda Josef? Farao
 • Vad gjorde Josef som var bra för Egypten? sparade säd
 • Vad gjorde säden för Egyptens folk? slapp hungra ihjäl
 • Vem köpte säd i Egypten? Jakobs tio äldsta söner
 • Vad hände de 10 äldsta sönerna när de återvände till Kaanan med säd? beskyllda för stöld
 • Vad hände bröderna när de köpt säden? Josef avslöjade sin identitet
 • Vem mening var det att Josef hamnade i Egypten? Gud
 • Vem skulle Josef rädda? sitt folk
 • Vem hämtade bröderna? pappa Jakob och släkten
 • Var dog Jakob? Egypten
 • Var begravdes Jakob? Kaanan
 • Från Egypten skulle Gud föra sitt utvalda folk till... Kaanan
 • En farao bestämde att Israels folk som bodde i Egypten skulle utrotas. Hur? nyfödda pojkbebisar skulle dödas
 • Vad hittade faraos dotter i Nilens vass? en pojkbebis
 • Vad kallade Faraos dotter den lille pojkbebisen som hon hade tagit hand om? Mose
 • Varför blev Farao arg på Mose? Dödade en vakt som misshandlade en slav
 • Vad gjorde slavarna i Egypten? byggde pyramider
 • Varför flydde Mose till annat land? undvika Faraos hämnd
 • Vad såg Mose i sitt nya land? brinnande buske
 • Vad hände när Mose såg den brinnande busken? hörde Guds röst
 • Vad sa Gud till Mose? för israeliterna bort från slaveriet i Egypten
 • Vart skulle Mose gå med israeliterna? Kaanans land
 • Mose återvände till Egypten och försökte övertala Farao att släppa isreliterna. Vad hände? Farao vägrade
 • Vad hände med Egypten sedan Farao hade vägrat släppa israeliterna fria? olyckor drabbade dem
 • En dödsängel var på väg och alla förstfödda skulle dö med undantag av vilka? Israels folk
 • Vad gjorde Mose innan de flydde? samlade folket och vandrade med dem i flera år
 • Vad hände vid berget Sinai? Mose gick upp och talade med Gud
 • Vad fick Mose vid berget Sinai? lagen
 • Vad var lagen? de tio budorden
 • Vad var budorden skrivna på? 2 stentavlor
 • Var lade israelerna stentavlorna? en ark
 • vad betyder ark? låda (vacker)
 • Hur lång tid vandrade Mose och hans folk innan de nådde gränsen till Kaanan? 40 år
 • Var Mose med under hela vandringen till Kaanan? Nej, han dog
 • Vem förde Mose folk till Kaanan? Josua
 • De tolv stammarna i Kaanan gav sitt namn till..? boplatsen
 • Stammen Juda kallade sin boplats för, vad? Juda rike
 • Vad hände med livet i Kaanan? krig i landet, krig med grannfolk
 • Vad hette israeliternas kung? Saul
 • Ett grannfolk hette? filistérna
 • Vad hette filistérnas jättelika kämpe? Goljat
 • Goljat var obesegrad men en ung israelit lyckade besegra honom. Hans namn? David från Betlehem
 • Hur besegrades Goljat av David? en sten kastades och träffade
 • När levde David? 900 f Kr
 • Vem var kung före David? Saul
 • Vad gjorde David till minne av patriarken Jakob? enade riket och namngav det Israel
 • David gjorde Israel mäktigt och förde förbundsarken till... berget Sion
 • Vem var kung efter David? Salomo
 • Salomo lät bygga ett tempel i Jerusalem. Vad placerades där? Förbundsarken med lagen
 • Babylonierna förstörde Salomos tempel och förbundsarken med stentavlorna försvann
 • När spöittrades Israel? Romarna tågade in 70 e Kr
 • Romarna kallade alla israeltier för judar efter... Juda rike
 • Romarna kallade Israeliternas områden för... Palestina
 • Gamla testamentet beskriver kung Salomo som vis. När två kvinnor grälade om vems barnet var... en sa dela barnet ½ var, Nr 2 sa ta barnet så det ej skadas. Salomo sa nr 2 är rätt mor för hon vill ej skada barnet...
 • Vad kallas Gamla testamentet på hebreiska? Tanach
 • Vilket är judarnas språk? hebreiska
 • Hur kan man förklara Gamla testamentet? en historiebok med utvikningar
 • Vad handlar Gamla testamentet om? det judiska folketoch dess historia
 • Vilka texttyper finner läsaren i G.T.? myter, lagar, poesi, historia, ordspråk och psalmer
 • I hur många delar är G.T.:s texter indelade i? Tora, Neviim, Chetuvim
 • Vad betyder Tora? lagen/läran
 • Vad betyder Neviim? profeterna
 • Vad betyder Chetuvim? Skrifterna
 • Tora innehåller fem böcker som kallas? Mosebok
 • Vad innehåller Tanachs delar? lagen, profeterna och skrifterna
 • Vem är en judendomens viktigaste personer? Mose
 • På vad är Tora nedtecknade på? rullar
 • Vad heter judarnas heliga hus? tempel
 • Vad är en skapelseberättelse? förklarar hur världen och människan blivit till
 • Var står skapelseberättelserna? GT
 • Två kända berättelser är: Kain och Abel, Babels torn
 • Kain och Abel är en text om de första människorna två söner som bråkar ibland. Det finns flera tolkningar, ett är: Den som mördar jagas av sitt dåliga samvete
 • Vad hette de första människorna enligt moseböckerna? Adam och Eva
 • "Babels torn" handlar om hur människorna fick flera språk när de först talade ett enda. Hur då? Tornet blev så högt att Gud blev orolig att människorna skulle ta över
 • Vilken myt förklarar hur världen fick många språk. Villken? Babels torn
 • Vad betyder att bli stämplad för resten av livet? kainsmärke
 • Vad heter världens mest lästa bok? Bibeln
 • När började Bibeln att skrivas? 900 f Kr
 • Hur många språk ungefär är Bibeln översatt till? över tusen
 • Varför kallas Bibeln för Böckernas bok? den betyder så mycket för så många
 • Bibeln består av ... flera böcker
 • Hur många böcker består Bibeln av? 66
 • Hur många böcker innehåller GT? 39
 • HUr många böcker innehåller NT? 27
 • Gamla testamentet är både judar och kristnas bok men mest betydelse full för... judar
 • Vad heter krsitendomens mest heliga skrift? Nya testamentet
 • Biblen är en helig bok men med lite fel i menar... muslimer
 • Muslimernas heliga skrift heter... Koranen
 • Testamente betyder... överenskommelse
 • Hur förklarar kristna överenskommelsen i NT? ny och har med Jesus att göra
 • Lagarna finns i Tora. Hur många är de? 613
 • De flesta följer inte alla gmla lagar utan nöjer sig med dem från arken som kallas 10 Guds bud
 • En regel är viktigare än alla andra, vilken? Älska din nästa som dig själv
 • Vilken regel finns i de flesta religioner världen över? Älska din nästa medmänniska som dig själv
 • Neviim betyder profterna. Vilka nämner läroboken? Jesaja, Jeremia, Amos och Hosea
 • Vad är en profet? En person som kommer med budskap från Gud
 • Vad berättar en profet mer? vad som händer om du inte följer Guds vilja
 • Vad får en person som klagar ibland? fiender
 • Vem klagade på folks sätt att leva, att ledarna inte tog ansvar för landet? profeter
 • När levde profeterna Jesaja och Amos ungefär? 700 f Kr
 • När levde profeten Jeremia ungefär? 600 f Kr
 • Vilken uppgift had profeterna Jesaja, Amos och Jeremia? varna, döma och trösta
 • Vilka böcker ingår i Chetvim (skrifterna)? Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Höga visan och Predikaren
 • Vad heter Skrifterna på hebriska? Chetuvim
 • Vilken sorts texter ingår i Skrifterna? poetiska böcker
 • Vad handlar de poetiska böckerna om? livet, kärleken, livsvisdom
 • I Jobs bok lär vi mycket allmän visdom och om ett svårt ämne... vilket Varför vissa drabbas av otur och elände medan andra aldrig råkar illa ut
 • Var användes de första psalmerna ur Skrifterna först? templet i Jerusalem
 • Vad heter en annan viktig skrit inom Judendomen? Talmund
 • Vad kallas judarnas vilodag? sabbat
 • När infaller sabbaten? lördag (fre från 18:00)
 • Vad gör judar ofta på sabbaten? studerar Talmund
 • Vad innehåller Talmund? tolkninga av lagar och berättelser i Tanach
 • När började judarna samla tolkningarna av i Talmund? 500 f Kr
 • När skrevs Talmund ner? 500 e Kr
 • Vem har skrivi Talmund? präster, lärda, ibland vanliga enkla människor
 • Hur många sidor innehåller Talmund? tjugotusen
 • Vad innehåller varje sida i Talmund? en kortare text på hebreiska
 • Vad är Höga visan? En text i Chetuvim
 • Den judiska läran består avsju viktiga delar. Vilka? trosbekännelsen, Gud, människan, världen, det utvalda folket, judarnas uppgift och Messias
 • Hur lyder den judiska trosbekännelsen? "Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en."
 • Vad har Gud skapat enligt judendomen? jord, människor, djur
 • På hebreiska skrivs ordet Gud.. JHVH
 • Hur uttalas JHVH? Jachve
 • Vad betyder JHVH? jag är
 • Vad säger en del judar istället för JHVH? Adonai
 • Vad betyder Adonai? herren
 • Ett annat ord för Gud är? Herren
 • Enligt judendomen är människan lik Gud och därför Guds avbild
 • Vad kan männsikan? tänka, välja om sitt liv
 • Se till att livet blir bra är... upp till människan
 • Tanch menar att människan också är svag och då förlåter Gud
 • Världen är skapad av Gud... därför god
 • Det som är fint i världen ska man sköta väl och ta hand om
 • Världen finns för att människorna ska njuta av den
 • Enlig Tanach är det judiska folket Guds tjänare
 • Det judiska folket var inte märkvärdigt eller fint utan ganska besvärligt
 • Gud ställer höga krav på judarna som måste leva på ett bra sätt
 • Judar försöker inte få andra att bli judar alltså missionerar inte
 • Man måste inte vara jude för att kunna följa Gud utan alla kan förstå Gud
 • Den smorde betyder Messias
 • När Messias kommer tar judarnas uppdrag slut
 • Vad gjorde människorna på 1000 f Kr? Smorde blivande kungar med helig olja
 • En smord kung får ta del av ... Guds kraft
 • En smord kung på jorden var Guds representant
 • att sprida ett budskap betyder att missionera
 • Vem är Mesias utsedd av? Gud
 • Vad ska Messias göra? Föra fred till världen
 • Många judar tror att människor måste hjälpa till att arbeta för fred då.. kommer Messias
 • Messias kommer då Fredsriket blir verklighet
 • Vad heter judarnas gudstjänstlokal? synagoga
 • Vems plikt är det att gå till synagogan på lördagaen? männens
 • Hur många män måste komma för att det ska bli gudstjänst? tio
 • Måste kvinnorna gå till synagogan på lördagar? valfritt
 • Vem leder gudstjänsten i synagogan? kantorn
 • Vad gör kantorn i en kristen kyrka? spelar orgel
 • Vad händer under gudstjänsten i synagogan? Toratexter läses
 • Måste en kantor leda gudstjänst? valfri man
 • Männen måste bära en liten hatt under gudstjänsten. Den kallas? kippa
 • Sjalen som män ibland bär under gudstjänsten kallas... talit
 • Kvinnors religiösa plikt ligger i hemmet
 • Var i synagogan förvaras Toratexterna? i ett skåp längst fram
 • Vad finns i ett skåp längst fram Arken med Torarullarna
 • När någon läst texterna i gudstjänsten tar ... rabbin vid
 • En rabbin predikar om allt möjligt i livet men kopplas alltid till... Tanach
 • Vad gör en rabbin? förklarar och ger råd
 • Vilka tre riktningar finns det i judendomen? ortodoxa, konservativa och liberala
 • Vilka försöker följa så många som möjligt av de 613 reglerna i Tanach? ortodoxa
 • Vad äter inte ortodoxa judar? fläsk, skaldjur eller blandar kött och mjölk
 • Vilka sitter på läktaren i synagogan bland ortodoxa judar? kvinnor
 • Var i synagogan sitter de ortodoxa männen? nedre delen
 • de som häller allra hårdast på traditionerna kallas ultraortodoxa
 • Var finner vi de ultraortodoxa judarna? New York, Israel
 • Vilka följer vissa matregler men inte alla? konservativa
 • Hur sitter konservativa judar under gudstjänsten? vänster endast män, tillsammans på höger, kvinnor på läktaren
 • Inom nästan alla religioner finns det tre grupper av troende nämligen... hålla hårt på reglerna, följer och blandar och de som anpassar sig till nuet
 • Varför följer liberala judar sällan på matreglerna? reglerna anpassade efter gammal tid och vi lever nu
 • I liberala synagogor sitter män och kvinnor tillsammans
 • En person som bekänner sig till en religion men inte går på gudstjänst kallas... sekulariserad
 • Män, kvinnor och barn som dansar tillsammans på fest är: liberala judar
 • Vid tolv års ålder firas budets dotter: Bat Mitzva
 • Bat Mitzva innebär att ett barn har lärt sig ... grunderna i judendomen
 • När du fått Bat Mitzva är du ansvarig för dina handlingar
 • Kvinnorna ansvarar för att... tända sabbatsljus
 • Mannen ansvarar i hemmet för att läsa välsignelsen
 • välsignelse heter Quiddush
 • Gud skapade världen på sex dagar. Vad hände den sjunde dagen? vilade han
 • Eftersom Gud vilar sig måste människan göra så under... sabbaten
 • Vad får du göra under sabbaten? ingenting
 • Sabbat finns för att judarna ska kunna tacka Gud den sjunde dagen
 • Sabbaten startar på fredag eftermidag och slutar lördag kväll
 • Varför kan judiska ungdomar inte gå på fredagsdisko? sabbaten har börjat
 • Var firas sabbat? hemma eller i synagoga
 • De gamla sångerna som sjungs under sabbaten är på hebreiska och.. glada
 • matregler kosher
 • Kött som används i matlagning måste ha slaktats rätt
 • Varför finns det två diskbänkar i judiska hem? får ej blanda mjölk och kött
 • Mat som är kosher är tillagad som det står i Tanach
 • När ber en jude? morgon och kväll
 • Vad börjar bönen alltid med? "hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en..."
 • Hur är en judisk bön? som ett samtal med Gud
 • Diasporan betyder förföljelsen
 • Under diasporan skapade judarna samlingsplatser i de nya länderna. De kallas? synagoga
 • Från vilket språk kommer ordet synagoge? grekiska
 • Vad görs också i en synagoga? lyssnas på föredrag, festas, studeras
 • När börjar den judiska tideräkningen? då Gud skapade jorden
 • När tror judarna att Gud skapade jorden? Tanach berättar 3761 f Kr
 • Vilket år var det år 2000 enligt Tanach? 5760
 • Vilket år står det på en judisk tidning? judiska och kristna parallellt
 • Det judiska nyåret startar i september eller i början av oktober och kallas... Rosh Hashana
 • Rosh Hashana betyder nyårsfest
 • Hur länge firas judiskt nyår? 10 dagar
 • Vad ska en jude göra under Rosh Hashana? fundera över sitt liv, året som gått och be om förlåtelse
 • Försoningsdagen heter Jom Kippur
 • Vad gör juden under Jom Kippur? fastar, be medmänniskor om förlåtelse och förlåta dem
 • vad betyder att försonas? bli sams
 • När bryts fastan? när dagen slutar
 • Efter Jom Kippur är man glad och försöker att vara en bättre människa
 • Tempelinvigningsfesten heter Chanukka
 • Chanukka firas i december och är ljusets fest
 • Chanuka firas till minne av ett mirakel
 • Grekerna härskade över judarna år 100 f Kr
 • Vilka förstörde judarnas tempel? grekerna
 • Judarna byggde upp templet och gjorde uppror och tände den sjuarmade ljusstaken som kallas... menoran
 • Judarna visste att olja för ljusstaken endast räckte en dag men miraklet gjorde att den brann i åtta dagar
 • Vad händer med judarna vid Chanukka? barnen får presenter
 • Det bröd som äts vid påsk (Pesach) kallas... Matza
 • Matza bakas på mjöl och vatten och är... osyrat och tunt
 • Matzabrödet äts till minne av slaveriet i ... Egypten
 • Varför är Matzabrödet osyrat? Brått vid flykten så det ej hann jäsa
 • Varför doppas persilja i saltat vatten? påminnas om alla tårar under slaveriet
 • En av de viktigaste högtiderna kallas... Pesach
 • Vad betyder Pesach? påsk
 • Pesach infaller i mars/ april. Varför? Minnas att Mose räddade judarna ur fångenskapen i Egypten
 • Vad betyder Pesach? gå förbi
 • Vad var det som gick förbi judarna vid uttåget från Egypten? dödsängeln
 • Vad har den kristna påsken fått sitt namn efter? Pesach
 • Vem är jude? barn fött av judisk mor
 • Vad händer med judiska pojkbebisar på åttonde dagen? omskärs
 • Vad gör en judisk pojke när han är 13 år? undervisas i Tora
 • Vad betyder Bar Mitzva? budets son
 • Under ceremonin i synagogan visar ungdomen att den kan läsa Tora på hebreiska, svara på rabbinens frågor
 • Bar/bat Mitzva avslutas med en stor fest
 • Efter Bar Mitzva räknas pojken som vuxen och kan vara en av tio för att hålla gudstjänst
 • Att gå över till en religion kallas att konvertera
 • För att konvertera till jude undervisar en rabbin
 • Giftermål sker under ett tak som kallas... baldakin
 • För att gifta sig måste minst 10 män vittna
 • Vad ger mannen bruden? en ring och hebreiskt bröllopslöfte
 • Vad gör brudparet? dricker vin och krossar glaset tillsammans
 • Begravning sker på en begravningsplats
 • Begravning sker snarast och helst dagen efter
 • Begravning sker aldrig under sabbat
 • Var sker begravningshögtiden? synagogan
 • Den döde frälses genom att någon läser bönen Quaddish
 • Efter dödsfallet sörjer den dödes släktingar i den dödes hem
 • Sorgetiden i den dödes hem kallas shiva
 • Årsdagen av dödsfallet påminns genom att läsa Quaddish
 • Blommor placeras inte på judiska gravar utan en sten
 • Kvinnors religiösa plikt är att ta hand om barn, hushåll
 • Vad är kvinnor i sig själva? andliga
 • Varför behöver inte kvinnor be? de är andliga
 • Mannen behöver be på bestämda tider
 • Mäns religiösa plikt är att be på bestämda tider
 • Vem leder gudstjänsten? en man
 • Vad talar kippan om? underkastar sig Gud
 • Vad är kippan en symbol för? vördnad
 • Vad bär ortodoxa män jämt? kippa
 • Tecken på en ortodoxa jude är... svart hög hatt, skruvlockar vid öronen
 • Kvinnor kan ibland bära sjal för att visa anständighet
 • Kvinnors hår menar vissa kan förföra mannen
 • Varför klipper ortodoxa kvinnor sitt hår när de gifter sig? förför män
 • Varför bär ortodoxa judinnor peruk? de har klippt håret
 • Huvudsyftet med ett judiskt äktenskap är att få barn
 • Kvinnans sexuella behov ska tillgodoses först
 • Vad är en ogift judisk man? fattig, lågstatus
 • Skilsmässa accepteras av judarna sen judendomens början
 • Att judar gifter om sig accepteras överallt
 • Judiska kvinnor bär vanliga kläder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-re-judendom.4757577.html

Dela