Sva re islam, år 5

Övningen är skapad 2015-06-01 av ejmc. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilken är den största religionen i Mellanöstern? islam
 • vad kallas den muslimska gudstjänstlokalen? moske
 • vad är en minaret? torn i moské
 • hur vet en muslim att det är dags att be? bönetiderna ropas ut från en minaret
 • Vilken är muslimernas heligaste plats? Mekka
 • Vad kallas den heliga stenen? Kaba
 • Vem startade seden att vända sig mot Mekka när man ska be? Muhammed
 • Varifrån flydde Muhammed? Medina
 • Vad heter islams heliga skrift? Koranen, al-Quaran
 • Vad betyder Koranen på arabiska? läsningen
 • det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är hans sändebud... är islams trosbekännelse
 • När börjar islams tideräkning? 622 e Kr
 • Vad följer det muslimska året? månen
 • år 2000 e Kr motsvarar... 1420
 • Vilken symbol har islam? halvmånen
 • Vad påminner halvmånen oss om? islamska året följer månen
 • Var finns de flesta muslimerna? Mellanöstern, Asien, norra Afrika
 • Vad betyder islam? överlämna sig till gud
 • vad betyder muslim? underkasta sig gud
 • Vad kallas en muslimsk ledare? kalif
 • Följarna med inriktningen att vara trogen Muhammeds lära och exempel kalla? sunniter
 • Följarna som menade att man ska vara släkt med Muhammed kallas... shiiter
 • Antal muslimer som är shiiter är... 90 procent
 • Antal muslimer som är shiiter är... tio procent
 • muslimernas lag kallas? Shariah
 • vad kallas Muhammeds exempel? sunna
 • När får man hjälp att tolka Koranen? fredagsbönen
 • Vad kallas lärarna inom islam? imamer
 • vem tolkar Koranen åt en muslim? imamen
 • Varför har shiiterna svårt att hitta en ledare? han måste tillhöra Muhammeds släkt
 • Shiiterna erkänner tolv imamer. När försvann den siste? 878
 • vad hände med shiiterna elva imamer? dödades
 • Vad gör shiiterna med de elva dödade imamerna? hyllar dem som martyrer
 • Vad ska den tolfte imamen göra, tror shiiterna? återkomma och skapa ett perfekt muslimskt samhälle
 • Vad gör ayatollorna? ersätter imamer och tolkar Guds vilja
 • Var finns de flesta shiiterna? Iran och Irak
 • Vad firar shiiterna i Karbala varje år? minnet av Alis son Husseyn
 • Varför firas minnet av Husseyn i Karbala? 73 personer dödades där 680
 • Vad kallas det när vi påminns om att lid för något man tror på, martyrskap? Ashura
 • Vad kallas judar och de kristna av muslimerna? Bokens folk
 • Vad är Koranen enligt Muhammed? Guds eget ord
 • Vilka är de fem grundpelarna? trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden och skatt till fattiga
 • första pelaren är Allah är högst av allt och en enda
 • hur blir man muslim? säga trosbekännelsen framför två vittnen
 • är Muhammed en Gud? enbart sändebud,
 • Vilken är den andra pelaren? bönen
 • Vilken räden tredje pelaren? skatten till de fattiga
 • Vilken är sen fjärde pelaren? fastan
 • Vilken är den femte pelaren? vallfärden till Mekka
 • Hur många samlas vid den stora moskén i Mekka under vallfärden? två miljoner
 • Vilka är de stora högtiderna inom islam? barns födelse, giftermålet, slöjan och begravningen
 • Är döden slutet för en muslim? den döde återvänder till Allah som granskar hur människan levt
 • Vad kallas fastemånaden? Ramadan
 • Hur ska man göra i Mekka? springa sju gånger mellan kullarna Safa och Marwa o kyssa Kaba
 • vad hette Abrahams hustru? Hagar
 • Vad kallas avgiften som rika ger fattiga? zakat
 • Hur ofta ger man zakat? en gång per år
 • vad är är förbjudet under fastan? äta, dricka, röka eller sex
 • när gäller fastan? från soluppgång till solnedgång
 • varför fastar muslimer? tänka på dem som svälter, att Allah ger all gåvor
 • Hur många personer i Sverige har muslimsk bakgrund? en halv miljon
 • Vad är en koranskola i Sverige? där får muslimska barn lära sig Koranen och muslimska livsregler

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-re-islam-ar-5.4610804.html

Dela