Annonser


sva re etik och moral-åk7

Övningen är skapad 2015-05-27 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • etik sed
 • moral personligt handlingssätt
 • etisk riktlinje för handling
 • Vilka etiska system känner du till? regel/plikt, konsekvens, sinnes, dygd
 • Vad är etik och moral? riktlinjer för hur vi bör handla
 • Vad gör regel- eller pliktetik för en människa? hjälper en att leva moraliskt rätt
 • Några vanliga moraliska regler? Du ska inte döda. Du ska inte stjäla. detta gör jag inte för det är fel..
 • Vilken är den gyllene pliktetiska regeln? Allt du vill att människorna ska göra mot dig, ska du också göra mot dem.
 • Vad innebär konsekvensetik? Följderna av en handling avgör om den är moralisk rätt.
 • Vad betyder konsekvens? följd
 • Hur kan krockande konsekvenser ställa till det? Ett ex. medicinen du stal var felaktig och hon dog.
 • Vad betyder sinnelagsetik? Handlingens tanke avgör om den är god och rätt.
 • Vad betyder dygd? mod, ärlighet, uthållighet
 • Föds vi ärliga? nej, men vi kan träna på det
 • Vad är tro? lita på en makt, gud eller andlig kraft
 • Vad innehåller en religion? 1) kult och riter 2) gemenskap 3) etik/moral 4) tro 5) historia 6) bok där tron förklaras
 • Vad innebär gemenskap? träffa och umgås med andra som tror lika
 • Vad betyder kult? hylla eller dyrka något
 • Vad betyder rit? en serie handlingar
 • Vad betyder religion? vördnad för det heliga
 • Vad är heligt? det särskilda
 • Vad handlar religion om? livet
 • Vilka tre frågor besvarar religionen? 1) Vad kommer jag ifrån? 2) Vad ger livet mening? 3) Vad händer när jag dör?
 • Vad innebär arv? det som ligger i en människas gener
 • Vad innebär sekulariserad? ett lands vardag åtskild från religionen
 • Vad innebär fundamentalism? bokstavstroende och egen strikt tolkning av religion
 • Vad betyder ateist? En som tror att gud inte finns.
 • Vad betyder teo? gud
 • Vad betyder teologi? läran om gud
 • Vad innebär miljöpåverkan? omgivningen danar människan
 • Vad är en myt? en sorts saga om religiösa företeelser som människor tror på.
 • Vad berättar myterna? försöker förklara hur livet har uppkommit
 • Ge förslag på tre böcker som förklarar tron. 1) Talmund 2) Bibeln 3) Koranen
 • Vad innebär en livsåskådning? Sätt att se på livet
 • Vilka två huvudlivsåskådningar har människor? 1) religiös 2) icke religiös
 • Vad innebär olika syn på människan? ond/god arv miljö lika värde
 • Vad är en feminist? person som anser att att kvinnors underordnande i samhället bör ändras
 • Hur fungerar ett sekulariserat samhälle? religion och politik är åtskilt
 • Vad innebär bokstavstro? tror exakt som det står i den religiösa skriften
 • Vad innebär bildtro? den religiösa skriften vill säga mig något genom att tänka i liknelser
 • Vad innebär humanism? mänsklig, människan är förnuftig (ej djur)
 • Vilka stöder humanismen? både ateister och religiösa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-re-etik-och-moral-ak7.4604791.html

Dela