sva På god väg 7 prepositioner

Övningen är skapad 2018-01-01 av ejmc. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Förbereda sig för något
 • ha någon aning om något
 • finna sig i något
 • få kontakt med någon
 • vara gift med någon
 • vara synd om någon
 • fundera över något
 • ordna något med någon
 • ta hand om något
 • få syn något
 • vara mån om något
 • hålla med om något
 • vara missnöjd med något
 • längta efter något
 • tacka nej till något
 • vara sur över något
 • vara orolig för någon
 • komma överens med något
 • ha framgång med något
 • bestämma sig för något
 • sträcka sig
 • få något emot någon
 • vara pigg något
 • hålla med om något
 • få syn något
 • ta hand om något
 • ordna något åt någon
 • verb= värma, substantiv= en värme adjektiv=varm
 • verb=tömma, substantiv= tömning adjektiv=tom
 • verb=vänja, substantiv= vana adjektiv=van
 • verb=fara, substantiv=en fara adjektiv=farlig
 • verb=byta, substantiv=ett byte
 • verb=fundera, substantiv= en fundering adjektiv=fundersam
 • substantiv=ett byte, verb= byta
 • verb=betyda, substantiv= en fundering adjektiv=fundersam
 • verb=erbjuda, substantiv=ett erbjudande
 • verb=fiska, substantiv=ett fiske
 • verb=uppge, substantiv=en uppgift
 • verb=värma, substantiv=en värme
 • verb=förbereda, substantiv=en förberedelse
 • verb=tömma, substantiv=en tömning
 • verb=vänja, substantiv=en vana
 • verb=tveka, substantiv=en tvekan adjektiv=tvekande
 • verb=använda, substantiv=en användning adjektiv=använd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-pa-god-vag-7-prepositioner.7905873.html

Dela