sva på god väg 2 ordkunskap

Övningen är skapad 2017-12-17 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • våta blöta
 • vara tvungen att måste
 • på egen hand utan hjälp; ssjälvständigt
 • i alla fall ändå
 • troligen nog
 • for till åkte till
 • endast bara
 • Det finns gott om svamp väldigt mycket svampar att plocka
 • genast nu
 • inträffa ske
 • förvirrad desorienterad
 • orolig nervös
 • preposition platsord
 • skinn läder
 • folktom öde
 • bärga föra under tak; rädda; spara
 • plöja ploga; fåra
 • skifta ändra; byta
 • märka syns; noteras; observeras
 • skrota kasta; kassera; demolera; utrangera; göra sig av med
 • Citroën bilmärke som ex Volvo
 • en kupè sittrum i tågvagn eller sportbil
 • betrakta se
 • en åker ett fält; ett gärde; en äng; plats för odling
 • försjunken absorberad av; i egna tankar; helt upptagen
 • ett mord avsiktligt dödsfall; homicide; ett dråp
 • troligen kanske
 • en liga ett band; en grupp; maffia; ett följe; ett gäng; förbrytaregrupp
 • en förgrening nät; utbredning; utskott
 • en yngling en ung man
 • koncentrera sig fokusera; ställa in sig på
 • virvla snurra; tumla; rotera; singla
 • ruggiig otäck; kuslig; hemsk; ruskig; skrämmande
 • ångra sig ändra sig; göra avbön; åtra sig
 • en doft en god lukt
 • snagg mycket kort; rakat; stubb
 • stirra glo; blänga; bliga, titta hårt rakt på
 • flacka irra; titta överallt om och om igen
 • påflugen indiskret; burdus; framfusig
 • protestera säga emot; opponera sig; invända; säga ifrån
 • besviken ledsen; missnöjd; slokörad; missräknad
 • lägga näsan i blöt blanda sig i; lägga sig i; stanna utanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-pa-god-vag-2-ordkunskap.7782818.html

Dela