sva på god väg 2 adjektiv

Övningen är skapad 2017-12-17 av ejmc. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett ansvar ansvarsfull; ansvarslös
 • en tand tandlös
 • en snö snörik; snöfattig
 • en miljö miljövänlig, miljöfri
 • ett hopp hopplös
 • en förälder föräldralös
 • en hjälp hjälpsam; hjälplös
 • ett barn barnlös; barnrik; barnvänlig; barnfri
 • en sömn sömnlös; sömnlik; sömnfri; sömnfattig
 • en drog drogfri; drogvänlig; drogri
 • en rök rökfri; rökfull; rökvänlig
 • en betydelse betydelselös, betydelsefull, betydelserik
 • ett symtom symtomfri; symtomrik
 • ett koffein koffeinlös; koffeinrik, koffeinfattig
 • en alkohol alkoholfri, alkoholrik, alkoholvänlig
 • ett socker sockerrik; sockerfattig, sockerfri
 • en framgång framgångsrik; framgångslös
 • en vitamin vitaminrik; vitaminfri
 • en kund kundvänlig; kundfri
 • en sol solfattig; solrik
 • en idé idérik; idéfattig
 • ett mål målrik; mållös
 • en chans chanslös; chansrik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-pa-god-vag-2-adjektiv.7782724.html

Dela