Sva på god väg 1

Övningen är skapad 2017-12-17 av ejmc. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett jobb jobbig
 • en politik politisk
 • två år tvåårig
 • en man manlig
 • en ekonomi ekonomisk
 • en stat statlig
 • leka lekande
 • en blomma blommig
 • le leende
 • röka rökig
 • Frankrike fransk
 • Spanien spansk
 • tveka tveksam
 • spara sparsam
 • bära bärbar
 • ett fack facklig
 • dricka drickbar
 • pågå pågående
 • en kines kinesisk
 • tvätta tvättbar
 • hjälpa hjälpsam
 • använda användbar
 • förstå förstående
 • blåsa blåsig
 • en kvinna kvinnlig
 • vara nu varaktig
 • Japan japansk
 • komma kommande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-pa-god-vag-1.7782597.html

Dela