sva ordkunskap

Övningen är skapad 2017-10-07 av ejmc. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ord med en ordstam som inte kan delas upp i mindre delar enkla ord
 • träd, hus, hund, jag och katt har en ordstam som inte kan delas och kallas: enkla ord
 • orddel stavelse
 • förstavelse prefix
 • ändelse suffix
 • när prefix läggs till i början av ett ord och bildar ett nytt ord kallas grundord
 • miss-lyckad, för-middag, be-tala, av-bryta har en stavelse i början som kallas prefix
 • enkelt ord + suffix eller prefix kallas grundord
 • o-tur, dag-lig, hjälp-sam, be-tyda är enkla ord plus ändelse eller förstavelse och kallas grundord
 • ord som låter lika med betyder olika homofon
 • fest för klass/ fäst lappen på tavlan låter lika men betyder olika, de är homofoner
 • ord som stavas och låter lika men betyder olika homonym
 • Emma har en skär tröja. Skär brödet! Seglar mellan skären. flertydiga
 • 20 bokstäver som vi inte kan "sjunga på" utan kräver en vokal för att uttalas konsonant
 • Förkortar långa ord för att de är enklare att säga kortord
 • Ord du behärskar som hjälper dig att lista ut svårare ord ledtråd
 • ord som vi fått från andra språk och som nu ingår i vårt ordförråd lånord
 • ett nytt ord som bildats av två eller flera ord med egen betydelse sammansatta ord
 • sand + låda=sandlåda, kök+fläkt=köksfläkt kallas sammansatt ord
 • ord som har en gemensam del/ stam som bygg-a, bygg-nad släktord
 • gemensam del i flera besläktade ord stam
 • den minsta delen i ett ord (som vi kan klappa till) stavelse
 • ord som har liknande betydelse som gå, vandra eller promenera, traska, ströva synonym
 • där ett ord ursprungligen kommer från som halv från nordiska ordet halfr ursprung
 • del som läggs till i slutet av ord kallas suffix ändelse
 • -ig, -lig, -het, -sam, -aktig, -bar läggs till på slutet av ord suffix
 • ord som betyder tvärt emot varandra som stor-liten, rak-rund, ful-vacker motsatsord
 • 20 konsonanter och 9 vokaler är våra bokstäver
 • aouå hårda vokaler
 • eiyäö mjuka vokaler
 • en vokal som låter som när du säger alfabetet lång vokal
 • följs ofta av dubbla konsonanter och låter inte som i alfabetet kort vokal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ordkunskap.3866082.html

Dela