sva ord skriva

Övningen är skapad 2014-10-07 av ejmc. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att dela ett ord som inte ryms på en rad avstava
 • ofta personlig text riktad till en person från en annan person. Den börjar och slutar med hälsningsord. brev
 • att exakt skriva av vad någon sagt eller skrivit. "vi satsar på eleverna..." citat
 • texttyp där något skrivs varje dag till dig själv från dig själv dagbok
 • långt ord som ofta används i skrift skriv ibland inte ut ex= exempelvis, med mera = mm förkortning
 • noga läsa och kontrollera att en text är korrekt granska
 • samla alla möjliga tankar som kanske kan användas när du ska skriva idésamling, brainstorming
 • en tyckande text med din åsikt om något. Den skrivs ofta i tidningar insändare
 • små bokstäver gemener
 • stora bokstäver versaler
 • dagar, månader, högtider skrivs med små bokstäver
 • inleds med stor bokstav och slutar med stort skiljetecken (.!?) mening
 • ändra, flytta om i en text så att den lättare förstås redigera
 • det någon säger -Vilken läxa har vi till i morgon? frågade Pernilla. replik
 • text i media (tidning/tv) om en nyhet eller händelse reportage
 • text som vi skriver (inte alltid som vi talar) för att vara exakt. Det är vår hund. (talspråk: = de e våran jycke.) skriftspråk
 • en mening inleds med versal. Namn börjar också med versaler. stor bokstav
 • en textdel som handlar om samma sak stycke
 • ett nytt stycke markeras genom att börja lite mer till höger än resten av texten. indrag
 • ovanligt i svenska = dela ord som uttalas som ett ord renkorv = korv av renkött men ren korv= korv som inte är smutsig särskrivning
 • en figur som stöd för att minnas eller planera händelser eller texter tankekarta
 • en kort text med röd tråd dvs med början, handling och slut uppsats
 • en första text som sedan ska granskas och ändras utkast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ord-skriva.3934393.html

Dela