sva ord läsning

Övningen är skapad 2014-10-07 av ejmc. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • den första stora bokstaven i ett kapitel eller stycke anfang
 • text som gör reklam för olika saker annons
 • beskriver kort vad en bilden föreställer bildtext
 • kort presentation av en bok som berättar vad du tycker om boken bokrecension
 • en liten del som tillhör något större detalj
 • en händelse episod
 • objektiv information fakta
 • yrke för en person som skriver en bok eller en text författare
 • ana, tro, anta vad som kommer att ske i en berättelse förutsäga
 • en serie händelser som följer på varandra händelseförlopp
 • läsa (och säga) lagom volym och tempo samt pausa vid skiljetecken högläsning
 • bild som förklarar en text illustration
 • allt du får veta om något information
 • början som ska locka läsaren att vilja läsa är en inledning till en artikel ingress
 • början av en text inledning
 • en lista med rubriker och sidnummer för dem så du vet vad boken handlar om innehållsförteckning
 • lista förteckning
 • plats där original finns källa
 • beskriver steg för steg hur du ska göra något instruktion
 • en del av en bok kapitel
 • jämför och hittar saker som påminner om varandra likhet
 • en bok där du noterar fakta, som ex titel eller författare, om böcker du läser läslogg
 • öva/träna något, flera gånger för att lära dig något ex läsa en läxa plugga
 • en lista eller förteckning i alfabetsföljd register
 • göra samma sak flera gånger repetera
 • står överst och förklarar vad texten handlar om rubrik
 • kort text med större och fetare bokstäver överskrift
 • kort återberätta en text eller händelse sammanfatta
 • ord i talspråk som ofta lever kort tid och ofta bland ungdomsgrupper slang
 • använda det som står för att förstå saker i en text slutsats
 • viktiga ord för att komma ihåg stödord
 • snabbt läsa igenom en text för att hitta ex fakta i en text sökläsa
 • snabbt titta på en text för att se vad den handlar om ögna
 • namn på en text (ex en sång eller bok) titel
 • tala om vad man tycker om något åsikt
 • med egna ord tala om vad något handlar om återberätta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ord-lasning.3934189.html

Dela