sva Musikord

Övningen är skapad 2018-05-20 av ejmc. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • absolut gehör förmåga att urskilja exakt vilken ton eller ackord man hör.
 • ackompanjera spelas samtidigt med en melodi i sång eller annant instrument. Gitarr, ukulele, piano. På en bas spelas bara en grundton i taget
 • ackord samklang. Består av minst tre samtidiga toner.
 • alt den låga kvinnorösten eller barnrösten
 • bas den låga mansrösten
 • b-förtecken sänker tonen med en halvton
 • brygga Finns i en del låtar. Leder versen till refrängen.
 • crescendo starkt
 • dirigent leder en kör/orkester. Visar med taktpinnen hur musiken ska utföras
 • duett två personer musicerar tillsammans
 • dur beskrivs oftas som "glad"
 • durackord ett ackord med durklang. Skrivs genom att ange grundtonen i ackordet. Denna kallas ters och är den mittersta tonen. ex C. På eng = Major
 • dynamisk Volymen i musiken. Svagt och starkt och allt däremellan.
 • gehör hörsel. Förmåga att urskilja olika toner och hur långt det är mellan varje ton.
 • inräkning Visar hur snabb pulsen är i låten du ska spela
 • instrumental Instrument spelas utan sång
 • intro/förspel inledningen till en låt.
 • klav Nyckel. Visar vad en ton heter och var den ligger i notsystemet. G-klav vanligast men även F-klav som ofta är vänster hand på pianot.
 • komp Ackompanjemang. Det som instrumenten spelar som är bakgrund till melodin.
 • korsförtecken # höjer tonen med en halvton. Spela på nästa tonläge
 • kvartett fyra personer musicerar tillsammans
 • kvintett fem personer musicerar tillsammans
 • melodi Melodin är det man sjunger i en låt men den kan också spelas. En melodi får man när man kombinerar rytm med toner.
 • metronom En apparat som anger korrekt tempo med ett tickande ljud.
 • moll beskrivs oftast som "ledsen/blå"
 • mollackord ett ackord med mollklang. Skrivs genom att ange grundtonen med m i ackordet.ex Cm Eng = Minor
 • musikal ett musikdrama där det sjungsn och talas
 • noter Musikens alfabet. Används för att skriva ner en melodi, rytm eller ackord.
 • opera ett musikdrama där allt sjungs
 • outro/Coda Avslutningen i en låt. Coda betyder svans på italienska.
 • plektrum En liten tunn plastplatta som gitarristen slår på strängarna med.
 • puls musikens hjärtslag. En serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Lika lång tid mellan varje slag. Vissa låtar har snabb puls andra långsamma.
 • refräng Del som återkommer flera gånger med samma text och melodi. Eng Chorus
 • rytm En blandning av korta och långa toner och pauser. En rytm kan sjungas spelas, klappas. x - x - xxxx - KNISTA I I I I
 • solist en person spelar eller sjunger ensam
 • sopran den höga kvinnorösten eller gossrösten
 • stick Ny del i låten med ny text och ny meodi.
 • stämapparat tuner. En apparat som hjälper dig att stämma gitarren. (ofta med ljus)
 • Takt En sorts ram för pulsen
 • Taktart Grupper av pulsslag. Taktarten bestäms av hur många pulsslag som får plats i var takt. Den vanligaste taktarten är 4/4 i pop- och rockmusik. Vals 3/4 dels takt.
 • taktstreck delar upp takterna. T. ex: I Am I C I
 • tempo Hur långt det är mellan pulsslagen, om låten är snabb kommer pulsslagen ofta. När man räknar in en låt anger du pulsen/hastigeten eller låtens tempo.
 • tenor den höga mansrösten
 • ton ljud. I musik anges tonens höjd med bestämda namn. Toner kan också anges i frekvens. Hög frekvens och hög ton/ljusare. På pianot ligger de ljusare tonerna till vänster.
 • transponera Ändra tonart i ett musikstycke till annan tonart. En sångare kanske vill sjunga högre eller lägre eller så är det för svåra ackord och man vill byta dem.
 • trio tre personer musicerar tillsammans
 • unison samtidig samma melodi ex som Allsång
 • upptakt Man börjar spela mitt i en takt i stället från början av takten.
 • vers berättande del. Kommer tillbaka med annan text.
 • vibrato när tonen vibrerar/fladdrar lite
 • virtuos en mästare eller mycket skicklig musiker.
 • återställningstecken gå tillbaka till tonens normala läge.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-musikord.8256167.html

Dela