sva litterära termer

Övningen är skapad 2014-10-07 av ejmc. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bildspråk, som använder "som", klok som en uggla liknelse
 • metaforer, symboler och liknelser är bilder som förklarar något bildspråk
 • ett samtal mellan två eller flera karaktärer dialog
 • en kort text som lär läsaren något och oftast ingår djur som är som människor fabel
 • en objektiv text och något ex en lärobok eller uppslagsbok faktatext
 • en påhittad berättelse som utspelar sig i en annan värld/tid än vår fantasy
 • en text som muntligt berättats för människor för att underhålla folksaga
 • en text som skrivits av en författare för att underhålla och utspelas i okänd tid och rum oftast med lyckligt slut konstsaga
 • handling intrig
 • hjälteberättelse om heliga personer eller fantastiska händelser legend
 • händelse jämförs med en bild av något för att beskriva och gör språket levande liknelse
 • ord som låter som orden de beskriver (onomatopoetiska) ex gruset knastrar, humlan surrar, pang, bom ljudhärmande
 • beskriv så att man kan se något, ex havet kokar och fräser = stormar metafor
 • plats/rum där handlingen utspelas miljö
 • en ensam person talar högt eller tänker för sig själv monolog
 • en gammal berättelse som handlar om människor tro om hur jorden skapats myt
 • en kort berättelse novell
 • en bok som innehåller flera korta berättelser novellsamling
 • berätta en text med kroppen utan att prata pantomim
 • en sak beskrivs som om den var en person, Solen log mot oss personifikation
 • text ofta i korta rader, ofta med bildspråk, rim eller rytm poesi
 • skojiga ordlekar som ofta innehåller nonsens ramsa
 • ändelser i flera ord som låter lika rim
 • en längre berättelse ofta indelad i kapitel roman
 • påhittad text, någon som säger någonting; börjar ofta med Det var en gång.. saga
 • påhittade texter som inte har hänt i verkligheten skönlitteratur
 • ett tecken eller en bild som beskriver något som hjärta = kärlek symbol
 • beskriver något overkligt som inte kan vara sant, hyperbole överdrift

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-litterara-termer.3934326.html

Dela