sva Kriget kommer

Övningen är skapad 2014-10-13 av ejmc. Antal frågor: 205.
Välj frågor (205)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett farligt vatten område i vatten eller annorstädes där otäcka saker kan hända s6
 • ett sund - passage, kanal, farled, smal remsa av vatten, nor, gatt s6
 • ett roder - styre, styranordning, styrinrättning, ratt, ror; ledning, mak s6t
 • att härja ödelägga, skövla, förhärja, föröda, plundra, vandalisera, hemsöka, förstöra; grassera, rasa; bråka, väsnas, gå hårt fram, husera s6
 • ett slagskepp- krigsskepp, örlogsfartyg, kryssare s6
 • ett hakkors- kors med hakar på, svastika, nazistsymbol s6
 • en akter- bakre del av båt, akterstäv, stäv, bakstams6
 • en för- förstäv, stäv, förskepp, bog s6
 • babord båts vänstersida, fartygets vänstra sida s6
 • styrbord båts högersida, fartygets högra sida s6
 • en lanterna-or skeppslykta, signallykta s7
 • en boj 1. sjömärke, förtöjningsanordning, ankarboj . frälsarkrans, livboj s7
 • kurs riktning, väg, kosa, bana; riktlinje, handlingslinje, plan s7
 • trygg lugn, säker, orädd, förtröstansfull, harmonisk, obekymrad; ohotad, skyddad, utom fara, i säkerhet, tryggad; pålitlig, stabil, stadig, betryggande s7
 • isande iskall, bitande, isig; förlamande s8
 • en fyr-ar fyrtorn, fyrbåk, högt bygge på kobbar eller strandkant med blinkade lampa som visar vägen för sjöfarande s8
 • att blinka 1. knipa ihop ögonen, klippa med ögonen, snabbt blunda; utan att blinka utan att tveka ett ögonblick 2. lysa till, glimta, glimma, blänka till, blixtra, fladdra, flämta s8
 • en mina-or 1.sprängladdning, bomb, landmina, trampmina, sjömina; gå på en mina råka illa ut s8
 • ett skrov- fartygskropp; stomme, kropp s8
 • att förvandla förändra, ändra, omvandla, ombilda, omändra, omskapa, omdana, transformera; byta ut, skifta s8
 • kuslig hemsk, ruskig, skrämmande, otäck, ruggig, ryslig, läskig, läbbig, skräckinjagande, spöklik; ängslig, obehaglig till mods s9
 • dov klanglös, djup, mörk, dämpad 2.olycksbådande, ihållande, molande; tryckande, tung, kvävande s9
 • en skorsten-ar kanal från eldstad, rör för rök, rökkanal s9
 • ett krigsfartyg- örlogsfartyg s9
 • att ramma stöta i sank, kollidera med, köra på; träffa, råka, drabba s9
 • en reling-ar översta kanten av fartygssida, båtkant, brädgång s10
 • att borra göra hål, drilla, sticka, perforera; tränga in djupt, pressa in s10
 • rutten skämd, angripen, härsken, förskämd, unken, boken, putrid, möglig; murken, multnad, anfrätt, rötskadad; genomusel, usel, moraliskt fördärvad, fördärvad, genomtarvlig, korrumperad, korrupt, omoralisk; vissen, kymig, dålig s10
 • en svallvåg-or brottsjö, dyning s10
 • snor slem från näsan, slem, sekret, snuva s10
 • en pir-ar hamnarm, kaj; vågbrytare, vågskydd, molo s14
 • att gjuta stöpa, forma, låta stelna s14
 • en kajplats-er brygga, förtöjningsplats, tilläggsplats, angöringsplats, pir, lastkaj, hamnplats, strandskoning s14
 • en strålkastare- lykta, sökarljus, spotlight, billjus, lampa s14
 • en styrhytt-er litet rum, bås, kabin, kajuta; avbalkning där båten körs ifrån s14
 • en kojplats-er sovplats, sovställe, sängplats, bädd, brits; krypa till kojs lägga sig s14
 • att förtöja förankra, lägga för ankar, göra fast, lägga fast s14
 • att smuggla olagligen införa, lura tullen, smussla s14
 • att ransonera fördela, utportionera s14
 • en kvarsittning-ar tvungen att stanna, sitta och vänta s14
 • ett bus- stoj, oväsen, bråk, busliv, hyss, ofog s16
 • att sleva ösa med slev; sleva i sig äta vårdslöst, glufsa i sig s19
 • att ånga ge ifrån sig ånga, ryka, pysa, dofta, dunsta vatten/fukt s19
 • en mjölktand-tänder var och en av de första tänderna s20
 • döv hörselskadad, lomhörd, utan hörsel; oemottaglig, okänslig s20
 • ett teckenspråk- 1. mimik, åtbörder, gester, miner s20
 • ett utedass- torrklosett, torrtoa, torrdass, hemlighus, uthus s20
 • en spindel-lar djur med sex ben, kvalster, or, spindel s20
 • en fångst-er byte, rov, kap, vinst, resultat s21
 • en skottkärra-or rullebör, behållare med ett hjul och två skaklar att dra den i s21
 • en brant-er kraftigt lut, stalp, stup, lutning, bråddjup, kraftig sluttning, djup, stalp, avgrund, hang, fall, nipa, rand, kant s25
 • en glugg-ar hål, öppning, lucka, fönster, ventil, springa; (vard.) öga s26
 • fräknig pigmentfläckar, bruna prickar i ansikte s27t
 • en klunga-or hop, skock, svärm, grupp, flock, skara, massa; klase, knippa s28
 • häftig plötslig, kraftig, hastig, intensiv, våldsam, akut, stark, lidelsefull, ivrig, temperamentsfull, vild s30
 • en kulspruta-or maskingevär, automatvapen, kulsprutegevär s30
 • sliten medfaren, nött, tunn, skamfilad, trasig, illa medfaren, tilltygad, illa behandlad; trött, utschasad, utmattad; banal, trivial, tärd, utarbetad s32
 • en orgel-ar harmonium, som piano som drivs med luft i olika pipor s32
 • en psalmbok-böcker koralbok, sånger i kyrkan s32
 • en psalm-er sång i kyrkan s32
 • att rätta till 1. korrigera, göra riktig, anmärka på, göra rättelser, markera felen i, revidera, ändra 2. jämka, anpassa, foga, lämpa, 3. göra rak, göra rät; justera, ordna till s 32
 • att träna 1. öva, öva sig, inöva, öva in, studera, repetera, träna upp, uppöva; motionera, jogga, gympa; stärka, härda, 2. utbilda, drilla, dressera, förbereda, trimma, exercera, fostra, uppfostra, lära upp, skola; vara tränare för, coacha, instruera s33
 • en gasmask-er skydd över ansikte mot att andas in gas s33
 • en källare- undervåning, under markplan s33
 • ordning och reda skick, fason, pli, disciplin, hyfs, rätsida s36
 • en rem-mar band, remsa, tamp, stropp, slejf, bälte; livrem, svångrem, skärp; skorem, skosnöre; bärrem, remtyg; töm, bindsle s 36
 • att befria lösgöra, släppa lös, lösa, lossa; rädda, undsätta, förlösa, utlösa, släppa fri, frita, göra fri, låta slippa, skona, förskona, frikalla s36
 • ett förkläde-n skyddskläder i kök s36
 • en torsk-ar torskfisk, matfisk s37
 • ett mynt- slant, penning, peng; betalningsmedel, pengar, kontanter, kosing, pekunier; slå mynt av utnyttja, dra fördel av s37
 • är du värd 1. med ett värde av; förtjänt, värdig s38 2. (åld.) aktningsvärd, respektabel s38
 • att bjuda invitera, bjussa; servera, undfägna, traktera, sätta fram, förpläga, . ge, erbjuda, betala, spendera, bekosta, stå för kostnaden, invitera, bjussa; servera, undfägna, traktera, sätta fram, förpläga, 2. ge, erbjuda, betala, spendera, bekosta, stå för kostnaden s39
 • en kassaapparat-er Penningförråd s39
 • ett ställ- stöd, ställning, stativ, hållare s39
 • ett pålägg- mat på smörgås, sovel, tilltugg, extra tillägg, påslag, avans s39
 • en konservburk-ar mat på burk, burkmat, inläggning s39
 • prydlig snygg, nätt, välvårdad, soignerad, fin, tilltalande, ordentlig, renlig, proper, fräsch, dekorativ, pimpinett, nitid s39
 • ett draperi-er förhänge, förlåt, ridå, skynke, gardin, gobeläng, portiär s39
 • en fralla-or franskbröd, franska, småfranska s39
 • strössel –let choklad- eller sockerkorn för garnering av bakverk s39
 • jämna pengar exakt belopp s39
 • en papperspåse-ar kasse, liten säck, säck, väska av papper s 40
 • platta till göra platt, göra slät, jämna; platta till (ngn) förödmjuka s40
 • en stolpe-ar upprest påle, påle, stödjepelare, pelare, stock, stötta, sträva; målstolpe s41
 • tång sjögräs, snärjgräs, tångväxt s41
 • ett sjögräs- tång s41
 • en maska-or ögla, trådslinga, garnslinga s41
 • en nyhet-er ny information, upplysning, underrättelse, aktualitet, bulletin, novitet; nymodighet, modernitet, ny sak, ny idé, innovation, nyskapelse, nybildning, novation s41
 • lova och svär utfästa, försäkra, bedyra s42
 • ett gäng- flock, sällskap, grupp, lag, samling, följe, team; liga, klick, kotteri, anhang, band, hop, mobb s43
 • vit flagg ge upp, kapitulera s 43
 • att beväpna sig förse med vapen, rusta, utrusta, väpna, bestycka, bevära, armera s43
 • att kavla upp rulla upp, vika upps 44
 • beredda redo, villig, beredvillig, tjänstvillig, parat, färdig, startklar, i beredskap s45
 • saliv spott, dregel, snålvatten, sekret s 45
 • en handgranat-er projektil (med sprängladdning) avsedd att kastas med handen s45
 • klen tunn, spinkig, smal, fin, späd, vek, oansenlig, liten; ömtålig, bräcklig, skör, spröd, svag; sjuk, matt, sjuklig, skröplig; ringa, obetydlig, skral, usel, dålig s46
 • ett grund- föga djup, flat, tunn, låg; ytlig, flack, lättvindig, själlös s 46
 • genomblöta genomvåt, dyblöt, sjöblöt, plaskvåt, dyngsur s47
 • att kapitulera ge upp, ge sig, sträcka vapen, lägga ned vapen, nedlägga vapnen, dagtinga, stryka flagg, kasta in handsken, kasta in handduken; ge efter, ge tappt, falla till föga, falla s48
 • att inta erövra, ta i besittning, besätta, invadera, ockupera s48
 • att sucka dra andan, dra en suck, pusta; stöna, våndas, klaga s48
 • att rusta upprusta, mobilisera, göra redo för krig, väpna, beväpna s50
 • en bunker-rar sandfyllt hinder, sandhål, sandgrop
 • betong cementblandning, bruk
 • ett skitsnack- skitprat, elakt prat, elakheter, förtal; struntprat, struntsnack, bullshit, dumheter, nonsens, gallimatias, smörja, skit, snömos, flumsnack, dösnack s50
 • en stridsvagn-ar tank, pansarvagn, pansarfordon, pansarbandvagn; stridsvagnar tanks, pansar, pansarfordon s50
 • att rota slå rot, få rötter, bli rotfast; finna sig tillrätta, bli acklimatiserad, börja trivas
 • ett flin- grin, hånleende, brett leende, smil; flabb, garv, dumt skratt, skratt s51
 • en fimp-ar cigarettstump, cigarett, cigg, tagg, röka, stump s51
 • en hostattack-er plötsligt starkt luftvägsbesvär, förkylning, verb ha hosta, hacka, harkla; muttra s51
 • en galning-ar tok, dåre, blådåre, vettvilling, idiot, dumbom, tokstolle, stolle, tosing, fåne, fåntratt, knäppskalle; galenpanna, vildhjärna, våghals, desperado, äventyrare s52
 • en matsäck-ar proviant, färdkost, skaffning s53
 • en vinbärssaft-er söt dryck av vinbär s53
 • att skrubba gnugga, skura, gnida, borsta; skrapa, riva, skarva, raspa; grovhyvla s54
 • att stapla trava, packa, lägga i stapel s55
 • ett skyltfönster- stort butiksfönster för skyltning s56
 • en rulltrappa-or rörlig trappa s56
 • en lekplats-er lekpark, lekområde s56
 • ett varuhus- affärshus, stormarknad, magasin, storbutik s57
 • att ljuga narras, luras, tala osanning, fara med osanning, bära falskt vittnesbörd, dikta ihop, svänga sig, skarva, fabulera, smäcka, dra en vals, valsa, båga s57
 • att landstiga gå i land, debarkera s59
 • att knuffa putta, puffa, stöta till, skuffa, buffa s60
 • en hop-er 1. hög, samling, stapel, fång, kas, trave, bunt, bibba; massa, mängd, myckenhet, hoper
 • ett slagsmål- handgemäng, bråk, kamp, knytnävskamp, handgripligheter, batalj, holmgång, vilt uppträde, råkurr, kurr, fight, fajt, kubbning, nappatag, brottning, envig s60
 • ett ånglok- ångdrivet lokomotiv s60
 • en sidoruta-or på sidan av = 1. fyrkant, kvadrat, rektangel, platta, fält 2. fönsterruta, fönsterglas, glas, glasruta, fönster, dora s60
 • en kostym-er 1. byxa och kavaj, mansdräkt, dress, klädsel, habit, svid, rigg, garderob 2. hel klädedräkt, dräkt, utstyrsel; teaterdräkt, maskeraddräkt s60
 • full gas upptänd, berusad, öka för fullt s62
 • ett gevär- bössa, puffra, eldvapen, vapen att skjuta med som en pistol med lång mynning s62
 • en mynning-ar öppningen längst fram på vapnet där kulan lämnar vapnet s62
 • en eldflamma-or en brinnande låga som slickar sig ut som en tunga s62
 • en flykt-er rymma undan fiende som att gå ut utan lov s63
 • skjuten i sank förlisa, sjunka; skjuta i sank sänka s63
 • ett hembiträde-n hemhjälp, jungfru, husjungfru, piga, husa, tjänsteflicka s64
 • att stirra titta, glo, blänga, starrbliga, bliga, glana, gana, gapa, blicka oavvänt s65
 • att bli kopplad förenad med annan eller annat ex telefon till annan telefon s66
 • en siren-er signal, lur, siren, signalhorn, bilhorn s66
 • en baklucka-or Bagageutrymme s67
 • att vrida på vända, sno, snurra, röra runt, skruva, svänga, vicka, slingra, röra sig runt s68
 • att glo stirra, blänga, fixera blicken på något s71
 • en jude-ar israelit, hebré, född av judisk kvinnlig trosbekännare s73
 • ett trappsteg- avsats, platå, pinnhål s74
 • att bråka gräla, tvista, kivas, busa, gruffa, träta, slåss; väsnas, stoja, bullra, föra liv, stimma, skräna, härja, leva rövare, illfänas; krångla, trassla, konstra, opponera sig; retas, djävlas, jäklas s75
 • att släppa iväg låta gå, falla, lossa, komma lös, ge frihet s78
 • ett moln- samling av förtätad vattenånga, sky, dis, molntäcke; rök, virvel, skur, svärm s80
 • damm smuts, fint stoft, stoft, rök, pulver, puder s80
 • att operera handla, gå till väga, verka, göra ett kirurgiskt ingrepp, behandla med kniv, skära s81
 • att spy kräkas, kasta upp, vomera s81
 • en klump i halsen betryckt, nära att gråta s82
 • att pinka i byxorna kissa på sig, urinera, tömma blåsan, kasta vatten s84
 • tätna bli tät, förtätas, tjockna s87
 • att ösa vatten hälla upp, hälla, tömma, skyffla, skovla, skopa, sleva, pytsa s88
 • att surra låta som flugor, humlor och andra insekter, göra fast, binda, fästa, naja s88
 • att vada gå i grunt vatten, kliva, plumsa, pulsa s88
 • i land på fast mark, landbacken, strand, lyckas med s88
 • ett hyreshus- större hus med lägenheter s89
 • en berg och dalbana attraktion på tivoli med liten vagn på spår som går fort upp och ner s89
 • en spårvagn-ar tåg på spår i gator i stad s89
 • att skrapa riva, skava, skrubba, raspa, nöta, krafsa, raka, kara s91
 • att bulta banka, dunka, klappa, slå, hamra, knacka; röra sig pulserande, pulsera s91
 • ett dis- dimma, töcken, sky, tunn och lätt dimma slöja, moln, mist, solrök, dunst, fuktdis s91
 • ett utegångsförbud- får ej vara utomhus s91
 • att skymta skönja, ana, synas svagt, glimta, visa sig ibland, anas s92
 • ett snäckskal- kalkartat hårt hölje skydd, kapsel ytterst s92
 • att knyta binda ihop, sammanfoga, göra knut, sammanbinda, förbinda, fästa, skarva; fläta, väva; anknyta, ansluta, engagera; dra samman, trycka ihop; knyta sig (vard.) lägga sig, gå till sängs s92
 • en rutschkana-or glidbana på lekplats/ badplats för att snabbt åka ned s93
 • att korsa gå tvärsöver, hindra, motverka, para ihop, göra korstecken, skära i kryss s93
 • ett koppel- kedja, rem, band för att hålla i en hund s 93
 • att halvspringa röra sig snabbare än att gå s93
 • ett andetag en inandning, pust, inhalera, andedrag s93
 • en konduktör-er säljer/kontrollerar att en resa är betald, tågmästare, tågbefälhavare, biljettkontrollör s93
 • en passagerare- resande, resenär, trafikant, medåkande, pendlare, person s93
 • ett gathörn- där två hus och gator möts s93
 • att treva famla, känna sig för, söka, fumla s93
 • en fälla-or slå omkull, bringa på fall, störta; hugga ner, nedhugga, avverka; döda, skjuta, nedlägga, dräpa s97
 • att slå igen Stänga s97
 • att darra skälva, skaka, vibrera, tremulera, oscillera, svänga, vippa; skallra, dallra, flimra, fladdra, skimra; huttra, småfrysa; bäva, rysa, frukta s98
 • en smäll-ar knall, skräll, skott, brak, dån, duns, klick; explosion s98
 • att blöta göra våt, fukta, badda; lägga i blöt, blötlägga 2. blöta och stöta ideligen tala om, älta s99
 • en motståndsrörelse-r i hemlighet tillsammans med många andra skapa opposition, försvar, motvärn; mothugg, kritik s100
 • en kvast-ar sopborste, långborste, borste, viska, vippa, svabb, mopp, levang; ruska, bunt, fång, knippe, bukett; kärve, kaskad s100
 • ett skaft- handtag, spak, grepe s100
 • vildvuxen förvildad, igenvuxen; vidlyftig, yvig, snårig s100
 • en repstege-ar trappa, ledare med steg sammansatt med rep.s101
 • ett rep- tågvirke, lina, tåg, tross, kabel, vajer, snöre, streck s102
 • en legitimation-er id-kort, ID-kort, identitetsbevis, legitimationsbevis, legitimation, leg, pass s103
 • gestapoman- -män den hemliga politiska polisen i nazismens Tyskland: använde gestapometoder s10
 • skjutklar redo att skjuta, s103
 • att snegla glutta, titta från sidan, kasta sidoblickar, titta förstule s103
 • ett skott- kula, projektil, ammunition, patron; knall, smäll, skräll s105
 • en läpp-ar överläpp, underläpp, flik, tunga; hänga läpp tjura, se sur ut, vara ledsen; falla på läppen behaga, passa, falla i smaken s106
 • att rusa störta, flänga, jäkta, skynda, kila, ila, storma, jaga, älga, skena, rusha, sprinta; rasa, strömma
 • ett tag- grepp, fattning, fäste; nappatag, kämpatag s109
 • att bullra väsnas, dundra, slamra, dåna, larma, skrälla, stoja, skräna, göra buller, föra oljud, skramla, mullra s109
 • att trixa och fixa använda trick och ordna s110
 • en megafon-er taltratt, ropare, lur s112
 • att skumma 1. dunkel, halvmörk, mörk, oupplyst; beslöjad, grumlig, matt, oklar 2. mystisk, misstänkt, ljusskygg, suspekt, tvivelaktig, tvetydig, obskyr s112
 • ett däck- golv på båt s113
 • ett eldklot- en brinnande sfär, kula, glob, boll; himlakropp; jordklot; (sl.) huvud, skalle, knopp s117
 • en påsklilja-or art av narcissläktet med en gul blomma på en stjälk s123
 • en rabatt-er blomstersäng, blomsterland, blomstergrupp, blomgrupp, plantering, land s123
 • att teckna- ge tecken, signalera, semaforera, gestikulera s125
 • ett läger- inkvartering, förläggning, bivack, tältplats, campingplats; viloläger, liggplats, säng, bädd s126
 • att förtjäna vara värd s127

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-kriget-kommer.3949236.html

Dela