sva ke7 Ämnen runt oss

Övningen är skapad 2016-03-17 av ejmc. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur känner man igen ämnen? letar egenskaper hos ämnen
 • Vilka egenskaper kan ett ämne ha? tyngd, lukt, färg, smak, ljud, fast, flytande, konsistens, slät, skrovlig
 • En del ämnen bildar kristaller, vad hjälper oss att se vilket ämnet är då? Kristallerna har olika form
 • Vilka är de fyra grundsmakerna? salt, surt, sött, beskt
 • Hur mycket av ett ämne tar vi när vi smakar? några korn
 • Hur kan kemiska ämnen även vara? giftiga, frätande
 • Kan man alltid smaka på ett ämne? Inte eftersom det kan vara skadligt
 • Nämn några vanliga ämnen som vi kan känna igen på lukten? ättika, aceton, asfalt
 • Vad kan vi få veta om en känd vara genom att lukta på den? om den är färsk, om den är gammal
 • Vad finns på förpackningar med farliga ämnen? varningstexter, varningssymboler
 • Vilken är en vanlig symbol för farligt ämne? ett kryss, ett liggande kors
 • Vilken är symbolen för ett mycket brandfarligt ämne? en låga, en brasa, en eld
 • Vilken är symbolen för ett giftigt ämne? en dödskalle på två korslagda ben, benknotor i kors med en dödskalle på
 • Nämn fem vanliga metaller. silver, guld, koppar, tenn, mässing
 • Vad lär vi oss t ex i kemin? vilka ämnen som finns, hur ämnen beter sig, hur ämnen blandas, farliga ämnen
 • Vad är materia? allt du ser omkring dig, du själv
 • Vad vinner vi av kemisterna upptäckter? bättre läkemedel, kunskap om skadliga ämnen, nya ämnen
 • Hur testar du ex ett ämnes löslighet? löser sig i vatten, löser sig i olja, löser sig i aceton
 • Vilka olika former kan ett ämne vara i? fast, flytande, gas
 • Har alla ämnen samma smältpunkt? nej
 • Vad är ett ämnes smältpunkt? Den temperatur när ämnet ändrar form från fast
 • Vad är ett ämnes kokpunkt? Den temperatur när ämnet ändrar form från flytande till gas
 • Vad är ledningsförmåga? hur bra ett ämne leder värme
 • Vilka ämnen är exempel på bra ledare? metaller
 • Vilka ämnen är dåliga ledare? isolatorer
 • Vad är isolatorer? ämnen som leder värme dåligt
 • Ge exempel på isolatorer. plast, glas, porslin, gummi
 • Ämnen som leder värm bra är också bra på att... leda elektricitet
 • Vilka ämnen kan ha magnetiska egenskaper? metaller, järn, nickel
 • Hur testar du om ett ämne är magnetiskt? sätter en magnet emot och om det fastnar har det egenskapen
 • Hur kan magnetism utnyttjas i industrin? sopsortering, magneter kan suga åt sig magnetiska ämnen och lämnar resten
 • Hur kan vi öva att blanda ämnen? lägga socker och vatten i en bägare och vänta tills sockret löser sig
 • Att ett ämne löser sig innebär att det... delar upp sig i små delar i hela vätskemängden
 • Vad händer med partiklar som inte löser sig i vätska? faller till botten
 • Vilket ämne löser sig som socker i vatten? salt
 • Vad är en lösning? när fler ämnen fördelar sig lika i hela vätskemängden
 • Är drickfärdigt te i kokande vatten en lösning? ja
 • Hur ser lösningar ut? klara och genomskinliga
 • Vilket är snabbaste sättet att lösa ett fast ämne i en vätska? krossa det till fint pulver först
 • Vad händer när ett ämne kokar? övergår från flytande till gas
 • Vad kan hjälpa till för att få veta olika ämnens kok-respektive smältpunkter färdiga tabeller
 • Vad får du om du bara blander lite av ett ämne med ett annat? utspädd lösning
 • Vad är en koncentrerad lösning? stor mängd nedblandad i et vätska
 • När är lösningen omättad? det går att blanda i mer
 • Vad är en mättad lösning? det går inte att blanda i mer
 • Hur kan man blanda i mer i en mättad lösning? prova att värma lösningen
 • Hur får man en mättad lösning att ta emot mer? höja värmen
 • VAd händer när en värmd lösning svalnar? får tillbaka en bottensats av det olösta ämnet
 • VAd kallas det om du blandar och rör om i blandningen? partiklarna svävar omkring i vätskan utan att lösa sig
 • Vad är slamning? en vätska där iblandade partiklar inte rörts runt utan att lösas upp
 • Ge eexempel på en slammad lösning kakao i en vätska
 • Vad är typiskt för en slammad blandning? först blir den grumlig och sedan sjunker den till botten
 • Vad är typiskt för en lösning? klar och genomskinlig
 • Hur ser en slamning oftast ut? grumlig
 • Vad är en emulsion? påminner om slamning men partiklarna svävar i en annan vätska
 • Vad är det när fast partiklar svävar omkring i en vätska? slamning
 • Vad är det när det svävar små droppar av en annan vätska? emulsion
 • Vispar man olja kraftigt i vatten blir det ... en emulsion
 • Vad händer i en emulsion när man inte rör i vätskorna? dropparna flyter upp och lägger sig ovanpå
 • Lyckas man finfördela olja genom att vispa kan oljedropparna... sväva omkring i vätskan = emulsion
 • Vad är en emulsion? blandning av två vätskor som inte kan lösas i varandra
 • Vad är mjölk för en sorts blandning av vätska? den är en emulsion
 • Vilka vätskor kan användas som lösningsmedel? vatten vanligast, terpentin, aceton, lacknafta,alkohol, k-sprit, glykol
 • Varför kräver vissa lösningsmedel god luftväxling? farliga att andas in
 • Vilka skador kan farliga lösningsvätskor ge människan? hjärnan och nervsystem påverkas
 • Vad innehåller luft? kväve 78%, syre 21%, koldioxid, vattenånga, ädelgaser
 • Vad löser sig luft lätt i? vatten
 • Hur får vattendjur i sig syre? löst i vatten genom gälarna
 • Vad innehåller bubblorna i kokande vatten? luft löst i vatten
 • Vad händer med luftbubblorn i kokande vatten? stiger ur vattnet när de bli varmare
 • Kan varmt och kallt vatten lösa luft lika mycket? varm löser mindre luft
 • Vilka andra gaser än luft kan lösas i vatten? koldioxid i läsk
 • Hur tillsätts koldioxid i läskedrycker? stängs in under högt tryck
 • När löser gasen sig lättare i vatten? högt tryck och låg temperatur
 • Kan även metaller blandas lösas i vätskor? ja
 • vad får du om du smälter tenn och bly tillsammans? legeras, löser sig i varandra
 • Nämn en vanlig legering? rostfritt stål
 • Vad består brons av? koppar och tenn
 • Vad består lödtenn av? bly och tenn
 • Vad består mässing av? koppar och zink
 • Vad består nysilver av? koppar, zink och nickel
 • Vad består rostfritt stål av? järn, krom och nickel
 • Vem upptäckte bronset/legera brons? vikingarna
 • Nämn fyra sätt att skilja ämnen i sina delar? sedimering, filtrering, destilliring och indunstning
 • Vad är sedimentering? Uppdelning av blandning när olösta partiklar faller ner
 • Vad kallas dent när vi försiktigt häller över renat vatten till ny bägare? dekantering
 • Var sker oftast sedimentering? reningsverken gör det i stor skala
 • Att få bort partiklar ur en föslammad vätska genom att hälla den genom något... kallas filtrering
 • Vad kallas processen när hett kaffe och vatten rinner genom ett filter så att kaffet stannar på ena sidan och vätska åker igenom? filtrering
 • Vad kallas vätskan som åker igenom ex kaffefilter? filtrat
 • Vad kan ett filter också vara gjort av förutom papper? sandlager
 • För att få bort ämnen som är lösta i vätskan måste... vätskan destilleras
 • Beskriv destillering... vätskan i bägaren hettas till kokpunkten
 • Vad händer med salter och uppslammade partiklar när vätskan förgasas? stannar i bägaren, destilleras
 • Hur kan man få salt utan att behålla vattnet? avdunsta i solen och kvar blir saltet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ke7-amnen-runt-oss.5989966.html

Dela