sva ke syror och baser

Övningen är skapad 2015-05-13 av ejmc. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Äpplen och päron innehåller äppelsyra .
 • Vid matlagning och konservering används frukter och bär som bl a innehåller äppelsyra, citonsyra, askorbinsyra och oxalsyra.
 • Många syror är fasta ämnen som löser sig lätt i vatten.
 • Många frukter smakar mer eller mindre surt eftersom de innehller ämnen som bildar sura lösningar.
 • Vissa smärtstillande medel som Magncyl och Treo innehåller syran acetylsalicylsyra
 • Syror är frätande och undviks av dem med magsår.
 • Vitamin C är ett vitaminpreparat som heter askorbinsyra .
 • Sötsakers socker omvandlas i munhålan med hjälp av munnens saliv till svaga syror.
 • Syror tillsammans med bakterier i munhålan bildar karies
 • Från växter fås en del syror som mjölksyra, vinsyra och citronsyra.
 • Alla syror innehåller väte .
 • Syror kan framställas på konstgjord väg idag.
 • En syra kan reagera med lämpliga metaller så att vi ser att de är kemiska föreningar.
 • Man skiljer mellan starka och svaga syror.
 • Till svaga syror räknas vinsyra och citronsyra.
 • Svaga syror är i ren form fasta ämnen som lätt löser sig med vatten.
 • Svaga syror används ibland till att smaksätta och öka hållbarheten på syltoch saft.
 • I hushållet är ättiksyran ofta använd.
 • Ätikssyran måste spädas med vatten vid matlagning.
 • Det är farligt att svälja outspädd ättiksyra.
 • Outspädd ättiksyra fräter på slemhinnor i mun och svalg.
 • På laboratorier och i industri tillverkas och förbrukas starka syror .
 • De vanligaste starka syrorna är saltsyra svavelsyra och salpetersyra.
 • Starka syror är starkt sura och frätande på hud och kläder.
 • En av beståndsdelarna klor ä en tung gulgrön gas.
 • Genom sin giftighet är klorgasen starkt bakteriedödande .
 • Klorgasen är mycket giftig .
 • Under första världskriget användes klorgasen som stridsgas .
 • i vissa rengöringsmedel ingår klorgas .
 • I basänger används ofta klorgas för att rena bassängvattnet.
 • En egenskap hos klorgasen är att den bleker färg.
 • I färgborttagningsmedel används ofta klor .
 • Förr användes klorgasen ofta till att bleka pappersmassa .
 • Pappersmassindustrins utsläpp skadade fisk i vattendragen.
 • Saltsyra HCl är en starkt syra.
 • Satlsyra, HCl, består av grundämnena väte och klor.
 • Klor ingår lätt en kemisk förening med andra ämnen.
 • För att ett ämne ska brinna krävs det syre.
 • Får vätas brinna i klor förenas ämnena i väteklorid.
 • Väte H2 + klor Cl2 =väteklorid 2 HCl
 • Gasen väteklorid löser sig lätt i vatten.
 • Vattenlösningen saltsyra bildas av väteklorid och vatten
 • Den kemiska beteckningen HCl används för både väteklorid och saltsyra.
 • Koncentrerad saltsyra är färglös starkt frätande vätska.
 • När en väteklorid leds ner i vatten löser den sig och varje vätekloridmolekyl uppdelas.
 • Vätekloridmolekyler delas upp i en vätejon och en kloridjon i vatten.
 • Vätejonen har en posiiv laddning.
 • En positivt laddad vätejon skrivs H+.
 • kloridjonen är negativt laddad och skrivs Cl-.
 • Saltsrans joner är kloridjonen och vätejonen.
 • När en flaska med koncentrerad saltyra öppnas avgår vätekloridgas.
 • Vätekloridgas drar till sig luftens fuktiget så att det bildas vit rök ovanför flaskmynningen.
 • Vit rök dvs vätekloridgas ovanför en öppnad flaska består av mycket små droppar saltsyra.
 • Saltsyran har stickande lukt och är frätande på näans slemhinnor.
 • Späds saltsyran ut minskar den frätande förmågan.
 • Utspädd saltsyra ingår i magsaften till viss del.
 • Om en peson har alltför låg saltsyrehalt fungerar inte matsmältningen normalt.
 • Kalkbeläggning kan tvättas bort med saltsyra på exempelvis husfasader.
 • I metallindutrin används saltsyra för att rengöra metaller från oxidbeläggningar .
 • Vid tllverkning av mineralfoder för husdjur används saltsyra.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ke-syror-och-baser.4579578.html

Dela