sva ke kemiska reaktioner

Övningen är skapad 2016-03-17 av ejmc. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad kallas allt du har runt omkring dig? materia
 • Ge exempel på materia... mark, luft, djur, människor, växter, mark, luft
 • Vad kallas naturens absolut minsta byggklotsar? atomer
 • Vad betyder ordet atom? odelbar
 • Vad är ett grundämne? ett ämne som bara består av ett slags atomer
 • Ge exempel på grundämnen? järn, svavel, koppar, aluminium, syre, väte, kol, bly
 • Ungefär hur många naturliga grundämnen finns det? nittiotal
 • Varför kallas det naturliga grundämnen? förekommer i naturen
 • Hur många ytterligare ämnen har man framställt ungefär? 20-tal
 • På vilka sätt delas grundämnen upp? metaller och ickemetaller
 • Hur känner man igen en metall? glans, värmeledande förmåga
 • Vad betyder ordet atom? odelbar
 • Varifrån kommer ordet atom? grekiska
 • Vad är en kemisk förening? innehåller två eller flera atomer
 • Vem hittade på kemins teckenspråk? Berzelius
 • Varifrån kommer Jöns Jacob Berzelius Sverige
 • Vilket kemiskt tecken har aluminium? Al
 • Vilket kemiskt tecken har bly? Pb
 • Vilket kemiskt tecken har guld? Au
 • Vilket kemiskt tecken har järn? Fe
 • Vilket kemiskt tecken har koppar? Cu
 • Vilket kemiskt tecken har kvicksilver? Hg
 • Vilket kemiskt tecken har magnesium? Mg
 • Vilket kemiskt tecken har natrium? Na
 • Vilket kemiskt tecken har silver? Ag
 • Vilket kemiskt tecken har zink? Zn
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen Helium? He
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen Fosfor? P
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen Kisel? Si
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen klor? Cl
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen kol? C
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen neon? Ne
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen kväve? N
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen svavel? S
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen syre? O
 • Vilket kemiskt tecken har ickemetallen väte? H
 • Vad är en kemisk förening? sammansatt av två eller flera olika atomer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ke-kemiska-reaktioner.5992614.html

Dela

Annonser