sva hi stormaktstiden åk 6

Övningen är skapad 2015-10-19 av ejmc. Antal frågor: 376.
Välj frågor (376)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • istid före 10.000 f Kr
 • stenålder 10.000 f Kr - 1.800 f Kr
 • bronsålder 1.800 f Kr - 500 f Kr
 • Jesu födelse ca 0
 • järnålder 500 f Kr - 800
 • vikingatid 800 - 1.100
 • medeltid 1.100 - 1.500
 • vasatiden 1.523 - 1.611
 • stormaktstiden 1.611 - 1.718
 • Vasa sjunker 1628
 • 30-åriga kriget 1632
 • Häxprocesser 1.670
 • Stockholms slott brinner 1.697
 • När ledde Gustav II armén mot den tyske kejsarens trupper? 6/11 år 1632
 • Var skulle Gustav II stoppa kejsaren från att ta makten över Östersjön? Lützen
 • Varför kallades 1611 - 1718 för stormaktstiden? Sverige hade makt över Östersjön och var större än någon annan tid.
 • Var dog Gustav II? I dimman vid Lützen
 • Hur stor del av svenskarna var bönder under stormaktstiden? 95 %
 • Vilka betalde skatt under stormaktstiden? bönderna
 • Varför skrev prästerna i kyrkoböckerna om socknens människor? Ha kontroll över skattebetalarna
 • Vilken religion hade de flesta under Stormaktstiden i Sverige? protestanter
 • Vem bestämde att Gustav IIs saker skulle sparas? Gustaf Adolf
 • Nän Sveriges största adelspalats under stormaktstiden? Skokloster
 • Peter den store var mycket stark och grundade St Petersburg
 • Varför grundades St Petersburg få tillgång till moderna hamnar
 • Vad kallades Turkiet under stormaktstiden? Osmanska riket
 • Hur många bönder fanns det ungefär i Europa under stormaktstiden? 100 miljoner
 • Vilken religion hade den tyske kejsaren under stomaktstiden? katolicismen
 • Var fanns det protestanter i nuvarande Tyskland under stormaktstiden? norra delarna av nuvarande Tyskland
 • Hur var Europa under 1600-talet? oroligt med många krig
 • Vad tog soldaterna som krigsbyten? möbler, konst, böcker, skulpturer
 • Var tittade man på teater under 1600 talet? slotten
 • Stormaktstiden var upptäckartid och vetenskapsmännen undersökte... världen med teleskop, beskrev med matematik
 • Den franske kejsaren Ludvig XIV kallades... Kung Sol
 • Vad kallades slottet som blev byggnadsmode i Europa? Versailles
 • Vilken stad var centrum för Europas handel? Amsterdam
 • Var hade holändarna handelsstationer? Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Japan
 • Varför skaffade länderna i Europa sig kolonier i andra världsdelar? tjäna pengar på handeln
 • Vad handlade man med i Nordamerika? tobak, bomull
 • När grundades Nya Sverige i nordamerika? 1638
 • Vad hette det svenska fortet i Nya Sverige? Christina, efter Sveriges drottning
 • Hade de flesta svenskarna släkt/efternamn under stormaktstiden. Nej, faderns förnamn + son eller dotter
 • Vad heter staten idag där Nya Sverige grundades? Delaware
 • Vilka bodde i Delaware när Nya Sverige grundades? indianer
 • Vilka flyttade till Nya Sverige? fattiga svenska och finska bönder och brottslingar
 • Hur många svenskar bodde som mest i kolonin? 600
 • Hur stor var Nya Sverige? 2 mil * 10 mil
 • Vilka var missnöjda med Nya Sverige? holländarna
 • Vad hände med Nya Sverige? Holländarna erövrade det 1655
 • Hur dog svenskan i Nya Sverige? barnen talade engelska i skolan och sedan hemma med
 • Sverige skaffade en koloni i Afrika också. Var då? Där Ghana ligger idag
 • Vad kallades den svenska kolonin i Afrika? Cabo Corso
 • Vad sålde Svenskarna i Afrika? slavar, guld, elfenben
 • Vad hände med Cabo Corso? Holland erövrade området
 • Vem var stormaktstidens förste konung? Gustaf II Adolf
 • Vad hette Gustaf II Adolfs far? Karl IX
 • Varför gjorde kungen en överenskommelse med adeln? Oxenstierna fick kungen att lova att adeln skulle få vara med och bestämma
 • Vad förutom kronan ärvde Gustav II Adolf? krig mot Danmark, Polen och Ryssland
 • När blev det fred med grannländerna? 1629
 • Vem gifte Gustaf Adolf sig med? tyska prinsessan Maria Eleonora
 • Vad hette Gustav Adolfs dotter? Kristina
 • Vem älskade egentligen Gustav Adolf? adelsdamen Ebba Brahe
 • Vad handlade det trettioåriga kriget egentligen om? protestanter mot katoliker i det tyska områdena
 • Varför blandade sig Gustav Adolf i trettioåriga kriget? försvara protestantismen
 • Vilket land stod på Sveriges sida? katolska Frankrike
 • Varför rider Gustav Adolf på en lejon? lejonet från Norden skulle befria tyskarna från den hemske kejsaren
 • Varför fick Gustav II Adolf inte välja fru själv? en utländsk prinsessa skulle ge mäktiga vänner
 • Hur var den svenska armén? vältränad och snabb
 • Hur många i den svenska armén var svenska+ 20 %
 • Vilka delar bestod den svenska armén av? 4/5 legoknektar 1/5 svenskar
 • Hur många dog i ett 7 timmar långt slag 1631 7/9? 12000
 • Vem styrde Sverige sedan Gustav II Adolf dödats 1632? Axel Oxenstierna
 • När slöts freden efter det trettioåriga kriget? 1648
 • Var utkämpades det 30-åriga kriget? på olika platser främst i nuvarande Tyskland
 • Hur fick soldaterna mat och saker de behövde under kriget? lokalbefolkningen plundrades
 • Vilka var de svenska soldaterna t ex? unga bondpojkar som tvingades ut
 • Vad dog de flesta soldaterna av? diarréer och sjukdomar
 • Ett av de största skeppen som byggdes under stormaktstiden hette? Vasa
 • Hur många ekar gick det åt för att bygga Vasa? 1000
 • Varför skönk Vasa under sin jungfruresa? byggts för högt och rankt och felplacerad balast
 • Hur många dog när Vasa förliste? 25 % av de 150 personerna som var ombord
 • Hur länge (år) låg på sjöbotten? 333
 • Hur långt (i meter) blev skeppet Vasa? 69
 • Hur fungerade en trefotsgryta? placerades i elden och värmde maten där
 • Användes nycklar på 1600-talet? ja
 • Vad räckte 31 öre till 1628? 5 hönor
 • Vilket material kunde mynt vara av 1628? Cu (koppar)
 • Varifrån härstammar vallonerna? nuvarande Belgien
 • Varför användes oftast brons till de svenska kanonerna? höll bättre och kunde göras mindre
 • Vilket kanonmaterial var billigast? järn
 • Vilket kanonmaterial var lättare och enklare att gjuta? brons
 • Vad görs i en masugn? järn smälts
 • Vad kunde tolvåriga vallonpojkar arbeta med på bruket? krossa malm, göra kol, hjälpa till i smedjan
 • Vem bodde på herrgården i Julita styckebruk 1640? brukspatron
 • Vad tillverkades i smedjan på 1640talet? vapen, redskap
 • Hur gjordes plats för kanonkulorna i kanonrören? de borrade hål
 • Hur fick de alla kanoner att se likadana ut? göts i formar
 • Varifrån kom den rike Louis de Geer? Belgien
 • Vilket område i Belgien kom de skickliga järnarbetarna ifrån? Vallonien
 • Ungefär hur många järnarbetare lockade de Geer till Sverige? 1000
 • Valonerna fick gratis hemresa men hur många tog båten tillbaka? ca 20 %
 • Varifrån kom den mesta svenska malmen på 1600 talet? Falu koppargruva
 • Hur många arbetade i Falu koppargruva omk 1650? över 1000
 • Utan vad kunde inte Sverige ha blivit en stormakt? koppar
 • Vem startade flera järnbruk och vapensmedjor i Sverige på 1600-talet? Louis de Geer
 • Varför kallade bruken som tillverkade kanoner styckebruk? kanoner var stycken
 • kanon stycken
 • Vad fanns vid ett bruk? skola, kyrka, värdshus, ugnar, smedjor, bostäder, ladugårdar mm
 • Varför behöll vallonerna sina yrkeskunskaper och franska hemliga? De bodde tillsammans
 • Varför var metall så viktigt för Sverige? sålde mest i världen, kanontillverkning
 • Hur stor andel av världens koppar framställdes i Sverige på 1600-talet? 2/3
 • kanon stycken
 • gevär muskot
 • yrkessoldat legoknekt
 • kung tsar
 • kejsare kung
 • Ludvig XIV Kung sol
 • Gustav Adolfs dotter Kristina
 • Cu Koppar
 • Afrikakoloni Cabo Corso
 • Nya Sverige Amerikakoloni
 • Gustaf II Adolfs far Karl IX
 • Vem regerade när Gustav II Adolf krigade på bortaplan? Axel Oxenstierna
 • Vem regerade när Gustav II Adolf krigade på bortaplan? Axel Oxenstierna
 • Vilken titel hade Axel Oxenstierna? rikskansler
 • Varför Axel Oxenstierna rikskansler när Gustav II Adolf dött? Kristina var omyndig
 • Vem stod överst och underst i maktpyramiden Gud/kungen och bönderna
 • Hur många % tillhörde adeln? en halv
 • Hur många % var bönder på 1600talet? 95
 • Hur många % bodde i städerna? 2
 • Hur många % tillhörde prästfamiljerna? 1
 • Vad gjorde Axel Oxenstierna? organiserade ämbetsverk
 • Vad skötte ämbetsverken? krig, skatter, lagar, handel och domstolar
 • Hur kontrollerade Axel Oxenstierna sitt stora moderna rike? ämbetsmännen rapporterade allt
 • Vem hade de finaste jobben på ämbetsverken? adelsmännen
 • Vad gjorde Oxenstierna då det fanns för få duktiga ämbetsmän? adlade duktiga unga män
 • Vad ansåg Oxenstierna om adelsmännen? för få och lata
 • Vilka styrde Sverige? ett råd tillsammans med rikskanslern
 • Vilka ingick i Oxenstiernas råd? 5 riksämbetsmän från högadeln
 • högadel rikaste adeln
 • Hur var riksdagen indelad? fyra stånd
 • Vilka var de fyra stånden? adel,präster, borgare, bönder
 • Vilka satt i riksdagen? fyra stånd
 • Satt hela riksdagen tillsammans i fyra stånd? Varje stånd i sitt hus
 • Vad kunde kungen göra om ett stånd var emot hans förslag? gå och lobba för sin sak
 • Hur kunde bönder som inte ägde sin gård rösta? de fick ej vara med
 • Vilken stor grupp personer fick inte rösta alls? kvinnorna
 • Hur blev adelsmännen allt rikare? de plundrade utomlands i krig och kungen gav dem land
 • Varför var stormaktstiden en hård tid för bönderna? betalade höga skatter, dog i krig, behandlades illa av adeln
 • Vad var bra för bönderna med riksdagen? De kunde vara med och styra
 • Hur många av böndernas söner gick på universiten? en tiondel
 • Varför blev det inga bondeuppror i Sverige som i Europa. De hade det bättre
 • Vad gjorde oxenstierna när adeln bråkade om de finaste platserna? Lät dem stå (tog bort stolarna)
 • Hur såg vägarna oftast ut före Oxenstiernas tid? stigar, dåliga
 • När grundades posten? 1600-talet
 • Var ansvarade postmästaren för breven? Posthuset
 • Vem levererade brev? postiljoner
 • Vem kunde ta över ifall postmästaren dog? änkan
 • En viktig sak som Oxenstierna genomförde var... vägnät mellan stad och land
 • Vad kunde man göra på ett gästgiveri? äta, sova, byta till utvilade hästar
 • Vilka skjutsade oftast runt folk? flickor från tolv år och uppåt
 • Varför var det flickor som skjutsade resande? pojkarna och männen var i krig
 • Vad tyckte utländska besökare om att flickorna var kuskar? förvånade och imponerade
 • Hur förflyttade sig postiljonerna? sprang, red
 • Hur mycket kostade det att sända ett brev från Stockholm till Göteborg? en dags lön för en gruvdräng
 • Hur lång tid tod det att sända ett brev mellan Stockholm och Göteborg? sju dagar
 • Hur långt skulle en postiljon hinna på ett par timmar? en mil
 • Hur markerade postiljonen att han var framme hos nästa postiljon? blåste i posthornet
 • Vad hette Sveriges första tidning? Ordinari Post Tijdender
 • tijdender nyheter
 • Hur ofta gavs Ordinari Post Tijdender ut? ett nummer per vecka
 • Vad innehöll Ordinari Post Tijdender mest? krigsnyheter
 • Varför startade Oxenstierna en tidning? ge information om krigen och annat
 • fältmarschalk hög militär
 • Ordinari Post Tijdender ges fortfarande ut men nu är namnet, vilket? Post- och Inrikes tidningar
 • Varför var det viktigt med bra vägar? vagnar, soldater kunde lätt ta sig fram
 • Vilka styrde Sverige? kungen, rådet och lyssna på riksdagen
 • Vad var orättvist med Oxenstiernas styrelsesätt? Oproportionerligt, flest fick minst röster
 • Vad var nytt i nya städer från 1600talet? raka gator och fyrkantiga kvarter
 • Vilken känd stad grundades på 1600talet? Göteborg
 • Vilka hjälpte till att bygga Göteborg? holländare
 • Vilka nationaliteter kunde bo i ex Göteborg på 1600 talet? Tyskar, skottar, engelsmän, holländare
 • Vad är fortfarande speciellt med Göteborg? Sveriges port västerut, trafik med hela världen
 • Varför fanns det många krigsänkor på landsbyggden? männen dog i krigen
 • Vad gjorde krigsänkorna för att försörja sig? vandrade mot stan, tiggde
 • Vad kunde man göra med fattiga tiggare? körde dem långt från stan där de fick klara sig själva
 • Vad gjorde man med tiggande barn? satte dem på barnhuset
 • Hur var det på barnhuset? fattigt, smutsigt, många sjukdomar
 • Varför gavs små barn alkohol på barnhuset? bedövade smärta
 • Vad lärde sig barnhusbarnen? läsa. be, arbeta hårt
 • Vilka arbeten lärde sig barnhusbarnen? sy, spinna, sticka, hantverk
 • Vilka var det oftast som fick gå i skola? rika barn
 • Göteborg Giotheborg
 • Vad skötte kvinnorna när männen drog ut i krig? vanliga sysslor plus plöja, sköta hästar, reparera gården
 • Hur många kvinnor fanns det i förhållande till män? tre gånger fler kvinnor
 • Vem informerade folk om kungens beslut? prästen i sockenkyrkan
 • Vilka blev oftast präster? bondsöner
 • Vad gjorde prästerna ibland för att hjälpa bönderna? fuska med kyrkobokföringen
 • Vad vann bönderna på prästernas fusk? färre pojkar ut i krig, varna bönder så de hann gömma sin boskap
 • Vilka lärde prästen och hans medhjälare klockaren att läsa? barn, kvinnor
 • Hur många kunde läsa i början av 1700talet? de flesta bönderna, fler än utomlands
 • Varför skapades den geometriska kartan över byarna? hur mycket skatt varje bondgård skulle betala
 • Vem gjorde kartorna? lantmätaren
 • Vad ritade lantmätarna in i de geometriska kartorna? mark, areal, kvarnar, bäckar, skogar, stränder, gravkullar
 • Vilket instrument använde lantmätarna när de mätte? mätkedjor
 • Stämmer flygfoton med de geometriska kartorna? nej men på ett ungefär
 • Vilka i Sverige var inte bofasta som bönderna? samerna
 • Vad kunde samerna? jaga, fiska, flytta runt och ha renar
 • Vad bekymrade prästerna anngående samerna? ej kristna
 • Vad gjorde samerna i byar och på handelsplatser? besökte kyrkan
 • Var samernas religion som den kristna? nej, flera gudar
 • Vad gjorde prästerna ibland för att kristna samerna? de tog andliga föremål och brände vissa uppstudsiga samer levande
 • Vem hittade silvermalm i Nasafjäll 1634? samen Peder Olofsson
 • Vad gjorde Oxenstierna med silvret från gruvan i Nasafjäll? silverpengar
 • Vad användes silverpengarna till? betala krig i Europa
 • Vad tvingades samerna att göra vid Nasafjäll? transportera malm i 6 mil
 • Hur gick det för samerna när de tvingades transportera malm? jakten, renarbetet kunde inte göras
 • Vägrade samerna att arbeta för staten... kastade underbergmästaren Isak Tiock dem i en älv
 • Tiock pålågade samerna som flydde eller förlorade mot staten i domstol
 • Hur uppfostrade kung Gustav Adolf sin dotter? som en pojke som skulle styra Sverige
 • Vad fick Kristina lära sig? rida, jaga, skjuta, studera politik, tala flera språk
 • Hur många år var Kristina när hon fick börja styra Sverige? 13
 • När fick Kristina styra Sverige själv? 18 (myndig)
 • Näsr kröntes Kristina till drottning? 1650
 • Vilken gata var ny, lång och rak, där Kristina tågade in i Stockholm? Drottninggatan
 • Har du gått på Drottninggatan så är den döpt efter Kristina
 • I Stockholm på Norrmalmstorg byggdes en enkel triumfbåge varför? Påminna om Paris/Berlin till Drottning Kristina
 • Vad krävde adelsmän för att delta i krig? betalt
 • Hur löste Kristina betalningen till adeln? gav eller lånade ut statens bondgårdar
 • Adeln ville att Kristina skulle gifta sig, få en man och en son. Men vad sa hon? Hon ville inte ha någon som bestämde över henne
 • Vad gjorde Kristina i hemlighet? konverterade till katolicismen
 • Varför abdikerade Kristina 1654? för hon var katolik
 • abdikera avsäga sig kronan
 • Vad gjorde Kristina efter 1654) flyttade till Rom
 • Vad tog Kristina med sig till Rom? många dyrbarheter
 • Kristina dog 1689. Var begravdes hon? Peterskyrkan
 • Vad gjorde Kristina för att hovlivet skulle imponera på Europa? ordnade fester, musik, teater, baletter, fyrverkerier, djurhetsnigar
 • Vilka djur kunde hetsas mot varandra? björn mot lejon
 • Kristina bjöd in utländska vetenskapsmän bl a en fransk filosof... Descartes
 • jag tänker alltså finns jag Cogito ergo sum
 • Vad gjorde Kristina efter 1654? flyttade till Rom
 • Kristina dog 1689. Var begravdes hon? Peterskyrkan
 • Vad gjorde Kristina för att hovlivet skulle imponera på Europa? ordnade fester, musik, teater, baletter, fyrverkerier, djurhetsningar
 • Vilka djur kunde hetsas mot varandra? björn mot lejon
 • Kristina bjöd in utländska vetenskapsmän bl a en fransk filosof... Descartes
 • Vad skrev Descartes? Cogito ergo sum
 • Vad tog Kristina med sig till Rom? många dyrbarheter
 • Varför åkte Descartes till Sverige när han inte ville? vågade inte trotsa den svenska drottningen
 • Vad fick Descartes i Sverige? lunginflammation
 • Vad hände med Descartes efter en kort tid i Sverige? dog
 • Vem var en av de första att bygga ett teleskop? italienaren Galileo Galilei
 • teleskop stjärnkikare
 • Vad såg Galileo Galilei? månen hade berg, Jupiter har månar, vintergatan full av stjärnor
 • Vad hade Kopernikus sagt på 1500 talet? jorden var rund
 • Varför gillade den katolska kyrkan inte det Gelileo Galilei sa? stämde inte med vad som står i Bibeln
 • husarrest inlåst i sitt eget hus
 • När byggdes de första mikroskopen? 1600-talet
 • Mikroskopet hjälpte vetenskapsmännen se ... små saker som ögat inte ser
 • När byggdes de första mikroskopen? 1600-talet
 • Mikroskopet hjälpte vetenskapsmännen se ... små saker som ögat inte ser
 • Vilken engelsman räknas som en av historiens största vetenskapsmän? Isaac Newton
 • Vad upptäckte Newton? tyngdkraften-äpplet dras mot marken och månen dras mot jorden
 • Hur visade Newton sina idéer? matematiska uträkningar
 • På 1600-talet undersökte människor själva...tidgare? Litade de på Bibeln och gamla skrifter
 • Vem var Kristinas favorit vid hovet? Magnus Gabriel De la Gardie
 • Vem var Magnus Gabriel De la Gardies mamma? Ebba Brahe
 • Vad levde Magnus Gabriel De la Gardie av? 1000tals gårdar runt Östersjön
 • Vad kallas stilen där allt ska se dyrt, mäktigt och påkostat ut? barock
 • hur lärde sig adelsflickor som Maria Euphrosyne sig? privatundervisning hemma
 • Vad skulle adelsflickorna kunna? läsa, skriva, franska, duka, uppföra sig fint, ordna fest, putsa silver, sköta trädgård
 • Vad skulle adelsflickorna kunna mer? laga mat, brygga öl, baka, tvätta, sköta ekonomi
 • Mannen bestämde över kvinnan men om han dog? Då fick änkan bestämma över mannens egendomar.
 • Vid vilken ålder skickades Magnus Gabriel De la Gardie till universitet? 13
 • Vad lärde sig Magnus Gabriel De la Gardie vid universitetet? astronomi, fäktning, tala lärt o adligt
 • Var utbildades De la Gardie i hovliv? Holland och Frankrike
 • Vad blev Magnus Gabriel De la Gardie bl a? en dålig rikskansler
 • Hur många maträtter kunde serveras vid en stor och viktig fest? 600
 • När startade skoldagen och med vad? kl 4-5 bibelläsning
 • När slutade Magnus Gabriel De la Gardies schema i Uppsala? 20-21 musik och ev läxor 21-23
 • Vad blev Magnus Gabriel De la Gardie känd för? historieforskningen
 • Vilken lag som finns kvar än införde Magnus Gabriel De la Gardie? förbud att förstöra fornlämningar
 • Hur undersökte Magnus Gabriel De la Gardie historiska spår? prästerna fick uppdraget att intervjua människorna
 • Vad kunde gumman Ingierd Gunnarsdotter? 300 gamla visor som nedtecknades
 • Var finns visorna som Magnus Gabriel De la Gardie lät nedteckna? KB (Kungliga Biblioteket)
 • Efter att Kristina abdikerat regerade hennes kusin som hette? Karl X Gustav
 • Vad var Karl X Gustav bra på? krigsföring
 • Hur överraskade Karl X Gustav danskarna? tågade på isen över Stora Bält
 • Var skedde freden? Roskilde 1658
 • Vad vann Sverige i Roskilde? delar av Norge och Danmark ex Skåne, Halland, Blekinge
 • Tiden 1654-1718 kallades också den karolinska tiden
 • Varför kallades 1654-1718 den karolinska tiden? tre kungar Karl regerade
 • Vilka kungar regerade under den karolinska tiden? Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII
 • Vad hetter Karl XII pappa? Karl XI
 • Vad hetter Karl XI pappa? Karl X
 • Varför ville Karl X Gustav ändra styret? mer makt, skatter för att kriga och försvara Sverige
 • Vad införde Karl XI och Karl XII? Enväldet, indelningsverket, reduktionen
 • envälde diktatur
 • Vem lydde Kungen i enväldet? Gud
 • Vilka fick inte vara med och bestämma under Karolinska tiden? Rådet, adeln och riksdagen
 • Vad gjorde indelningsverket? fördelade Sveriges bönder i rotar (små grupper)
 • rote liten grupp
 • Vad skulle en rote göra tillsammans? försörja, utrusta en soldat som fick ett eget torp
 • När kungen behövde soldater kallade de soldaten ist för en bonde eller hans son
 • Hur fick kungen råd med att införa indelningsverket? tog tillbaka gårdar från adeln
 • Vilken adelsman förlorade mest vid reduktionen? Magnus Gabriel de la Gardie
 • reduktion förminskandet
 • Hur lång fredstid var det som mest under stormaktstiden? 21 år
 • Hur många mil hann karl XI rida under en enda dag? 10-15
 • Varför reste Karl XI runt i en grå kappa? för att inte bli igenkänd
 • Gråkappan Karl XI
 • Varifrån kom Karl XI:s häst Brilliant? Ludvig XIV
 • Vad måste krigshästar tåla? pistolskott, trummor och eld
 • Vad tränades hästarna att göra? sparka framåt och bakåt
 • Skåne blev svenskt 1658, hur kände sig folket? som danskar
 • Vad tränades hästarna att göra? sparka framåt och bakåt
 • Vad måste krigshästar tåla? pistolskott, trummor och eld
 • Varifrån kom Karl XI:s häst Brilliant? Ludvig XIV
 • Danske kungen försökte ta tillbaka Skåne, vilka hjälpte honom? bönderna
 • De danska bönderna i Skåne kallades Snapphanar
 • snapphane frihetskrigare
 • Vad gjorde man med avrättade snapphanar? spetsade dem på pålar som varningstecken
 • Vad är Loshultskuppen? Bönder och snapphanar rövade krigskassan som fraktades genom Skåne
 • Vad gjorde man med avrättade snapphanar? spetsade dem på pålar som varningstecken
 • Vad är Loshultskuppen? Bönder och snapphanar rövade krigskassan som fraktades genom Skåne
 • Vad bestod krigskassan som rövades i Loshult av? 250 kärror med stora kopparmynt
 • Hur mycket motsvarade krisgskassan i 2006 års pengar? 100 miljoner
 • Vad gjorde Karl för att danskarna i Skåne skulle bli svenskar? Tryckte en ABC-bok, prästerna talade endast svenska
 • Vilka kunde kallas häxa under 1600-talet? kvinnor men även män och barn
 • Ett skamstraff under 1600talet var att stå utanför kyrkan och skämmas, bli piskad med ris
 • Vilka var oftast de som anklagades för häxeri? kloka bondkvinnor i 50årsåldern med bra rykte och ekonomi
 • Vart for häxorna sade man? Blåkulla
 • Vem träffade häxorna på Blåkulla? Djävulen
 • Var pågick häxanklagelserna? Dalarna, Norrbotten till Stockholm
 • Hur många "häxor" avrättades och dömdes under några få år? trehundra
 • Flera barn som ljugit/vittnat falskt dömdes senare till... slagna med ris eller tom avrättade
 • Hur många människor avrättades totalt i Europa för häxeri? 50 000
 • När startades häxförföljelserna i Europa? 1400talet
 • Vad gjorde man på Blåkulla enligt vittnesmålen? skurna i ett finger av djävulen, festade, avsa sig gudstron, dansade, åt konstigt
 • Vad hette slottet i Stockholm som bran 1697 7/5? Tre kronor
 • Vem hade dött i april 1697 och låg i kista i Tre kronor? Karl XI
 • Hur länge brann Tre kronor? eftermiddag, kväll, natt
 • Hur gammal var Karl XI.s son när han ärvde kronan? 14
 • Vid vilken ålder blev Karl XII myndig? 15
 • Karl XII blev enväldig omogen kung trots att han tränats.Hur då? ryckte av peruken, krossade fönster med sina kamrater, halshögg hundar, kalvar
 • Vad hette karl XIIs farmor? Hedvig Eleonora
 • Vilka var Sveriges fiender under karl XII:s tid? Tsar Peter i Ryssland, polske kungen, danske kungen
 • Vad gjorde Karl XIIs fiender? bildade gemensamt krig på flera fronter mot Karl XII
 • Vad kallades krigen mot Ryssland, Polen och Danmark? De stora nordiska kriget
 • Hur gick inledningsvis det stora nordiska kriget? danskarna besegrades, Estland slogs vid Narva och Polen slogs
 • När förlorades det stora nordiska kriget+ 1709 i Poltav mot Ryssland
 • Vart flydde Karl och 1000tals svenska soldater? över stäppen mot Turkiet
 • Turkiet Osmanska riket
 • sultan kung
 • Vad gjorde sultanen först med Karl XII? hjälpte honom men tröttnade sedan
 • När kom Karl XII hem igen? 1715
 • Hur styrde Karl XII Sverige under femton år? per brev
 • Varför bar Karl XII peruk på hemresan? ville ej kännas igen
 • Hur försäkrade sig indelningsverket om att få bra soldater? mönstrades och antecknades i listor
 • Vad skrev man i listan om en man inte passade in? Kerlen är galen - kasseras
 • Vad kallades soldater i Karl XIIs armé? karoliner
 • Hur skilde man män med samma förnamn? hittade på namn som "Rolig", "Vass", "Modig", "Gås"
 • Vad hände med de svenska soldaterna som tillfångatogs vid Poltava? stannade i Ryssland länge, flyttades till Sibirian om de försökte fly
 • Hur vet vi vad som hände ibland på 16-1700talen? rättegångsprotokoll, brev
 • Vad gjorde Karl XII när han kom tillbaka från osmanska riket? anföll Norge
 • Var dog Karl XII? av en kula i huvudet i en skyttegrav i NOrge
 • Vad gjorde tsar Peter när han hörde att Karl XII dött? anföll Sveriges östkust
 • Vad kallas de ryska anfallet mot Sveriges östkust? rysshärjningarna
 • Var stoppades tsar Peters soldater? någon mil från Stockholm
 • Hur gick det för Sverige mot Ryssland? klarade sig undan rysk erövring
 • När tar stormaktstiden slut? Karl XIIs död
 • Vad hade gjort Sverige urfattigt? Det stora nordiska kriget
 • Vad hade gått förlorat i det stora nordiska kriget? Estland
 • Vad drabbade Sverige efter det stora nordiska kriget? pestepedemin
 • Hur många över hela SVerige dog av pesten? 100 000
 • Stormaktstiden har lämnat spår efter sig i språket ex... franska mamma, pappa
 • Stormaktstiden lämnade en välbekant psalm som fortfarande sjungs... Den blomstertid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-hi-stormaktstiden-ak-6.5198296.html

Dela