sva gy1 vvs-ord

Övningen är skapad 2016-09-13 av ejmc. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • asbest fintrådigt eldfast mineral förbjudet i Sverige
 • ackumulering lagring av värmeenergi
 • cirkulationskrets komponenter i sammankopplad sluten slinga utan stopp
 • densitet täthet, massa i en viss volym, kg/kubikmeter
 • deponera lämna i förvar, placera avfall på viss plats
 • differens skillnad
 • distribution överföring och transport
 • dynamisk rörelse, tryck som uppstår när vatten rör sig
 • effekt verkan, prestationsförmåga, effekt mäts i watt
 • fjärrvärme värme distribuerad från värmeverk/kraftvärmeverk med elproduktion
 • flödesschema ritning som visar flödens riktningar och funktioner
 • friktion motstånd mellan ytor i kontakt
 • förbrukning energianvändning
 • fördelare komponent som delar ut vattenflöden jämnt i ex värmegolv
 • förinställd på förhand bestämd inställning
 • injustering anpassning till krav
 • kapacitet förmåga att prestera under givna förhållanden
 • komplettera lägga till, göra fullständig
 • komplicerad invecklad
 • komponent del, ingår i ett system
 • kvicksilver silverliknande metallgrundämne, flytande i rumstemperatur
 • konstant oföränderlig, likadan, varaktig
 • kriterier kännetecken
 • luftburen värme värmetransport med luft, i speciella system
 • membran tunn hinna
 • parallell sida vid sida på samma avstånd i samma riktning
 • primär ursprunglig, den första
 • produktion framställning, göra värme
 • sektion avgränsad del
 • sekundär underordnad, indirekt, i andra hand
 • serie sammankopplad i en följd
 • skikta vätska i olika temperatur läggs i olika lager
 • slinga krets
 • system sammanhängande helhet, naturlig ordning
 • tendens strävan, riktning
 • undertryck lärgre tryck än atmosfärstrycket
 • uppvärmningssäsong tid då byggnad behöver värmas
 • varierande omväxlande
 • vertikal lodrät
 • horisontell vågrät
 • ämnesomsättning utbyte av ämnen i kroppens celler för att vi ska överleva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-gy1-vvs-ord.6457133.html

Dela