SVa ge västeuropaländer, 4-6

Övningen är skapad 2014-11-17 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilket är västeuropas största land till arealen? Frankrike, 543 965 km2
 • Vilket är västeuropas näst största land till arealen? Tyskland, 357 000 km2
 • Vilket är västeuropas minsta land till arealen? Belgien, 30 528 km2
 • Vilket är västeuropas näst minsta land till arealen? Nederländerna, 41 526 km2
 • Vilket är västeuropas tredje största land till arealen? Storbritannien, 244 110 km2
 • Vilket är västeuropas tredje minsta land till arealen? Irland, 70 285 km2
 • Hur många miljoner innevånare bor i Tyskland? ca 82
 • Hur många miljoner innevånare bor i Storbritannien? ca 60
 • Hur många miljoner innevånare bor i Irland? ca 4
 • Hur många miljoner innevånare bor i Frankrike? ca 61
 • Hur många miljoner innevånare bor i Nederländerna? ca 16
 • Hur många miljoner innevånare bor i Belgien? ca 10
 • Vilket är Europas mest tättbefolkade land? Nederländerna, 385/km2
 • Vilket är Europas minst tättbefolkade land? Irland, 55/km2
 • Vilket är Europas näst mest tättbefolkade land? Belgien, 337/km2
 • Hur många personer bor i Berlin? ca 3, 4 milj
 • Hur många personer bor i London? ca 7, 6 milj
 • Hur många personer bor i Dublin? ca 1, 1 milj
 • Hur många personer bor i Paris? ca 2, 2 milj
 • Hur många personer bor i Amsterdam? ca 745 800
 • Hur många personer bor i Bryssel? ca 1 milj
 • Vad heter det högsta berget i Tyskland? Zugspitze, 2962 m
 • Vad heter det högsta berget i Storbritanninen? Ben Nevis, 1344 m
 • Vad heter det högsta berget i Irland? Carrantuohill, 1040 m
 • Vad heter det högsta berget i Frankrike? Mont Blanc, 4810 m
 • Vad heter det högsta berget i Nederländerna? Vaalserberg, 322 m
 • Vad heter det högsta berget i Belgien? Botrange, 694 m
 • Vilket västeuropeiskt land har % mest skog? Tyskland, 31%
 • Vilket västeuropeiskt land har % näst mest skog? Frankrike, 27 %
 • Vilket västeuropeiskt land har % minst skog? IIrland, 8%
 • Vilka västeuropeiska länd har % näst minst skog? Storbritannien och Nederländerna 10%
 • Vilket västeuropeiskt land odlar på mesta delen av sin yta i %? Frankrike, 35 %
 • Vilket västeuropeiskt land odlar på näst mesta delen av sin yta i %? Tyskland, 34 %
 • Vilket västeuropeiskt land odlar på minsta delen av sin yta i %? Irland, 18 %
 • Vilken näring (vad arbetar flest med) är störst i västeuropa? service, industri, jordbruk
 • Vad sysslar västeuropeer minst med som arbete? jordbruk, industri, lärare, service
 • Vilka färger har flaggan i Tyskland? svart-röd-gul liggande, blå-vit-röd, grön-vit-gul, blå-vit-röd stående, blå-vit-röd liggande, svart-gul-röd stående
 • Vilka färger har den brittiska flaggan? blå-vit-röd med kors, svart-röd-gul liggande, grön-vit-gul, blå-vit-röd stående, blå-vit-röd liggande, svart-gul-röd stående
 • Vilka färger ser du på Eires flagga? grön-vit-gul, svart-röd-gul liggande, blå-vit-röd, blå-vit-röd stående, blå-vit-röd liggande, svart-gul-röd stående
 • Trikoloren kallas också den franska fanan, vilka färger har den? blå-vit-röd stående, svart-röd-gul liggande, blå-vit-röd kryss, grön-vit-gul, blå-vit-röd liggande, svart-gul-röd stående
 • Vilka färger har den nederländska fanan? röd-vit-blå liggande, blå-vit-röd stående, svart-röd-gul liggande, blå-vit-röd kryss, grön-vit-gul, svart-gul-röd stående
 • Vilka färger hittar du på den belgiska flaggan? svart-gul-röd stående, blå-vit-röd stående, svart-röd-gul liggande, blå-vit-röd kryss, grön-vit-gul, blå-vit-röd liggande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ge-vasteuropalander-4-6.4057058.html

Dela