sva ge upptäck Sverige-år 4

Övningen är skapad 2015-08-31 av ejmc. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kust strand
 • fjäll berg
 • älv flod
 • å liten flod
 • fors å, strömmande vatten
 • skog många träd tillsammans
 • karta ritad liten avbild av verkligheten
 • äng vilda gräs och blommor
 • odlad mark åker
 • bygd område
 • land stat
 • dialekt variant av samma språk
 • tätort plats med minst 200 personer
 • glesbygd få personer bor här

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ge-upptack-sverige-ar-4.4683476.html

Dela