sva ge kartan 4-6

Övningen är skapad 2014-11-15 av ejmc. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur många länder finns det i Europa? 50
 • Hur många bor i Europa? 700 milj
 • Vilka är Östersjöländerna? Estland, Lettland, Litauen, Polen
 • Vilka länder ingår i Norden? Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island
 • Vilka är länderna i västra Europa? Irland, Storbritanien, Nederländerna, Tyskland, Luxenburg, Belgien, Frankrike, Lichtenstein, Monaco
 • Vilka länder ligger i centrala Europa? Tjeckien, Slovakien, Ungern, Österrike, Schweiz
 • Vilka är länderna i södra Europa? Portugal, Spanien, Andorra, Italien, San Marino, Slovenien, Vatikanstaten, Malta, Kroatien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Makedonien, Grekland, Albanien, Bosnien-Hercegovina
 • Vilka länder ligger i östra Europa? Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Turkiet
 • Hur många av Europas länder är medlemmar i EU? Fler än hälften
 • Vilka regioner Europa av? Norden, Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa, Södra Europa
 • Vad är kartor? beskrivning av verkligheten
 • Hur tog man reda på hur kartan såg ut innan jorden kunde ses uppifrån? resa dit eller lyssna på dem som varit där och sedan rita kartor
 • Vem använder ex kartor? ex turister, bilförare, seglare
 • Vilka använder en bilatlas? bilförare som vill hitta bästa vägen
 • Vad kallas kartor över sjöar och hav? sjökort
 • Kartor beskriver verkligheten ex med... färger, bilder, tecken och symboler
 • Hur får orienterare veta bästa vägen genom terrängen? orienteringskartan visar ex höjdändringar, vegetation, våtmarker
 • Vad är en vit fläck på kartan? Outforskat område
 • Handelslederna gick ofta längs kuster och floder, vad betyder det för kartorna? platser utmed handelslederna är väl återgivna men inte inåt okänt land
 • Vilken lärd grek sa: Människan måste höja sig över jorden - till atmosfärens höjder eller högre-först då kan hon förstå världen hon lever i? Sokrates, 450 f Kr
 • När togs den första satelitbilden av jorden? 1972
 • Hur ser jorden ut utifrån rymden? ett klot
 • Vad är en bra modell av vår planet? en rund jordglob
 • Ur vilket perspektiv ritas kartor? fågelperspektiv
 • Hur ser jorden ut när man tittar ner från ett flygplansfönster? en platt karta
 • Varför ser allt mindre ut ju högre upp man kommer? verkligheten är förminskad
 • Allt blir platt på en karta, hur visas då ex höga berg? färger
 • På vilken breddgrad ligger Stockholm ungefär? 59 norr om ekvatorn
 • Vad kallas rutnätet på kartor? gradnät
 • Hur anges läget för en plats? med linjerna hjälp
 • Vad kallas linjerna på kartan? breddgrader och längdgrader
 • Vad kallas linjerna som går parallellt med ekvatorn? latitud eller breddgrad
 • Varifrån börjar man räkna latituder/breddgrader? ekvatorn är nollpunkten
 • Vad kallas linjerna som går från nordpol till sydpol? longituder eller längdgrader
 • Vad kallas längdgraden som går genom London? 0 grader
 • Varifrån räknas längdgraderna? Greenwichobservatoriet och åt väster eller åt öster
 • Hur stort är Europa från väst till öst? 550 mil
 • Hur stort är Europa norr till söder? 450 mil
 • Hur många gånger större är Asien än Europa? fyra
 • Vilken är jordens minsta världsdel? Oceanien
 • Vilken är jordens näst minsta världsdel? Europa
 • Vad heter världsdelarna? Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Antarktis, Oceanien
 • Vad avgränsas Europa med? vatten förutom österut mot Asien
 • Vilka av Europas länder räknas ibland till Asien? Georgien, Armenien, Azerbajdzjan
 • Vad heter sundet mellan Asien och Europa i Istanbul? Bosporen
 • Vad heter kartan som visar hur landskapet ser ut? topografisk
 • Vad visar ett brunt eller lila område? (höjd över havet) högt
 • Vad visar mörkblå färg? djupt havsområde
 • Vad visar röd färg? städer
 • Vad visar politiska kartor? länder markerade i olika färger
 • Vad beskriver en tematisk karta? industriområden, jordbruk, historiska eller klimatet i ett område eller djurliv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ge-kartan-4-6.4049291.html

Dela