sva ge intro år 5

Övningen är skapad 2015-03-19 av ejmc. Antal frågor: 84.
Välj frågor (84)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att beskriva jorden geografi
 • Vilket ord betyder "Hur vädret är på olika platser på jorden"? klimat
 • Vad täckte stora delar av norra Europa? inlandsis
 • När täckte inlandsisen Europa? 25.000 år sedan
 • Varför är bergen i Sverige plattare än söderut? inlandsisen tryckte ihop marken
 • landskap område
 • Vad är kulturgeografi? beskriver hur människan ändrat landskapet och till vilken nytta
 • Vad är en karta? En förminskad avbildning av verkligheten.
 • Vad är naturgeografi? Beskriver hur och varför jorden ser ut som den gör och hur den har förändrats.
 • Vilken tid menar vi när vi talar om klimat? vädret på en plats under längre tid
 • Vädret nära hav som Atlanten har liknande väder. Varför? Havet jämnar ut temperaturen
 • Vad kallas vädret nära hav? kustklimat
 • Hur går värmeutjämningen till nära hav? Sommarvattnet värms sakta, höst och vintern svalnar sakta ochredan ljummet på våren
 • mitt i Europa regnar det lite men blir inte jättevarmt mellanklimat
 • Långa, torra och heta somrar med lite regn nästan som öken och milda regniga vintrar kallas... medelhavsklimat
 • snö och is nästan hela året högst 10 plusgrader, lång vinter kallas polarklimat
 • Vad kallas klimatet långt från hav och som har sor skillnade mellan årstiderna? inlandsklimat
 • Varmt vatten som rör sig som en flod i Atlanten från Amerika till norra Europa kallas golfströmmen
 • Fuktig luft från Atlanten som förs mot Europas kuster kallas Västvindar
 • Vilket kan barn göra i södra Italien när det är fullt med snö i Norra Sverige? bada och sola
 • Mark som nästan alltid är frusen kallas tundra
 • Vilka växter har ytliga rötter och kan växa på tundran? gräs, mossor, lavar
 • Växer träd bra på tundran, varför, varför inte? Det är is längre ner och för kallt för rötter så de saknas helt
 • Vilka träd växer mest i norr? barrskogar
 • Vilka sorts träd växer mest i södra och mellersta Europa? lövskogar
 • Hur stor del av Europa består av åkrar och betesmarker? 2/3
 • Torra områden med gräs och buskar kallas... Stäpp
 • Vad kallas de höglandsområden med berg och bergstoppar? bergsområden
 • Ett stort platt fält utan berg kallas... slätt
 • De börjar som små åar eler bäckar och fylls med regn- och smältvatten och kallas ... floder, älvar i Sverige
 • Var rinner floderna ut? i havet
 • Innehåller floder och sjöar mest salt, bräckt eller sött vatten? sött
 • Vad kallas ett område där marken alltid är blöt och endast enstaka träd växer? myr
 • Vad kallas en slätt som ligger bland berg och fjäll? hed
 • Vad växer exempelvis på en hed? gräs, mossor, lavar
 • Vad kallas mark som sköljt eller blåst bor och har blivit ett näringsfattigt jordlager med taggiga buskar? macchia
 • Varför är det taggiga växter och buskar som tål torka på macchian? näringsfattigt tunt jordlager
 • Var bor alla människor sett från rymden? städer, tätorter
 • Var bor folket tätast i Europa? Nederländerna, Belgien, Storbritannien
 • Varför bor människor där de bor? Något nyttigt finns i naturen, hav, flod att frakta på
 • Varför bor människor där det är varmt och skön och att de kan... odla växter
 • Hur många bor i Europa? 700 miljoner
 • Hur många bor i Europas städer? 500 miljoner
 • Vad finns som är bra i staden? utbildning, arbete, bostäder
 • Varför växte Paris runt floden Seine? transportera sig lätt
 • Vad kallas det vi använder ii naturen? naturtillgång
 • Vad finns det för naturtillgång i havet? fisk, vatten, strömmar, salt
 • Vilken naturtillgång finns det på åkrarna? säd som vete, havre, korn, råg eller majs
 • Vad kan odlas i söder där det är varmt? citron-, apelsinträd
 • Skogen är en viktig natutillgång i norra SVerige. Vad ger den? träd, virke, flis, ved
 • Hur förädlas virket från svenska skogar? papper, möbler
 • I Ryssland finns naturtillgångar som lastas på tåg och säljs vidare, vad? stenkol
 • Nämn två ryska naturtillgångar som används som bränsle. olja och naturgas
 • Vad bryts t ex ur berg? järnmalm
 • Vad används järnmalm till? byggen, bilar, fartyg, maskiner
 • Olika platser lockar turister att komma och titta, vad kallas det? sevärdheter, turistattraktioner
 • Vilken näring tjänar folk pengar på att komma och titta? turistnäringen
 • Vad spenderar turister pengar på? bo, äta, titta och handla
 • Vad ger intäkter från turister på besök? skidåkning, shopping, sol och bad, museer
 • Vem monterar ihop bilar i tyska bilfrabriker? robotar
 • Nämn två stora naturtillgångar i Europa. trä, järnmalm
 • Var görs råvaror till olika produkter ?industri
 • Vad kallas något i naturen som människor kan ha nytta av? naturtillgång
 • Ett område som ringas in med en nations gränser kallas för? ett land
 • Nämn ett tyg med mönster som varje land har som symbol. flagga
 • Vad kallas olika sorters pengar? valutor
 • Vad kallas den stad varifrån ett land styrs? huvudstad
 • Länder styrs på olika sätt som kallas... statsskick
 • Vad kallas Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island tillsammans? Norden
 • Vad heter Estlands huvudstad? Tallinn
 • Vad heter Finlands huvudstad? Helsingfors
 • Vad heter Danmarks huvudstad? Köpenhamn
 • Vad heter Norges huvudstad? Oslo
 • Vad heter Islands huvudstad? Reykjavik
 • Vad kallas den förening som de flesta länder i Europa är medlemmar i? Europeiska unionen
 • Hur förkortas Europeiska Unionen? EU
 • Varifrån styrs EU? Bryssel och Strassbourg
 • Ett land har ofta ett eget språk men ibland flera som i Schweiz där finns det 4
 • Hur många språk finns det i världen ungefär? 6000
 • Hur delas språken in? i språkfamiljer
 • Germanska språk är en språkfamilj, vilka språk ingår tyska, svenska, danska, norska, holländska
 • Franska, spanska, portugisiska och italienska tillhör samma familj som kallas romanska
 • Dör språk? ja
 • Snö och is som packas till ett tjockt istäcke på sommaren kallas. glaciär

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ge-intro-ar-5.4396975.html

Dela