Annonser


sva ge Europa år4-6

Övningen är skapad 2014-10-13 av ejmc. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frakt, köra varor transport
 • 100 km tjockt luftlager runt jorden atmosfär
 • latitud breddgrad
 • linjer på karta som går parallellt med ekvatorn latitud
 • longitud längdgrad
 • linjer på kartan mellan syd- och nordpoler longitud
 • byggnad där vi studerar atmosfären och rymden observatorium
 • landmassa kontinent
 • gasen ozon i atmosfären som skyddar mot farlig solstrålning ozonlager
 • antel meter något rör sig på en sekund, m/s meter per sekund
 • mycket stark våldsam vind orkan
 • häftig virvelstorm tromb
 • områden vid nord- och sydpolen polartrakter
 • när havsvatten dras från land ebb
 • när havsvattnet kommer mot land flod
 • ebb och flod tidvatten
 • kraft som håller oss kvar på jordytan dragningskraft
 • något som går runt, cykel som återkommer kretslopp
 • iskorn eller iskulor som regn hagel
 • där luftmassor möts front
 • område zon
 • platt område slättland
 • avgift att föra in en vara från ett annat land tull
 • många berg på rad bergskedja
 • eberg som sprutar eld vulkan
 • is på land som aldrig smälter glaciäris
 • lågt smalt område mellan flera höjder dalgång
 • meter över havet m.ö.h.
 • m.ö.h höjd jämfört med havsytan
 • ämnen som förstör vår natur föroreningar
 • kurvor en flod skapar när den rinner över slättland meanderbågar
 • flodavlagringar där flod mynnar ut i hav delta
 • rinner ut mynnar
 • växer lätt och bra, fruktbar bördig
 • människan vattnar konstbevattning
 • vattenrik, myr, mosse våtmark
 • havsbotten man gjort om till land, torrlagt havsområde polder
 • rester avlagringar
 • lavin, nerstörtande snömassor snöskred

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-ge-europa-ar4-6.3952769.html

Dela