SvA fy6 universum

Övningen är skapad 2016-02-08 av ejmc. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Var ligger alltid Polstjärnan? rakt i norr, dit norra jordaxeln pekar
 • Vad innebär en geocentrisk världsbild? jorden är cenrum i världsaltet
 • centrisk mitten
 • Vad förstod Erotsthenes? att jorden var rund
 • När upptäckte Eratosthenes att jorden var rund? 200 f.Kr
 • Hur stor omkrets trodde Eratosthenes att jorden hade? 37.000 km
 • Hur stor omkrets har jorden ungefär? 40.000 km
 • Vilket århundrade förstod folk i västvärlden att jorden var rund? 1500-talet
 • När förstod handelsresande att jorden var rund? 1400-talet
 • Vad heter den världsberömde astronomen från Polen? Nicolaus Kopernikus
 • Vad sa Kopernikus om det gamla sättet att se på jorden? Solen ska ligga i centrum
 • Vad innebär en heliocentrisk världsbild? Solen står i centrum
 • Helios Solen
 • Vad gjorde tysken Johannes Kepler? förklarade hur planeternas rörelse och solen samverkar
 • Vem förklarade tillsammans med Kepler att solen ligger i centrum? Galileo Galilei
 • Vad menade katolska kyrkan om den heliocentriska världen? en dålig idé, solen måste vara i centrum
 • Vad gjorde katolska kyrkans domstol med Galilei 1633 i nuv. Italien? tvingade honom att säga att jorden låg stilla
 • När bad Katolska kyrkan Galilei om ursäkt? de sa att de hade fel 1992
 • astronomi läran om rymden
 • astronomer forskarna som undersöker rymden
 • Vad trodde renässansmänniskan om rymden? att jorden stod i centrum
 • planet vandrare
 • geo jord
 • helio sol
 • Vad hetteden polske astronomen Nicolaus iefternamn? Kopernikus
 • Vad föreslogKopernikus? solen ligger icentrum
 • Varför borde solen liggai centrum enligt Kopernikus? beräkningarna av planeternas rörelser stämde bättre.
 • Vad gjorde tysken J Kepler? förklarade planeternas rörelser
 • När förklarade Kepler planeternas rörelser? omkring år 1600
 • Vem var Galileo Galilei? astronom från det område som heter Italien idag
 • Vad gjorde Galileo Galilei? förklarade hur solen måste ligga i mitten av planetbanorna
 • Att planeternas rörelser går runt solen kallas... heliocentrisk världsbild
 • sol helio
 • Varför ställdes G Galilei inför rätta 1633? ingen fick säga emot och det hade han gjort
 • Vad hittar vi bl a som snurrar runt i solsystemet? kometer, meteorer, astroider, månar och planeter
 • Vad är solen, faktiskt? en stjärna
 • Vad heter vår närmaste stjärna? solen
 • Hur stor är vår sol jämför med andra stjärnor? normalstor, mindre, större
 • Varför finns det inte liv på månen? skyddande atmosfär med luft saknas
 • Kring vad roterar jorden? sin axel
 • Hurlång tid tar ett varv runt jordaxeln? ett dygn
 • Hur många timmar är ett dygn? 24
 • Varför kallas jorden ibland den blå planeten? sjuttio procent är täckt av vatten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-fy6-universum.5687098.html

Dela