Sva fy materia

Övningen är skapad 2015-10-22 av ejmc. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • All materia är uppbyggd av atomer
 • Det finns drygt hundra olika sorters atomer
 • Atomerna kan kombineras och bilda alla ämnen vi känner till.
 • Forskarna känner till omkring tusen olika ämnen
 • Metallen aluminium (i burkar) är dyr och återanvänds
 • Med hjälp av mikroskop studeras materien i närbild.
 • Byggstenarna i universum kallas atomer
 • materia betyder stoff eller ämne
 • Exempel på ämnen som förekommer naturligt är sten, jord, vatten och luft på vår planet.
 • Vi har även skapat ämnen som plast glas och rostfritt stål.
 • Materia kallas fysikens alla ämnen
 • All materia består av atomer .
 • Materia kommer från latinet och betyder stoff eller ämn.
 • Ett träd består av stam grenar löv och rötter.
 • Ett löv består av atomer som är ytterst små partiklar.
 • De flesta atomerna i ett löv är kolatomer .
 • Lövets atomer är så små att de inte syns i skolans mikroskop.
 • Om lövet väger ett gram och alla på jorden räknar atomerna tar det en miljon år att räkna dem.
 • forskarna upptäckte på 1900 talet atomens uppbyggnad. Den består av en atomkärna som omges av elektroner.
 • Planetens över hundra olika sorters atomer kan bilda nya ämnen. De delas i två grupper grundämnen och kemiska föreningar.
 • Grundämnen är uppbyggda av en sorts atomer
 • Järn och syre är två grundämnen.
 • Järn består endast av järnatomer.
 • Syreatomerna bygger upp syre .
 • En kemisk förening byggs av minst två olika slags atomer.
 • Vatten är exempel på en kemisk förening .
 • Väte- och syreatomer bildar vatten .
 • Socker består av väte och syreatomer.
 • Atomerna i en kemisk förening sitter ihop i en molekyl .
 • En vattenmolekyl består av en syreatom och två väteatomer.
 • Syremolekylen är ett grundämne och består av två syreatomer som sitter ihop.
 • En lite större molekyl är sockermolekylen som består av sex kolatomer, 12 väteatomer och sex syreatomer.
 • Ämne förekommer i olika form : fast, flytande och gas.
 • Vilken form ämnet befinner sig i avgörs av temperaturen .
 • Vattnets fryspunkt är 0 grader C
 • Vattnet övergår till gasform vid 100 grader C.
 • Olika ämnen har sina egna temperaturer övergång mellan fast, flytande och gasform.
 • Väteatomen består av en atomkärna och en elektron.
 • Silver är exempel på ett ämne i fast form i rumstemperatur.
 • Silverringens atomer rör sig om ringen värms upp.
 • Silver smälter vid 961 grader Celsius.
 • Silver som värms upp över 961 grader C börjar avdunsta och övergår till gasform.
 • Vid 2.212 grader börjar silvret att koka och övergå till gasform från flytande.
 • Imma bildas då vattenånga träffar en kall yta och blr avkyld.
 • När vattenånga kyls ner kallas det att den kondenserar .
 • Processen där regnvatten fryser till is kallas att det stelnar men just vatten kallas fryser.
 • All materia finns kvar och sprids över en större yta.
 • Eldas sopor sprids atomerna med hjälp av vinden.
 • När ett vedträ brinner bildas gaser , kvarpå eldplatsen finns aska.
 • Aska består mest av kol och mineralämnen.
 • Ett hårstrå består på tvären av miljoner atomer på rad och kan endast ses i specialmikroskop.
 • Ett hårstrås atomer kan ses med ett optiskt mikroskop.
 • Celler kan ses vid cirka 300 gångers förstoring.
 • VAd består ett träd av? stam, grenar, löv, och rötter
 • Vad består ett löv av? mest kolatomer
 • a'tomos (grekiska) betyder odelbar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-fy-materia.4576912.html

Dela