sva fy Massa, volym&densitet

Övningen är skapad 2015-05-20 av ejmc. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vikt och massa är samma sak.
 • Massa beskriver hur mycket materia ett föremål består av.
 • Massan är uppbyggd av atomer .
 • Ett föremåls massa beror på hur många atomer den innehåller.
 • Grundenheten för massa är ett kilogram (1 kg) .
 • Ett kilogram är 10 hektogram (hg).
 • Ett kilogram är detsamma som 1000 gram (g).
 • Ordet kilo betyder tusen därför säger vi kilogram.
 • Fysikerna beslutade i slutet av 1800 -talet hur mycket ett kilogram är.
 • Ett kg bestämdes i slutet av 1800-talet motsvara 1 liter vatten .
 • Måttet på hur mycket något innehåller kallas volym .
 • I en rektangulär förpackning beräknas volym genom att multiplicera längd*bredd*höjd .
 • Enheten för volymen 1 liter (l) är 1 dm3 .
 • Fyll ett mätglas med vatten för att mäta volym med oregelbunden form.
 • En sten har oregelbunden form och volymen beräknas genom att fylla ett mätglas till hälften.
 • I Borås finns rikskilogrammet som väger 35 tusendels milligram mindra än världskilogrammet i Paris.
 • En sten väger 35 gram och har volymen 10 cm#. Hur stor är stenens densitet 35/10 g/cm3 = 3,5 g/cm3. Densiteten är 3,5 g/cm3
 • Vad väger mest om man jämför olika stora volymer har... högre densitet
 • Vad innebär densitet? Hur sammanpackat ett ämne är.
 • När ett ämne packas samman tätare har det... större densitet
 • Hur uttryck densitet? Oftast i enheten g/cm3
 • Hur många gram motsvarar 1 kg? 1000 gram
 • Vilken densitet har vatten? 1 g/cm3
 • Hur mycket motsvarar en liter vatten? 1 dm3 / 1 kg/dm3
 • Vad kallas övergången från fast form till flytande? smältning
 • Vad kallas övergången från flkytande till fast form? stelning
 • Vad kallas övergången från fast form till gasform? ångbildning
 • Vad kallas övergången från gasform till flytande? kondensation
 • På vilka sätt kan en vätska övergå till gasform? avdunstning och kokning
 • Vid hur många grader fryser vatten till is? 0 grader Celcius
 • Vid hur många grader kokar vatten? 100 grader C
 • Kan materia förstoras eller nyskapas? nej
 • Hur många kilogram (kg) är ett ton? 1000 kg
 • Hur många hekton motsvaras av ett kg? 10 hg
 • Hur många gram innehåller ett hektogram? 100
 • 1 dm3 uttalas som en kubikdecimeter
 • Hur beräknas ett föremåls densitet (p uttals rå)? massa/volym = p

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-fy-massa-volym-densitet.4590380.html

Dela

Annonser