SvA fy kraft och rörelse

Övningen är skapad 2015-05-20 av ejmc. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Varför har månen mindre dragningskraft än jorden? månen har mindre massa
 • Vad mäter man hur stor en kraft är? dynamometer
 • På jorden är massan 90 kg och tyngden 900 N. Hur är det på månen? massan 90 kg men tyngden 1/6 = 150 N
 • Vad heter den person som förändrat vårt sett att förstå naturen? Isaac Newton
 • Vilket århundrade levde I. Newton på? 1600
 • När Newton var 23 år började han fundera över tyngdlagarna. Vilket experiment är han mest känd för? Varför äpplet faller till marken
 • Vilken kraft drar äpplet mot marken? jordens dragningskraft
 • I vilket verk hittar du Newtons tankar kring jordens dragningskraft? Principia
 • Vad kallas kraften som bromsar? friktion
 • Vad kallas motkraften till kraften som åstadkommer rörelse? friktion
 • I vilken enhet mäts kraften friktion? N Newton
 • Har en sandig grusväg större eller mindre friktion än en hal pulkabacke med snö om vi drar en pulka på båda? större friktion på grusvägen
 • Hur markeras krafter och motkrafter om de ska ritas ut? pilar mot
 • Hur stor tyngd har en 100 g chokladkaka? 1 N
 • Hur många N (Newton) motsvarar en liter mjölk? 10 N
 • Vad beror ett föremåls vikt av? Hur mycket materia den består av
 • Ändras ett föremåls materia om den utsätts för olika tyngdkraft? nej
 • I vilken enhet mäter vi kraft? newton (N)
 • Beskriv en dynamometer? en markerad skala med en fjäder som sträcks när den påverkas av kraft
 • Jordens dragningskraft kallas även för gravitationskraft
 • Gravitationen från jordens mitt kallas också dess... tyngdkraft
 • Hur stort är ett föremåls tyngd i rymden? tyngdlös
 • Ett sätt att att minska friktionen i motorer är att smörja dem med olja och använda kullager
 • Hur fungerar kullager? små små kulor läggs mellan kontaktytorna som minskas.
 • Minskas kontaktytorna minskas friktionen
 • Varför vallar vi skidorna i skidspåret? minska friktionen (kontaktytorna) och få bättre glid
 • Vad är ett föremåls tyngdpunkt? mitt i föremålet
 • Vilka föremål saknar tyngdpunkt? inga
 • Vad är en lodlinje? en rak linje genom föremålet till jordens medelpunkt
 • Hur många grader har ett lodrätt snöre? 90 grader
 • Om en linje går rakt upp och ner kallas den lodlinje
 • Vad kallas den yta ett föremål vänder mot underlaget? stödyta
 • Hur stor är ett föremåls stödyta? hela föremålets bottenyta mot dess underlag
 • Vad händer om lodlinjen genom tyngdpunkten i ett föremål hamnar utanför stödlinjen? Föremålet välter
 • Varför åker pulkan nerför backen på vintern? jordens dragningskraft vill dra det nerför backen
 • Vad hindrar föremål att dras nedför en backe? friktionen
 • NÄR UPPKOMMER EN RÖRELSE? när dragningskraften är större än friktionen mellan plulka och snö
 • Vad är rotation? en rörelse
 • Jorden rör sig hela tiden. Men när förflyttas vi? ständigt även när vi sover färdas vi med jorden
 • Ett flygplan som flyger framåt i jämn hastighet och på samma höjd skapar en likformig rörelse
 • De flesta rörelser är olikformiga
 • Exempel på en olikformiga rörelser är flygplansstart och landning
 • Flygplansstarten har en accelererad rörelse
 • Flygplanets landning består av en retarderande rörelse
 • Medelhastighet räknas ut genom att dela sträckan med tiden s/t=v
 • sträcka räknas ut genom att multiplicera medelhastighet med tid
 • tid för en resa räknas ut genom att dela sträckan med medelhastigheten
 • Varför faller ett löv långsammare från ett träd än en kotte? lövets form möter större luftmotstånd
 • Vilket faller snabbare på månen ett löv eller en kotte? lika fort eftersom där är vakuum
 • Vad kallas det när ett föremål faller i vakum? fritt fall
 • Hur fort faller olika föremål som faller fritt? lika fort
 • Föremål som faller i luft krockar med, vad? luftmolekyler
 • Hur faller föremål som kastas respektive faller? lika fort
 • I vilka rörelser kan stenens rörelse som kastas delas upp i? åt sidan och neråt
 • Påverkar rörelsen åt sidan rörelsen neråt för den kastade stenen? nej
 • Den kastade stenens hastighet neråt ökar jämfört med den fallande stenens... accelererar i samma takt
 • Varför ska du sikta en bit ovanför det tänkta målet när du skjuter? pilen eller skottet faller en aning innan de träffar målet
 • Hur mycket en pil fallet innan den träffade målet beror på... Hur kraftigt det kastades eller sköts
 • Vad händer när du siktar rakt upp när du sparkar en boll? Jordens dragningskraft motverkar bollens rörelse uppåt
 • Vad kallas rörelsen när en boll stiger, når sin högsta punkt och sedan faller till marken? bågrörelse
 • Vad händer med en satelit som inte skjuts rakt upp i rätt vinkel och rätt hastighet? ramlar ner eller försvinner ut i rymden
 • Om ett fordon som du är i bromsar håller du nästan på att ramla framåt. Vad beror det på? tröghet
 • Tröghet gör att föremål vill fortsätta att vara stilla om de är stilla elelr i rörelse om de är i rörelse
 • Vad kallas det när du sitter i en gunga som far runt runt? centralrörelse
 • En rörelse som riktas inåt mot rörelsens centrum får en gunga att hålla sig i sin bana. Vad kallas den? centripetalkraft

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-fy-kraft-och-rorelse.4590601.html

Dela