sva fy elektricitet år 7

Övningen är skapad 2015-11-05 av ejmc. Antal frågor: 173.
Välj frågor (173)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad får apparater att fungera? el
 • Elektricitet saknar oftast följande egenskaper... syns ej, saknar form, luktar ej och låter sällan
 • Vad består en atom av? en atomkärna omgiven av elektroner
 • Vilken laddning har atomen? neutral
 • Vilken laddning har atomkärnan? positiv
 • Vad kallas partiklarna som omger atomkärnan? elektroner
 • Vad kallas partiklarna i atomkärnan? protoner
 • Vilken laddning har protonerna? de är positiva
 • Vilken laddning har elektronerna? negativ
 • Hur många elektroner finns det runt atmkärnan? lika många som inuti
 • Vilka partiklar är negativt laddade? elektronerna
 • Var finns de positivt ladade partiklarna? i kärnan
 • Vad kallas de postivt laddade partiklarna? i atomkärnan
 • Varför står håret rakt ut när du kammar det? lika laddning stöter bort och positiva strån vill ej vara nära varandra
 • När olika dras mot varandra, kallas det för attraherar
 • Lika laddning stöter bort kallas... repellerar
 • Nämn ett elektriskt fenomen. åska
 • Var i moln finns elektronerna? närmast marken
 • Vad gör naturen alltid? jämna ut skillnaden
 • När kan vi se en gnista i håret? när elektroner hoppar tillbaka från kammen
 • Varför är det farligt att simma när det åskar? blixten tar närmsta vägen o slår ned i högsta punkt
 • Vad används för att skydda oss mot åska? åskledare
 • Vad är en åskledare? högt placerad metallspets med koppartråd nedgrävd i marken
 • Vad gör åskledaren? tar emot åska som leds ner i en kopparplåt i marken
 • VArför sitter åskledaren högt uppe? kortaste vägen och närmast för åskan att slå ner i
 • Vilken laddning får en sak som har överskott på elektroner? positiv laddning
 • Vilken laddning får en sak som har underskott på elektroner? Den blir +-laddad
 • Vad händer när två saker kommer för nära om de har samma laddning? de repellerar från varandra
 • Hur uppstår åska? när skillanden i laddning blir för stor flyttar elektroner från moln till mark
 • Vad beror åska på? ett molns delar har olika laddning
 • Var finns oftast överskottet av elektroner i åskmoln? i nedre delar
 • Varför ger sig elektronerna i åskmoln av mot marken? Åskmoln knuffar bort markens elektroner som blir positiv och drar åskmolnets elektroner
 • Var skapas de flesta blixtar? i ett åskmoln eller mellan två åskmoln
 • När uppkommer blixten? naturen försöker utjämna skillnader i laddning ex i moln
 • Vad menas med att kam och hår bli elektriskt laddat? överskott på elektroner
 • Varför är det säkert att sitta i en bil när åskan går? bilens plåt blir som en skyddande bur
 • Vilken metall leder ström bra? koppar
 • Varför finns det plast runt koppartråd? plast och gummi är dåliga ledare så det blir som ett skydd
 • Varför finns det plast eller gummi runt ledande koppartråd? de är dåliga ledare och används som skydd
 • Var kan elektricitet skapas? vattenkraftverk, kärnkraftverk, batterier
 • Var finns elektronerna i ett batteri? minuspolen
 • Var finns protonerna i ett batteri? pluspolen
 • Vad har alla batterier? en minus- och en pluspol
 • Elektrisk ström i ett batteri bildas när... en koppartråd står i kontakt med varandra
 • När tar batteriet slut? När spänningen tar utjämnats
 • Vad är elektrisk ström? när elektroner rör sig från en negativ pol mot en positiv
 • När lyser en lampa kopplad till ett batteri? när elektrisk krets är sluten från plus till minus med lampa i mitten
 • Var i ett batteri finns det överskott av elektroner? vid minuspolen
 • Var i ett batteri finns det överskott av protoner? vid pluspolen
 • Vad kallas skillnaden i laddning mellan batteriets poler? elektrisk spänning
 • Vad avgör hur hög spänningen i ett batteri är? skillnadens storlek i laddningen mellan polerna
 • Hur jämnas den elektriska spänningen ut? flytta plus mot minus så det blir jämnvikt
 • Vad är elektrisk spänning? laddningsskillnad mellan polerna
 • När uppfanns glödlampan? 1880
 • Vem uppfann glödlampan? Edison
 • Hur skapade Edison ljus? kopplade en egengjord lampa mellan plus och minus och koppartrådar.
 • När lös Edisons lampa? när elektronerna passerade lampan genom koppartråden.
 • När slocknade Edisons lampa? när spänningen mellan polerna tog slut
 • Hur fås en elektrisk krets? 2 metalltrådar, en lampa och ett batteri kopplas ihop som i en ring
 • Vad händer om det är ett avbrott/hål/stopp i en sluten krets? Elektronerna kan inte flytta, ingen sluten krets, ingen ström passerar
 • Vad går strömmen genom? en metalltråd
 • Vad kallas metalltråden som stömmen går genom? glödtråd
 • Vad gör vi för att sätta på eller stänga av ström? Sätter in en strömbrytare som kan stoppa eller leda strömmen
 • Hur kan ström mätas? med en amperemätare
 • Vad kallas enheten för spänning? volt
 • Vem kom på att mäta spänning? Alessandro Volta
 • Vad konstruerade Alessandro Volta? batteriet
 • Vad kallas enheten för ström? ampere
 • Varifrån kommer ordet ampere? André Marie Ampère
 • Vad forskade André Marie Ampère om? elektricitet
 • Skillnaderna i laddning mellan plus och minus kallas... elektrisk spänning
 • Vad gör vi för att sätta på eller stänga av ström? Sätter in strömbrytare som stoppar eller leder ström
 • Vad är ström? när elektroner rör sig från en negativ pol mot en positiv
 • Vad kan ström gå genom? en metalltråd
 • Vad avgör hur hög spänningen i ett batteri är? skillnadens storlek i laddningen mellan polerna
 • Med vad mäts spänning? voltmeter
 • Hur förkortas volt? V
 • Hur stor kan spänningen bli mellan ett åskmoln och marken? flera miljoner volt
 • Hur stor kan spänningen bli i ett vägguttag? 230 volt
 • Hur stor kan spänningen bli i ett vanligt ca 1 cm tjockt runt batteri? 1,5 volt
 • Hur förkortas ampere? A
 • Varför använder vi ofta milliampere för att mäta ström? så svaga strömmar
 • Hur många milliampere går det på en ampere? 1000
 • Hur förkortas milliampere? mA
 • Tar elektronerna i ett batteri slut? nej, de flyttar från minus till plus
 • Förbrukar en lampa ström när den lyser? nej
 • Vad händer när elektronerna rör sig genom lampan från från minuspol till pluspol? Den lyser
 • Hur stark är strömmen i kretsen sedan den har passerat lampan? lika stark som före lampan i kretsen
 • Hur länge finns elektronerna kvar i ett batteri? Alltid, tar aldrig slut
 • Vad händer när batteriets spänning har utjämnats? elektronerna har flyttat från minus till plus och batteriet fungerar inte längre
 • Vilken riktning har strömmen i en krets? elektronerna från minus till plus men strömriktning motsatt
 • Varför säger vi att strömmens riktning är motsatt till eletronens rörelse? historiskt eftersom man trodde att eletroner var positiva partiklar som rörde sig i en krets
 • Vi säger strömmens riktning är från plus till minuspol men hur är det? elektronerna rör sig från minus mot plus
 • Vad kallas ämnen som ström kan gå i bra? ledare
 • Vad är en bra ledare? alla metaller
 • Vilka är de bästa ledarna? silver, koppar
 • Ämnen som kan isolera ström kallas.... isolator
 • Vilka ämnen är bra isolatorer? glas, plast, porslin
 • Vad består ofta en elektrisk sladd av? en ledare av koppar och isolator av plast
 • Vad kallas ett batteris poler? plus- och minuspolen
 • Vid vilken ände av batteriet finns det ett överskott av elektroner? minuspolen
 • Alla metallatomer har en eller flera obundna elektroner... Var är de? runt atomkärnan
 • Vad kan ledningsatomer lätt göra? förflytta sig mellan atomer
 • I glas eller andra isolatorer är alla elektroner... starkt bundna till sin atomkärna
 • I en isolator saknas... ledningsatomer
 • Varför kan en isolatoratom inte leda ström? Atomkärnan har starkt bundna elektroner
 • Varför underlättar ett kopplingsschema? många komplicerade kretsar kan vara svåra att förstå praktiskt
 • Vad är ett kopplingsschema? en förenklad bild av en strömkrets
 • Vad används för att förstå ett kopplingsschema? symboler
 • Hur visas strömmens riktning i ett kopplingsschema? med en pil (omvänd från elektronernas rörelse)
 • Hur rör sig elektronerna? Från minus till plus
 • Hur ritas symbolen för en glödlampa i ett kopplingsschema? en ring med kryss i
 • Hur ritas ett batteri i ett kopplingsschema? 2 olika långa streck tvärs mot kretsen
 • Hur ritas en sladd i ett kopplingsschema? en rät linje
 • Hur ritas en voltmeter i ett kopplingsschema? rund ring med V mitt i
 • Hur ritas en smperemeter i ett kopplingsschema? en rund ring med ett A mitt i
 • Vad är ett kopplingsschema? en förenklad skiss av en strömkrets
 • Att koppla ihop flera saker i en krets kan ske på 2 sätt. Vilka? parallell- eller seriekoppling
 • När en lampa släcks en seriekopplad krets... fungerar kretsen inte
 • När en lampa släcks en parallellkopplad krets... lyser fortfarande de andra lmporna
 • Ge exempel på en seriekopplad krets. adventsljusstake, julgransbelysning
 • Varför slocknar alla lampor i en julgransbelysning när en skruvas ur? seriekopplad och kretsen bryts så släcks alla
 • I en seriekopplad belysning... delar alla lamporna på spänningen
 • Varför måste rätt sorts lampa bytas när den är seriekopplad? alla lampor delar och för liten spänning gör att lampan går sönder
 • Hur stor är spänningen i varje lampa i en seriekopplad belysning med 16 lampor och spänningen är 230V? 230 V delat med 16= 14 Volt per lampa
 • Kan en 14 V lampa sättas i en sjuarmad stake som tål 230 V nej den går sönder 230/7=33 V
 • Vilket kopplingssätt är vanligast för lampor? parallellkopplade
 • Vad händer om en av taklamporna i ett parallellkopplat tak går sönder? den slocknar och de andra lyser
 • Vad betyder parallell? dubbel likadan bredvid
 • VArför lyser lampor i en parallellkopplad krets starkare än i en seriekopplad? de delar inte på spänningen utan är direkt kopplade till strömkällan
 • Lyser seriekopplade lampor kortare tid än parallellkopplade? nej, längre
 • Varför lyser parallelkopplade lampor kortare tid? direktkopplade till batteriet så mer ströms tas ut så att spänningen jämnas ut snabbare
 • Hur kopplas två batterier till en lampa? i serie eller parallellt
 • Vid seriekoppling kopplas ett batteris plus till det andra batteriets... minuspol
 • Vid parallellkoppling kopplas ett batteris plus till det andra batteriets... plus samt den ledning mellan batterierna minuspoler
 • Hur stor spänning får en parallellkopplad krets med två 1,5V batterier? dubbel dvs 3 V
 • Hur är ett vägguttags två uttag kopplade? parallellkopplat
 • Från vilket land kom Benjamin Franklin? Usa
 • Vem konstruerade den första åskledaren? B Franklin
 • När konstruerades den första åskledaren? 1749
 • När började ordet elektricitet användas? 1600-tal
 • När trodde man att det fanns två sorters elektricitet? 1700-tal
 • Vad var bärnstens- och glaselektricitet? sugande och avstötande elektricitet
 • vad händer när en bärnsten gnids med en tygtrasa? den får en slags sugande kraft som ex drar åt sig ett hårstrå
 • VAd är stelnad kåda? sk bärnsten
 • Är det magnetism när en bärnsten drar åt sig en dunfjäder? nej, elektricitet
 • VAd listade Franklin ut? åska är ett elektriskt fenomen
 • Vad är glödtråden inuti en glödlampa gjord av? wolfram
 • Vad händer när elektronerna pressas genom wolframet? hettas upp kraftigt och börjar glöda
 • Varför blir wolfram så varmt att det glöder? så tunn att elektronerna har svårt att passera, tråden gör motstånd
 • resistans motstånnd
 • I vad mäts motstånd? obm
 • Vilken grekisk bokstav betecknar resistans? omega O (öppet i underkant med fötter utåt)
 • Varför används Wolfram-tråd i glödlampor? tål hög värme utan att smälta men leder sämre än koppar och silver
 • Hur påverkas tråden i kretsen om den blir kortare? motståndet/resitansen minskar, strömmen starkare
 • Ju tjockare tråd dessto.. mindre resistans
 • Vad påverkar resistansen? längd, tjocklek, temperatur och material
 • Hur påverkas resitansen av högre temperatur? den blir större
 • Hur kan en lampa kopplas om strömmen är för stor? minska med en resistor
 • Hur ser symbolen för en resistor ut i kopplingsschemat? som en liten liggande rektangel
 • En fast resistor har en bestämd... resistans
 • Ge exempel på variabla transistorer... skjut- och vridresistorer
 • Vad kan du använda om du vill ändra volymen på en stereo? en ratt, vridresistor
 • Vad kallas enheten som motstånd mäts i? omega
 • Ge exempel på en energiform. elektrisk energi
 • Hur bildar vattnet energi i vattenkraftverket? med sin rörelse, rörelseenergi
 • Vilken fördel har elektrisk energi? lätt att transportera
 • Vilken nackdel har elektrisk energi? svår att lagra
 • HUr kan elektrisk eneergi lagras? som kemisk energi i baterier
 • Vilken sorts energi hittar vi i batterier? kemisk energi
 • Vad kan elektrisk energi användas till? ljus, ljud, kyla och värmeenergi
 • Vilka olika sorters energiformer känner du till? värme-, strålnings-, kemisk, mekanisk, läges-, rörelse- och kärnenergi
 • Nämn två sätt som vi producerar elektrisk energi på. Vattenkraft- och kärnkraftverk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-fy-elektricitet-ar-7.5288831.html

Dela