SvA Flugornas herre-Golding

Övningen är skapad 2014-12-26 av ejmc. Antal frågor: 295.
Välj frågor (295)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • revan ett upprivet hål i något 5
 • vision idé eller bild av hur något kan bli i framtiden-5
 • undervegetationen det som växer på marken under träden och buskarna i en skog-5
 • megafonen en trattformad apparat som förstärker ljudet om man ropar genom den-6
 • rev långt grund som ligger så nära vattenytan att vågorna bryts mot det-6
 • lagun grund sjö eller vik som skyddas från resten av havet av en smal bit land-7
 • anstrykning aning, nyans, skiftning-8
 • plymer en stor fjäder som man har som prydnad i t.ex. en hatt-7
 • permission kort ledighet, t.ex. från militären eller fängelset-8
 • bränning våg som går sönder mot stranden eller mot ett grund så att vattnet skvätter åt olika håll-9
 • flängde att springa eller åka omkring för att man har bråttom-9
 • tafatta om man är tafatt är man lite klumpig, fumlig eller bortkommen för att man är blyg eller ovan och inte så duktig-9
 • fyra fot en måttenhet för längd (ungefär 30 cm). Fyra fot är ca 1 meter-11 och 20 cm
 • virrvarr oordning, huller om buller eller oreda och röra-12
 • sno hit och dit snurra hit och dit-12
 • hänförelsens bassträngar ljuda mycket stark förtjusning-12
 • beledsagat att följa-12
 • styv rak, stark, duktig på något-12
 • kommendörkapten högre officer vid flottan-13
 • molande när något småvärker hela tiden-14
 • torva jordklump det växer gräs på-14
 • mellangärde muskeln mellan bröst- och bukhåla, diafragman-14
 • motton ett valspråk, några ord som man har valt för att de säger hur man vill leva eller vad man kämpar för-14
 • notis att lägga märke till någon-15
 • vederbörlig passande, rimlig-16
 • palmtelning ett barn eller ett skott som har börjat växa ut från ett träd-16
 • tingesten en sak, ett föremål-18
 • tonen sjönk ner en oktav ett omfång på åtta toner i en skala dystrare stämning-20
 • stumma tyst, något är hårt och utan svikt-20
 • vertikala solstrålar går det uppifrån och ner dvs lodrätt-21
 • hår som blånor ungefär "hår som halm". Blånor är korta fibrer som blir över vid vin- och hampberedning-21
 • företeelsen något som finns, en händelse och som syns eller märks, t.ex. en händelse eller en situation-21
 • solblind bländad av solen-22
 • fogade sig i att anpassa sig och göra som någon annan säger och inte som man själv vill-23
 • Gibraltar liten halvö som sticker ut i havet från Spanien, ett brittiskt territorium på sex kvadratkilometer som ligger på den södra delen av Pyreneiska halvön i infarten till Medelhavet-23
 • Addis Addis Abeba är huvudstaden i Etiopien-23
 • ottesången en tidig morgongudstjänst (otta är tidigt på morgonen)-23
 • kantorn en musiker som arbetar i kyrkan med att leda körer och spela orgel-23
 • auktoriteten överhöghet, någon bestämmer utan att bry sig om vad andra tycker och andra lyssnar och följer-23
 • interna finns eller som händer inuti något, t.ex. en grupp eller ett land-23
 • försagd blyg och osäker-23
 • korgosse pojke som hjälper en katolsk präst vid gudstjänsten-24
 • försångare sjunger före kören, leder sången-25
 • ciss tonen C höjd med ett halvt tonsteg-25
 • acklamation besluta något med ja eller handuppräckning då de flesta håller med-25
 • utpräglade mycket tydlig, typisk-26
 • ledarnaturen en person som har en naturlig begåvning för att leda-26
 • trumpen sur och ovänlig, tjurig-26
 • åtrade gammeldags uttryck för ångrade-26
 • äska gammeldags- begära eller be om något-27
 • slidkniv kniv med fodral-28
 • sorlet svagt ljud som från vattnet som rinner från en bäck eller från röster-28
 • skälvde att darra mycket eller skaka-29
 • den borne ledarens boren är man född till något (dvs. väldigt bra på något)-29
 • saklighet grundar sig på fakta och inte påverkas av känslor eller åsikter-29
 • förtrytelsens rosor bleknade ilska över något som man tycker är fel eller orättvist-29
 • uppsluppet glad och livlig-29
 • jämka ändra sig lit för att passa in, flytta lite på något så det hamnar i ett bättre läge-31
 • härvor rörig, trassel som ett svårt och rörigt problem-31
 • låg knappast i öppen dag var inte självklart-31
 • intensitet styrka eller kraft-32
 • saligt mycket lycklig-32
 • vältrande att vräka sig, sträcka ut sig på ett bekvämt och slarvigt sätt-32
 • baldakin prydnadsdetalj som påminner om ett tak-33
 • fort byggnad med starka murar och många vapen där man kan försvara sig mot någon som anfaller-34
 • bastion del som sticker ut från vallen på en fästning
 • hulling en sorts hake på som en krok vilken gör att kroken inte åker ut när den har fastnat-35
 • vanvettig galen eller vansinnig-37
 • gruvlighet förskräckligt eller hemsk och svår och så gruvlighet betyder förskräcklighet eller hemskhet-37
 • pardon förlåtelse och nåd en förskoning som när man låter bli att straffa någon för att man har medlidande med henne/honom-38
 • evakuering få bort människor från en byggnad eller ett område-39
 • solsargade skadade dvs sårad av solen-40
 • Skattkammarön roman från 1833 av den skotske författaren Robert Louis Stevenson och boken blev en av världens mest lästa ungdomsromaner och har filmats flera gånger-42
 • Svalor och amasoner titel på en bok-42
 • Korallön skrevs 1857 av Robert Michael Ballantyne (Flugornas herre kan ses som ett svar på den barnsliga optimismen i denna bok)-42
 • förfäkta kämpa och tala för en idé eller en åsikt-45
 • tillförsikt känsla av att det kommer att ordna sig och hoppfullhet-46
 • trygghetens sfär område-46
 • kavade på röra sig på ett klumpigt och tafatt sätt-47
 • vördnadsfullt respektfull när man känner och visar vördnad-47
 • vilseförda att luras som att lura någon att ta fel väg-47
 • förtonade ett ljud klingar av så ljudet blir allt svagare för att så småningom tystna helt-47
 • martyrminen en person som får lida fast hon/han är oskyldig ex kan man också spela martyr-47
 • oländiga svår att ta sig fram i-47
 • sällsamma underlig eller märklig-49
 • menigheten en samling människor-49
 • inkompetensförklaringen inte duktig utan dåligt tränad att klara av något enligt någon-50
 • linserna en genomskinlig sak/glas som bryter ljuset (ändrar ljusstrålarnas riktning), som en kamera eller ett öga eller glaset i glasögonen-50
 • fnösktorr lätt och luftigt material som brinner bra-51
 • lidelsefullt man är full med starka känslor och passion-51
 • gav sig hän att engagera sig mycket-51
 • Att hålla eldens fana flygande att hålla elden vid liv-51
 • ädelmodiga man tänker på andra och gör det som är etiskt rätt-53
 • altarna en person som sjunger altstämman i en kör eller i sång är det en djup kvinnoröst-53
 • sopranerna de som sjunger sopranstämman i en kör eller i sång är det en hög kvinnoröst-53
 • världens tröskel horisonten-54
 • dygdiga motbeskyllningens pip sedlig moralisk (som följer stränga regler för hur man ska uppföra sig t.ex. när det gäller sex)-54
 • förtära förstöra eller göra slut på något, äta-55
 • harang ström av ord som inte betyder så mycket som en ramsa-57
 • harmset argt eller ilsket-57
 • obeaktad bortglömd och förbisedd som om man inte har märkt eller tänkt på-58
 • tum måttenhet för längd är ca två och en halv cm-60
 • missräkning besvikelsen-61
 • outrannsakliga virrvarr outgrundliga eller gåtfulla-61
 • kastanjetter rytminstrument som består av två träbitar som man slår mot varandra inne i handen-62
 • eggande att få någon ivrig, upphetsa, sporra-62
 • jägarstrapats något farligt, ansträngande aktivitet under jakt-62
 • bemäktigat sig uppfyllt-64
 • antagonismen fiendskap eller motsättning och ovänskap-64
 • skändliga är oetiskt upprörande och man bör skämmas för-66
 • stavelsen del av ett ord som innehåller en vokal och en eller flera konsonanter (här tänker pojkarna på ordet orm)-66
 • prilliga lite tokig för att man är nervös-66
 • hispan slanguttryck för mentalsjukhus även "psykavdelning"-66
 • klentrogen skeptisk och tvivlande-66
 • uppbragt upprörd-66
 • två kontinenter av upplevelser "De gick vidare två kontinenter av upplevelser och känslor- ur stånd att kommunicera med varandra" kan tolkas som att Ralph och Jack har så helt olika personligheter att de inte kan nå varandra - som om de befann sig långt ifrån varandra på två olika kontinenter-69
 • hängde som riggen på strandade skepp all utrustning som används för att få upp och styra seglen på en båt, dvs masten bommen och linorna-71
 • myllan näringsrik jord, närmast markytan, matjord-71
 • aromatiska buskar luktar gott, väldoftande-71
 • prålade grann och lysande-71
 • förstulna försöker dölja eller göra i smyg-72
 • Mörkret göts över djungeln här hälldes mörker över dem, sänkte sig mörkret-72
 • pärlemor - det innersta glänsande och svagt regnbågsskimrande skiktet i musselskal
 • opal en mineral och ädelsten är ofta vit och skimrande-73
 • gåve gammeldags ord för gav, skänkte-73
 • rent himmelsskriande omöjligt mycket upprörande-73
 • hägringar något som man tror man ser, (på grund av ett ljusfenomen) fast det inte finns-73
 • vredgat argt eller ilsket-74
 • annalkande något som närmar sig-74
 • särpräglat ovanligt och speciellt eller egenartat-74
 • kronisk som man har under lång tid som en sjukdom som inte går över är kronisk-74
 • outsägliga fasor obeskrivliga, förskräckliga, oerhörda-74
 • banala enkla, vanliga, ointressant, alldaglig-75
 • hörsammade att lyda och följa-75
 • föreningslänk " ...Ralph som var stor nog att vara en föreningslänk med de vuxnas auktoritativa värld, och ..." kan betyda ungefär att Ralph stod för de vuxnas värderingar att han upplevdes som en representant från de vuxnas värld-75
 • förströelse något trevligt som man gör för att koppla av och slippa tänka på annat ett tag-75
 • kollektiva liv gemensam eller något som har att göra med många människor-75
 • sammelsurium virrvarr eller röra-75
 • glada i hågen i sinnet tänka och känna glatt-75
 • sämja vänskap el samförstånd-76
 • missdådarens en brottsling el förbrytare som gör fel-76
 • skisserades beskriva något kort med nyckelord-76
 • spankulerade gå omkring lugnt och ha det trevligt-76
 • utlöpare utskjutande del av något-77
 • myriader en mycket stor mängd av något-77
 • renhållningshjonen ansvarar för soporna och gammeldags för en tjänare eller ett tjänstehjon eller en utan pengar som får hjälp av samhället som ett fattighjon-77
 • trugade att vara invit tjata eller övertala någon att göra något som att äta-77
 • otvetydligt mycket tydligt som man inte kan missförstå-77
 • tabu får ej ta på eller tala om då religion eller moral förbjuder det för det kan göra folk upprörda eller generade-78
 • betingad som styrs av eller beror på något-78
 • civilisation ordnat samhälle med lagar som fungerar, många välutbildade människor som kultur-78
 • moltysta helt tysta-79
 • setter brittisk hundras-79
 • förlägenhet blyg och osäker-81
 • lommade gick långsamt och besviket-81
 • betvang att kämpa mot och vinna över något/någon som man kan betvinga sin rädsla-81
 • snusförnuftiga säger självklara saker som om de vore kloka och djupa tankar och därför verkar tråkig eller fånig-82
 • lisa lindring, tröst-83
 • mödosamma jobbiga eller besvärliga-86
 • marterad av obeslutsamhet en martyr får lida eller dö på grund av sin tro och här menas att personen lider och plågas av att inte kan bestämma sig-86
 • procession rad av människor eller fordon som går eller åker efter varandra (som vid en begravning eller en parad)-87
 • mässade att prata länge på ett entonigt och allvarligt sätt eller att sjunga på ett speciellt sätt under en gudstjänst-87
 • extatiskt leende mycket glad eller förtjust så att man nästan inte kan kontrollera sig själv-88
 • vederkvickande något som ger nya krafter och piggar upp-89
 • jämte tillsammans med-91
 • skengalen verkar vara galen men är det-91
 • parodin något (en bok eller en teaterpjäs) som beskriver eller härmar någon/något på ett överdrivet sätt så att det blir löjligt-92
 • nedrigt elak och omoralisk eller okamratlig och taskig-92
 • allan rättfärdighet "Jack hade uppfyllt allan rättfärdighet ..." betyder ungefär att Jack hade gjort allt han borde eller kunde för att ursäkta sig och rättfärdig betyder att vara god och moralisk-92
 • frimodiga man öppen och orädd-92
 • verbal språklig och är man verbal är man bra på att uttrycka sig med hjälp av språket-92
 • odefinierbart går ej att bestämma eller beskriva precis vad det är eller består av-93
 • det gäckande förnuftets värld gäcka betyder lura eller svika (här menas ungefär "det som på något sätt lurar förnuftet")-94
 • missämjan att inte vara överens-94
 • underlåtenhet att låta bli att göra något som man borde göra-94
 • hyvade iväg sitt fläskstycke till Nasse att slänga iväg eller kasta i förbifarten-94
 • kommit till insikt att komma på hur något egentligen är-97
 • entusiastiska man mycket positiv och intresserad-97
 • schabblas är att slarva-97
 • förspillas slösa bort något genom att använda det på ett dumt sätt-97
 • Det riste till inom honom det ryckte till i honom-98
 • bister sträng och hård-98
 • solkatter punkter av ljus som är reflexer av solljuset och som man kan göra med hjälp av en spegel-99
 • reflekterande sinnesstämning eftertänksam-99
 • avancera steg för steg rör sig framåt lite i taget utvecklas-100
 • att finna det rätta betvingande ordet betvinga betyder kämpa mot och vinna över och ungefär att hitta ett ord som skulle få dem att lyssna-101
 • ha gjort sin ineffektiva protest säger nej utan resultat-101
 • Jack satte sig knorrande att muttra lite för att visa att man inte är nöjd-105
 • resonera igenom skräcken ungefär att analysera/prata om det otäcka läskiga som de varit med om-105
 • ceremoniöst gör på ett speciellt högtidligt sätt-105
 • beskedligt snäll och protesterar eller kräver inte så mycket-107
 • avgöra huruvida alla var redovisade veta om alla pojkarna var identifierade och listade-111
 • käxat att småtjata-111
 • Ett källsprång hade öppnats han släppte ut alla sina känslor-112
 • i ansats efter ansats gång på gång-112
 • universell sorg något som alltid finns eller gäller för allt och alla-112
 • sympatiskrika skrika av medkänsla-112
 • indigo ett blått färgämne-113
 • disputerande gestikulerande skuggor betyder här diskutera-114
 • så skakad att han glömde etiketten regler för hur man umgås med andra-114
 • ingivelse plötslig tanke, impuls-114
 • den obegripliga och lagbundna världen regelbunden och förutsägbar-117
 • teorem lärosats-119
 • falsett röst med ovanligt höga och gälla toner-120
 • besvärjelser en trollformel-122
 • morska ord självsäker och framåt eller kavat-123
 • lemmar armar eller ben-123
 • uppe i zenit en punkt på himlen som är rakt ovanför något/någon-128
 • ludet hårigt-129
 • palissad ett slags staket av spetsiga pålar-130
 • kupol skålformat tak-133
 • heroisk modig och klarar svåra saker o hjältemodig-134
 • personligheters tryck här menas ungefär att det är jobbigt att prata inför en stor grupp-134
 • den smala landtungan en smal halvö-136
 • polyper två olika saker. Hos människor är det en sorts utväxt på -slemhinnorna men i boken menas en "livsform" i havet som ett djur Koralldjur är polyper och maneter börjar sina liv som fastsittande rörformiga polyper-136
 • guano ett slags gödselmedel-137
 • näset en smal bit land (med vatten på båda sidor) som går mellan två större landområden-137
 • kaskader mycket vatten som plötsligt sprutar ut-144
 • barriären ett långt hinder eller skydd som ett starkt räcke eller hinder som är svårt att ta sig förbi-144
 • i kärv ton med sträng och hård röst-145
 • Du borde suga ur det som Berengaria som genom giftermål blev dansk drottning 1214 var enligt folkvisorna vacker men grym-149
 • skogens mörka yppighet en växt som är frisk och har växt mycket är yppig-151
 • slokörat någon som skäms och är ledsen eller snopen-153
 • tänka offentligt tänka högt-153
 • Och så det mest stingande av allt stinga betyder sticka-156
 • nonchalanta är slarvig och likgiltig och struntar i viktiga saker-156
 • sarkastiskt hånfullt och ironiskt-158
 • förebrå säga att man tycker att någon har gjort fel-167
 • samförstånd har man gjort något i samförstånd är man överens och förstår varandra-169
 • erfor att erfara är att uppleva, känna något-169
 • okränkbarhet något som är mycket viktigt och som man måste följa eller respektera-169
 • alltjämt ännu fortfarande-173
 • lättjefullt lat-175
 • villebrådet ett jagat vilt djur-178
 • bäva vara mycket rädd eller orolig för något-179
 • cynism att tänka och se på något när man inte tror människor om gott och struntar i att människor lider-179
 • Flugornas herre en annan benämning på Satan, den "onda makten", "Beelsebub som är de onda andarnas furste"-180
 • demoniska otäck och mystisk och djävulsk-183
 • målföret förmågan att tala-183
 • Uppe i molnens canyons dundrade åskan ett engelskt ord för en djup dal med en flod längst ner och kanjon kan man säga på svenska-184
 • symbolen en figur eller bild som betyder något och fungerar som en bild för något annat-185
 • ritual ceremoni, bestämd ordning för hur något ska ske, gudstjänst-185
 • Dom gjorde en räd för att få eld ett snabbt och överraskande anfall-185
 • den korpulenta figuren tjock eller fet-191
 • mekaniken konstruktionen-191
 • utsprången på klipporna del som sticker ut från något-191
 • ragla vingla, gå med ostadiga steg som om man är berusad eller yr-191
 • prudentligt är man prudentlig är man mycket noggrann och ordentlig på ett överdrivet och gammaldags sätt-192
 • fromt snäll och stillsam-192
 • avgudabild en falsk gud eller någon eller något som många beundrar väldigt mycket som en idol-194
 • samfällt nöje gemensam som flera personer gör eller har tillsammans-194
 • genljöd fylld med starka ljud-195
 • förryckta vansinniga eller tokiga-198
 • ställde denna nyhet tingen i blixtlik belysning allting blev helt uppenbart-208
 • En teologisk fundering vetskapen om kristendomen en teologisk fundering är en fundering runt detta-209
 • otympliga stor och opraktisk klumpig-211
 • trugande rörelser envis, övertala någon att göra något, tjata om att äta-211
 • tjuskraft kraft att göra någon förtjust och intresserad-214
 • barbariet en vilde eller ociviliserad person som saknar känsla för kultur eller hur man ska bete sig i ett ordnat samhälle och med barbariet menas något som är ociviliserat-214
 • huvudsvål skalp som täcker skallens ovansida och består av fyra skikt: hud bindväv senplatta och benhinna-216
 • kom tillbaka som en pistong en kolv dvs en rörlig maskindel som rör sig fram och tillbaka-217
 • i brådrasket snart inom en snar framtid-218
 • fosforescerande färg som lyser även efter bestrålning av ljus och ofta är självlysande i mörker och fosfor är ett grundämne-219
 • skepnaderna formen av en kropp som inte syns ordentligt-223
 • Den gamla församlingens figur en grupp människor som har samlats någonstans för att göra något tillsammans-223
 • nåd godhet och barmhärtighet-223
 • blidkande att få någon att vara mindre arg eller sträng-226
 • i formering uppställning eller gruppering eller formation (som en grupp soldater eller grupp fartyg står i eller rör sig i)-226
 • fejat att städa eller putsa-226
 • rekognoscerade att undersöka ett område eller utforska-227
 • hävstången en stång, stör som man använder till att flytta något tungt-229
 • yvig något som växer tätt och mycket som hår eller buskar-235
 • lunsig tjock och klumpig-235
 • göra en chock att plötsligt göra något-235
 • talismanen ett magiskt föremål som ger tur och skyddar mot olyckor i boken benämns snäckan som talisman-235
 • besvärjelseramsa en trollformel-235
 • lössläppt glad och fri och utan hämningar eller uppsluppen-235
 • extas glädje och förtjusning som är så stark att man inte kan styra den ett glädjerus-235
 • Det stod en bödelsstank omkring honom luktar illa som om en som arbetar med att ta livet av dödsdömda-237
 • förfoga att kunna använda något-238
 • blessyrer liten skada, som ett litet sår, blåmärke-239
 • slå i vämjelse i äckel eller avsky-242
 • pass paus eller hoppa över mig och används när man passar i kortspel-243
 • lojalitet att man alltid är beredd att hjälpa någon och är pålitlig-245
 • enträget envist och ihärdigt-247
 • ångvält maskin som har tunga rullar som hjul och som man plattar till asfalt med-253
 • Om man ändå finge pass en paus-256
 • fördunkla hans insikt om faran att göra så att något blir mindre klart och tydligt-257
 • dechiffrera att lösa, förklara vad något som är otydligt betyder, tyda-261
 • epåletter ett påsytt axelstycke på en uniform med försedd med fransar-262
 • slup en sorts båt eller ett mindre enmastat segelfartyg-262
 • matroser utbildad sjöman-262
 • aktertoften bakre delen av en båt och en toft är en inbyggd eller lös sittbräda i mindre båtar-262
 • olåten ett oljud-265
 • fradgiga löddrig saliv kring munnen-261

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-flugornas-herre-golding.4137478.html

Dela

Annonser