sva brandstation ord

Övningen är skapad 2016-12-17 av ejmc. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brinna lysa, flamma, blossa, glöda, pyra
 • brinna brinn, brinner, brann, brunnit
 • pyra pyr, pyr, pyrde, pyrt
 • flamma flamma, flammar, flammade, flammat
 • bränna bränn, bränner, brände, bränt
 • rycka ut snabb utkörning, insats, uppdrag, muck
 • ob-tillägg extra pengar för arbete på obekväm tid
 • obekväm tröttande, besvärlig, svår
 • släcka sluta brinna, stoppa eld, fimpa, stilla
 • brandsoldat brandman
 • larm varningssignal
 • slang böjligt rör, tub av gummi
 • brandbil bil med vatten, bil med verktyg mot brand
 • brandpost vattenuttag, stolpe med vattenkran mot brand
 • 112 larmtelefonnummer
 • förbund förening, grupp
 • Vad behövs för att det ska brinna? vatten, syre och brännbart ämne
 • Kan du släcka brinnande olja i kastrull? Aldrig, nej
 • rök moln, damm, os från eld
 • sot kolstoft, askrest
 • gas flyktig luftliknande form
 • läckage hål, otäthet
 • dyka hoppa in i vatten eller rökluft
 • explossion snabb eldstart
 • sanera städa bort
 • farlig vådlig, riskabel
 • skära skär, skär, skar, skurit
 • sanara sanera, sanerar, sanerade, sanerat
 • drunkna drunkna, drunknar, drunknade, drunknat
 • tömma töm, tömmer, tömde, tömt
 • dyka dyk, dyker, dök, dykt
 • kemikalie kemiskt ämne
 • preparat ämne
 • läns tom, tömma, vattenbefria
 • marin sjö, hav, försvar till havs
 • fastna kommer inte loss
 • fastna fastna, fastnar, fastnade, fastnat
 • olycka missöde, tragedi, otur, tillbud
 • sprida sprid, sprider, spred, spritt
 • sprint låspinne, bult, kil
 • vindriktning varifrån det blåser
 • Varifrån ska vinden komma när du släcker eld? Från din rygg
 • Hur lång tid tar det för en liten brand att bli stor? tre och en halv minut
 • Hur lång tid tar det från larm till brandbilen kör? 90 sekunder
 • Vad är ställtid? från larm tills bilen kör
 • Hur lång är ställtiden? 90 sekunder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-brandstation-ord.6934525.html

Dela