SvA bi växter mossor+ormbunkar

Övningen är skapad 2014-11-09 av ejmc. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Förutom till prydnad är växter en förutsättning för allt liv på jorden
 • Ge exempel på sporväxter. mossor och ormbunkar
 • Vad bestod livet på jorden av först? bakterier, alger och urdjur
 • Vad utvecklades ur bakterier, alger och urdjur? de första svamparna och växterna
 • Vad hade de första växterna som liknade bakterier, alger och urdjur? sporer
 • Vad skiljer sporer från frön? de är mindre men liknar varandra
 • Vad kallas växter som förökar sig med sporer? sporväxter
 • Vad saknar sporväxter? blommor och frön
 • Vad kan sporväxterna själva tillverka? syre och energi/mat som de behöver
 • Vilka är de vanligaste sporväxterna? mossor och ormbunksväxter
 • Hur ser mossor ut? De har en liten stam och små gröna blad. De stöttar varandra o växer tätt ihop som en matta.
 • Vad kan inte mossor leda? vatten
 • Hur får mossorna i sig vatten? suger vatten direkt från luften
 • Vad i mossan suger upp vatten? mossans stam och blad
 • Vad heter världens vanligaste mossa? väggmossa
 • Var trivs mossor bäst? i fuktiga, gamla, orörda skoga eller med grå lavar på berg
 • Vad användes ofta väggmossan till förr? förr för att täta springor mellan stockar i husväggar
 • Var växer det mycket vitmossa? på myrar eller fuktiga platser i skogen
 • Var lagras vatten i mossan? ihåliga celler
 • Varför är det praktiskt att mossor kan lagra vatten? i torrperioder skyddar de våtmarkerna
 • Vad användes vitmossor ofta till förr? blöjor och förband
 • Hur gammal (många år) kan vitmossan bli? hundratals kanske tusentals år
 • Var växer vitmossan (förnyas den)? i sina övre delar, då de äldre blir vita och dör bit för bit
 • Varför förmultnar inte vitmossan till jord? ont om syre och nedbrytare så den bildar torv istället
 • Hur tjocka kan vitmossans torvlager bli? tio meter
 • Vad används energirik torv till i Sverige? bränsle, kol och olja
 • Hur bildas de gröna mossgräsmattorna i skogen? hos han plantorna finns det spermier och hos honorna ägg. spermierna simmar vid fuktigt väder oh befruktar äggen-
 • Hur växer det befruktade ägget? en sporkapsel växer fram från honplantan.
 • Hur kan mossor utan sporer föröka sig? delar av plantan lossnar och börjar växa på ny plats
 • Vad har ormbunksväxter? kärl
 • Vissa sporväxter har utvecklats under lång tid och vuxit sig stora så de har utvecklat...x? rötter och kärl
 • Vilken funktion har kärlen hos ormbunken. e som transporterar vatten i växten.n sorts "vattenledningar"
 • Vad kallas ormbunkar med vattentransportförmåga? kärlväxter
 • Vilka var de första kärlväxterna på jorden? ormbunkarna ibland stora som träd
 • Vad levde bland ormbunksträden för hundratals miljondne dinosaurier
 • Finns det rester av de gamla ormbunksskogarna idag? ja i form av stenkol
 • Vad räknas som ormbunksväxter idag? ormbunkar, lummer-
 • Vad heter de vanligaste svenska ormbunkarna? örnbräcken, träjon och stensöta
 • Hur ser örnbräcken ut? stora trekantiga blad, ½ m hög, kärl på stammen och som i genomskärninig påminner om örn
 • Hur ser träjonen ut? örnbräken ½ m hög, fjäderlika strutformade blad
 • Hur ser stensötan ut? liten och har gröna blad hela vintern, roten bildar jordstam som smakar laktrits
 • Hur höga kan ormbunksträd bli i tropiska regnskogar? 25 meter
 • Vad sköter förökningen på ormbunkar? sporer på bladens undersida som förvaras i sporgömmen
 • Vad är sporgömmen? plats för sporerna, bruna prickar på bladens undersida
 • Vad händer när en ormbunksspor hamnar på marken? kan växa till en liten platt skiva/förgrodd
 • Vad bildas på ormbunkens förgrodd? både hon- och hanorgan
 • Hur sker ormbunkens befruktning? vid regn simmar spermier från hanorganet till honorganet oc så växer en ny ormbunke upp ur förgrodden
 • Två andra ormbunksväxter heter? lummer- och fräken
 • Vad användes lummer till förr? de långa revorna blir dekoration på julbord eller i fönste
 • Hur ser fräkenväxterna ut? ungf som decimeterstora granar
 • Vad användes åkerfräken till förr? medicin mot blåskatarr
 • Hur förökar sig lummer- och fräkenväxter? via sporer i fuktiga marker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-vaxter-mossorormbunkar.4025895.html

Dela

Annonser