SvA bi Svampar och lavar

Övningen är skapad 2014-11-06 av ejmc. Antal frågor: 82.
Välj frågor (82)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är svampar bra på? samarbete
 • Svampar används till mycket, ex? mat och mediciner
 • Var finns det svamp? ofta i skog men även ängar, hagar och parker, på trädstammar, stubbar men även på människokroppen och
 • Vad har har hatt och fot men saknar huvud och skor??? :-)) svampen
 • Var finns det svamp? över hela jorden
 • Hur många kända svamparter känner vi till? omkring 100 000
 • Hur många nya svampar upptäcks varje år? omkring 1000
 • Hur många svamparter har vi i Sverige? omkring 10 000
 • Hur många goda matsvampar har vi i Sverige? omkring 100
 • Hur många mycket giftiga svampar har vi i Sverige? cirka tio
 • Det underjordiska nätverket av svampens trådar kallas också... hyfer
 • Hur många mil hyfer kan en liter jord innehålla? tolv mil
 • Nätverkets trådar kallas tillsammans... mycel
 • Hur många år kan den amerikanska honungsskivlingen bli? omkring 1 500
 • Den amerikanska honungsskivlingens mycel kan bli lika stort som ... 20 fotbollsplaner
 • När trivs svampmycelet bäst? på hösten när det regnat mycket
 • Vad bildar svampmyscelet när det växer upp ur jorden? sporkroppar även kallat svampar
 • Vilken är sporkropparnas uppgift? sprida svampens sporer
 • Hur många sporer kan en enda champinjon skicka iväg? två miljarder
 • Var finns sporerna? överallt i luften
 • Hur indelas svamparna? i sex grupper efter var de förvarar sporer
 • Var sitter sporerna hos rörsvamparna? i rör under hatten
 • Var förvaras sporerna hos buksvamparna? i sporkroppen (ex röksvamp ryker iväg när det går hål)
 • Var finns sporerna hos skvsvamparna? i skivor på hattens undersida (ex champinjoner och flugsvamp, kremlor, riskor och spindelskivlingar)
 • Nämn tre svampgrupper. grensvampar, taggsvampar och disksvampar
 • Till vilken grupp hör Karljohansvampen? rörsvamp
 • Till vilken grupp hör champinjonen? skivsvampar
 • Till vilken grupp hör murklorna? disksvampar
 • Till vilken grupp hör blek taggsvamp? Taggsvamparna
 • Fingersvamparna ingår i svampgruppen som kallas.... grensvampar
 • Vad heter världens största organism? amerikansk honungsskivling
 • Hur förökar sig svampar? med sporer
 • Svampar sitter fast i marken som växter och har ... cellväggar
 • Svampar kan inte tillverka sin egen näring/syre utan tar från... levande eller döda organismer och saknar klorofyll
 • Vissa svampar kan röra sig. Ge ex. slemsvampen trollsmör glider oerhört långsamt på marken
 • Hur kan en svamp döda ett stort träd? svamptrådarna växer inne i trädet och suger upp dess näring ex svaveltickan
 • Vad leversaprofyter av? döda växter och djur
 • Vad är saprofyter? ofta encelliga svampar
 • Saprofyter och bakterier städar upp och bryter ner döda växter och djur kallas ... förmultning
 • Samarbete mellan svampar och andra organismer kallas symbios
 • Svamptrådar som bildas runt trädrötter och bildar ett skyddande ludd kallas... svamprot eller mykorrhiza
 • Ge exempel på svampar i symbios (vet du vilken sorts träd så hittar du lättare rätt svamp.) kantareller och karljohan
 • Vad kallas det när olika organismer samarbetar utan att skada varandra? symbios
 • Nämn två vanlig matsvampar. kantarell, karljohan, champinjoner
 • Vad kallas nätverken av svamptrådar som finns i jorden? mycel
 • Varför kan inte svampar bilda sin egen mat? saknar klorofyll
 • Hur mycket svamp plockar vi ungefär? cirka tre procent
 • Hur mycket näring innehåller svampar ungefär? som våra bästa grönsaker
 • Vilka förutom människor äter svamp? sniglar, snäckor, möss, ekorrar och rådjur
 • Kan djur äta andra svampar än människor? Ja vissa djur äter dem fast de är dödliga för människan
 • Hur länge (många år) har vi ätit svamp? tusentals
 • Hur länge kan vi spara färsk svamp? Det är en färskvara (delikatess)
 • Hur äts svamp? stek i smör, torka den eller förväll o frys in och ät senare
 • Vad får degen att jäsa? encelliga jästsvampar
 • Hur förökar sig encelliga jästsvampar? bildar små knoppar som växer och lossnar
 • Vad är knoppning? när jästsvampar äter socker i degen och bildar gasbubblor som gör degen luftig
 • Vad händer med jästsvamparna när degen sätts i ugnen? de dör när det blir för varmt
 • Vad får du om jästsvampar lever på vindruvors skal? de bildar alkohol tillsammans med socker
 • Vad kan jästsvampar användas till? göra öl, tilverka papper och framställa mat ur olja
 • Hittar du jästsvampar på människan? ja miljontals på huden som ibland ställer till besvär
 • Vilka besvär orsakar jästsvampar på människor? ger oss mjäll, fotsvamp, svamp under naglarna
 • Vilken svamp kan vi ha glädje o nytta och få besvär av? mögelsvampar
 • Varför är hus med mögel eller att äta mögligt bröd dåligt? mögelsvampar kan du bli sjuk av
 • Nyttiga mögelsvampar finns också, exempelvis tillverkas ... penicillin av mögelsvamp
 • När används mögel- och jästsvamp t ex? i bioteknik för att göra vitaminer, enzymer och läkemedel
 • Vad lever jästsvamparna i en deg av? socker
 • Vad kallas ett smarbete mellan svamp och alg? lavar
 • I vilka färger förekommer lavar? grått till skarpaste orange
 • Var växer blåslaven? som ett buckligt blad på träd och stenar och kallas bladlavar
 • Vad heter Sveriges vanligaste lav? blåslaven
 • VAd kallas fönster och renlavar? busklavar
 • Vilka lavar äts av älgar och rådjur? fönsterlav och renlav
 • Hur ser busklavarna ut? liknar små buskar
 • Var växer ex vägglav och kartlav? tätt ovanpå trädens bark eller på stenar eller berg
 • Vilken grupp tillhör vägglav och busklavar som bildar vackra mönster som liknar kartor? skorplavar
 • Har lavar rötter? De tar in vatten och andra ämnen direkt från luften och saknar rötter
 • Varför är lavar känsliga för luftföroreningar? De tar in vad de behöver direkt från luften
 • Varför saknas lavar nära städer fulla med avgaser? lavar är känsliga för föroreningar
 • Vad är en lav egentligen? två olika organismer som samarbetar
 • Vad består lvaen av?? encelliga grönalger och blågröna bakterier omgivna av svamptrådar
 • Varför är laven egentligen en överlevnadsexpert? symbios alg som gör socker o mat genom klorofyll åt sig själv och svampen och svamptrådarna ger skugga och skydd
 • Hur kan lavenöverleva direkt på berg, stenar eller klippor? eftersom algen och svampen lever i symbios med varandra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-svampar-och-lavar.4021191.html

Dela