Sva bi Naturanpassning-åk6 ss74-101

Övningen är skapad 2017-05-07 av ejmc. Antal frågor: 108.
Välj frågor (108)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Varför luktar stinkbugs illa och ser otäcka ut? skrämma bort sina fiender
 • Vad betyder biologisk mångfald? naturen har många arter och de varierar mycket
 • Vad beror det på att det finns så stor mångfald? flera miljarder års utveckling
 • Fanns alla våra djur för miljarder år sedan? nej
 • Kommer dagens växter att alltid finnas kvar? sannolikt inte
 • Hur många olika arter känner forskarna till idag? en miljon sjuhundra olika
 • Är antalet arter konstant? Varje så hittas nya, så nej
 • Vilka arter upptäcks mest nya av? växter och insekter
 • Har de flesta däggsjur och fåglar upptäckts? sannolikt, ja
 • Vad beror naturtypen på? nederbörd, temperatur, årstid och vilken mark det är
 • Ett annat ord för tajga är... barrskog
 • Vilka naturtyper känner du till? polar/tundra, barrskog/tajga, lövskog, regnskog, stäpp/savann, öken
 • Vad är lika för alla djur? de måste äta
 • Vad behöver djur föruom att äta? försvara sig mot fiender, få ungar
 • Vad påverkar klimatet? växtlighet
 • Varför finns det olika växter på olika platser? de måste överleva i sin miljö och sprida sina frön
 • En förutsättning för att djur ska leva är... växter
 • Vad ger växterna djuren? syre, mat, skydd
 • Vad är nedbrytare? djur som äter döda djur och växter
 • Vad händer med nedbrytarnas spillning? ger ny jord
 • Växter och djur är beroende av varandra
 • Varför passar djur och växter in i omgivningen? anpassats för att äta, försvara sig och hitta en partner
 • Vad är silkesapan anpassad till? ett liv i träden
 • Finns det djur och växter i alla naturtyper? självklart
 • Vad heter områdena som ligger närmast polerna? arktis, antarktis
 • Vad täcks stora delar av polartrakterna av? snö och is
 • Varför har isbjörnen så små öron? för att värmen ska stanna
 • Varför behåller en stor kropp energin bättre? mindre yta jämfört volymen gör det lättare
 • Varför har videns blomknoppar päls? för att klara vårnätterna
 • Var är det inte varmast? vid polerna
 • Vad finns det för hot mot betesmarker? växer igen och djuren betar på åkern, konstgödseln minskar biologisk mångfald
 • Till vad behövs odlingsmarker? spannmål för människor och djur
 • Ge exempel på problem med odlingsmarker i naturen. natur försvinner, vattnes dikas bort, växter besprutas med bekämpningsmedel
 • Från vilket djur härstammar hunden? vargen
 • Varför har människor genom avel ändrat djurens egenskaper. passa människan bättre, hund med korta ben kan gå in i gryt vid jakt
 • Vilket syfte har vi med Hamiltonströvare? bra på att jaga räv och hare
 • Vad är taxar bra på? jakthund går ner i gryt o jagar upp räv eller hare
 • Vad är Grand Danois-hundar bra på? jakt-, vakt- och troligen stridshund
 • Vad är det för bra med en Sibirian husky-hund? släd- och draghund särskilt i hundsportstävlingar
 • Varför finns det nationalparker, naturreservat och fåglskyddsområden? skydda arter och bevara dem
 • Vad menas med ett världsarv? kultur- eller naturområde att bevara för framtiden
 • Hur många världsarv har SVerige? år 2013 fanns det femton
 • Ge ex på världsarv i Sverige? Drottningholms slott, Skogskyrkogården, Visby Hansestad, Höga kusten, Tanum hällristningar, Hälsingegårdar, Falu kopparbergslagen, Engelbergs bruk, Grimeton radiostation, Birka + Hovgården, Gamelstads kyrkstad, Laponia, Örlagsstaden Karlskrona,Struves meridianbåge, S Ölands odlingslandskap
 • Varför är orangutangen hotad idag? Skogsskövling, illegal jakt, minskat område
 • Varför är ålen hotad? Naturen minskas, Utbyggnad av vattenkraft och dammbyggen, hårt fiske
 • Varför är den blågula aran hotad? Minskning av naturen den lever i, skogsskövling, infångas som burfågel
 • Varför är tigern hotad idag? Minskning av naturområdet, jakt
 • Varför är noshörningen hotad idag? jakt på eftertraktade horn (används i medicin och hårprodukter)
 • Vilka djur är utrotningshotade i Sverige idag? varg, pilgrimsfalk, grodor
 • Vilka svenska växter är utrotningshotade idag? orkidéer
 • Människan behöver regnskogen till vad? virke, odlingsmark
 • Människan behöver barrskogen till vad? virke
 • Människan behöver lövskogen till vad? virke, odlingsmark
 • Människan behöver polartrakt och tundra till vad? olja, fiske
 • Människan behöver vattenmiljön till vad? bra mark till odling, torv
 • Människan behöver öken till vad? betesmark, mineraler, olja
 • Vilka hot och problem finns det mot regnskogen? skövling, urlakar marken, arter försvinner
 • Hot och problem mot barrskogsområden är: skövling av äldre skogar minskar biologisk mångfald spec i planterad skog
 • Hot och problem mot lövskogsområden är: minskat antal arter som trivs
 • Hot och problem mot tundra och polartrakter är: klimatförändringar-snö och is smälter, hotar arter ex isbjörn
 • Hot och problem mot vattenmiljön är: dräneras. blir odlingsmark och skogsplantering
 • Hot och problem mot öken är: hårt bete, gruv, dagbrott och oljekällor
 • Vad kallas stor variation av arter och många arter på en plats? biologisk mångfald
 • Varför anpassas arterna till sin miljö? För att överleva, äta, skydda och fortplanta sig
 • Känner vi till alla arter som finns nu? Nej, men de flesta däggdjur
 • Nämn några arter som fanns förr men som är utdöda nu. dront, dinosaurie och mammut
 • På vilket sätt är växter viktiga för djur? är föda, ger skydd, bomaterial, syre=fotosyntesen i gröna växter
 • Är växter viktiga för rovdjur? ja, de lever av växtätare
 • Är djur viktiga för växter? ja, nedbrytare ger ny jord som ger dem näring
 • Varför finns det olika naturtyper på jorden? klimatet påverkar växtlighet, marktyp och årstid
 • Vilken skillnad skulle det vara med bara en växttyp? många djur skulle saknas i ex öken och vi skulle ej få mat
 • Ge exempel på ett land där det finns ökenområden: Egypten, Tunisien, Brasilien
 • Ge exempel på ett land där det finns regnskog: Brasilien
 • Ge exempel på ett land där det finns savann/ stäpp: Kenya
 • Ge exempel på ett land där det finns barrskog/taiga: Ryssland
 • Ge exempel på ett land där det finns polarklimat: Grönland
 • Ge exempel på ett land där det finns lövskogsområden: Indien
 • Vad är det för skillnad mellan polar och tundra? Tundran har inte alltid snö, ligger nära polarområden
 • Varför har isbjörnen vit päls? Ihålliga hårstrån som innehåller luft och isolerar mot kyla
 • Nyfödda kutar är vita men blir sedan grå, varför? Bra kamoflage när den föds på isblock, som vuxen i havet är grå bättre kamoflage
 • Varför fryser inte växter ihjäl? En sockerlösning i växten hindrar och päls som på viden stoppar kyla
 • Gäss flyttar i stora formationer. Hur skyddar de sig mot rovfåglar? Stora mängder förvirrar ensamma jägare
 • Hur är pingvinen anpassad till sin miljö? fett håller pingvinen varm. Svart rygg i havet och vit mag kamoflerar, håller värme när de ruvar tätt ihop, små vingar används som paddlar ej för att flyga
 • Vilket djur lever i flock och en hona o hane får ungar? polarvarg
 • Vilket handjur slår och bitar varandra blodiga innan parning? elefanten
 • Vilket djur vrålar och springer mot varandra för att stångas och vinnaren får honan? myskoxen
 • Vilka djur samlas i flockar som skydd för att flyga/flytta söderut? gäss, arktiska gäss
 • Vilket djur bygger vinterbo m kvistar och mossa och sover sig genom vintern? brunbjörnen
 • Hur skiljer Antarktis (nord) och Arktis (syd) sig? Antarktis är en kontinent täckt av is och snö medan Arktis mest är is som flyter i havet runt några mindre öar
 • När norra delen av jorden lutar mot solen, vilken årstid är det? sommar
 • Vad är tajga? barrskog (ryska)
 • Hur klarar barrträden vintern? Barr har ett skyddande vax som skydd mot både värme och kyla, och så vatten inte dunstar av
 • Vilka nedbrytare finns det i barrskogen? svampar
 • Vad har lavar och mossar för betydelse för barrskogen? suger upp vatten och reglerar fuktigheten
 • Vilken är näringskedjan i barrskogen? solen skiner på kotten som äts av ekorren som sedan äts av räven
 • Vad menas med revir? ett område som ett djur inte kan dela med andra av samma art
 • Vilket djur lever många ihop och sprutar syra på sina fiender? myran
 • Vilket djur hackar först hål i barken och fångar sedan insekter och larver med sin långa tunga? hackspett
 • Vilket djur bor i grävda lyor i marken, kissar på buskar och stenar för att hålla andra djur borta? rävar
 • På vilket sätt är blåsippan och vitsippan anpassade till lövskogen? Blommar när solen/ljuset når ner, löven ger skugga och skydd
 • Varför är daggmasken viktig i lövskogen? blandar och rör runt jord, äter upp löv och växter på marken, Spillningen blir ny jord
 • Vilket djur visar upp sig stort för att skrämma sina fiender och följer doft för att med snabeln suga i sig mat? påfågelögat
 • Vilket gräsätande, idisslande djur har en körtel vid ögat som det stryker mot trädstammar? hjorthanen
 • Vilka olika sorts våtmarker finns det? mosse, kärr, strandäng, träsk
 • Vad är torv? Delvis nedbrutna växtdelar som innehåller mycket energi och näring
 • Hur används torv ibland? som energikälla och bränns i kraftverk
 • En krokodil ligger ofta stilla och uppfattas som en trädstock, varför? spanar på byten
 • Vilken fördel har tranor/flamingo med långa ben? de vadar i grunda sjöar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-naturanpassning-ak6-ss74-101.5176024.html

Dela