sva bi människokroppen-celler

Övningen är skapad 2014-11-14 av ejmc. Antal frågor: 107.
Välj frågor (107)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad byggs ala organismer upp av? celler
 • Vad kallas de encelliga bakterierna som under miljarder år utvecklats till celler? urceller
 • Vad kan en cell liknas vid? minisamhälle
 • Vad heter livets minsta levande byggsten? cell
 • Hur små är de flesta celler? mindre än en hundradels millimeter i diameter
 • Hur kan en cell liknas vid ett minisamhälle? Varje celldel har en uppgift att sköta tillsammans med de andra
 • Vad pågår ständigt i cellerna? kemiska reaktioner
 • Vad ger cellen energi? förbränningen
 • Ge ett annat ord för förbränning. cellandning
 • Vad krävs för att förbränningen ska fungera? syre och ett bränsle
 • Vad heter cellens bränsle? druvsocker
 • Till vad omvandlar cellen syre och druvsocker? koldioxid och vatten
 • Vad ger druvsocker+syre-> koldioxid+vatten +energi
 • Hur frigörs energi i cellen? omvandlar syre och druvsocker till koldioxid och vatten
 • Varifrån styrs det mesta som händer i cellen? cellkärna ->cellens "chef"
 • Vad finns i cellkärnan? arvsanlag
 • Vad gör arvsanlagen? bestämmer vilka ämnen cellen ska tillverka och dess funktioner
 • Vad är cellmembranet? fungerar som en sorts hud runt cellen
 • Vad gör cellmembranet? skyddar cellens inre och kontakt med omgivningen
 • Vad släpper cellmembranet igenom? ämnen cellen behöver och släpper ut avfall
 • Vad kallas cellens "energiverk"? mitokondrier
 • Var i cellen sker förbränningen? i mitokondrierna/energiverken
 • Vad behövs för att cellen ska kunna leva? energi
 • Hur hanteras cellens avfall? reningsverken tar hand om det
 • Vad kallas reningsverken för? lysosomer
 • Vad är celplasma? trögfrlytande vätska
 • Vad består den trögflytande cellplasman av? vatten, salter och proteiner
 • Vad tillverkas i cellernas proteinfabriker? proteiner
 • Vilken funktion har proteinerna? byggnadsmaterial i cellen
 • Vad kallas proteinfabrikerna? ribosomer
 • G exempel på celler som kan leva själva. bakterier och urdjur
 • Hur fungerar encelliga celler? tar både upp alla nödvändiga ämnen och släpper ut avfall
 • Hur är större organismer uppbyggda? flera celler
 • Vad krävs hos de flercelliga organismerna? transportsystem för mat, syre och avfall
 • Vad krävs för att cellerna ska kunna samarbeta? signalsystem
 • Hur har allt mer komplicerade organismer uppstått? cellens specialicering på olika uppgifter
 • Ge exempel på en komplicerad organism. människokropp
 • Hur startade ditt liv? från en enda befruktad cell till miljardtals celler
 • Hur börjar människolivet? en sädescell och en äggcell förenades och bildade fler celler via delningar
 • Vad är nerver, blod, fett och muskler? specialiserade celler
 • Hur många olika sorters celler består en människa av? ett par hundra
 • Vad bildas från stamceller? vävnader
 • Hur bildas vävnader? celler av samma sort slår ihop sig
 • Kroppen byggs genom olika sorters vävnader till... organ
 • Vad bildas alla vävnader och organ ifrån? stamceller
 • Hur många celler dör varje sekund i en människokropp? miljontals
 • Hur många celler delar sig och ersätter döda celler var sekund? miljontals ersättare
 • Hur många kilo celler dör och ersätts varje dygn? ett
 • Under en människas liv byts hur många ton celler ut? tiotals
 • Hur länge lever en cell? olika livslängd från dagar i tarmen till blodkroppar i 3-4 månader
 • Hur länge lever nervceller? hela en människas liv
 • Vad är cancer? celler som tappat kontroller över sin celldelning och delar sig när det ej behövs
 • Vad är en tumör? en klump med cancerceller
 • Hur kan cancerceller skada ett organ? de växer och tränger ut andra organ och kan sprida sig i kroppen
 • Vad kallas en dottertumör? metastas
 • Hur många människor insjuknar i cancer årligen? 50 000
 • Hur gamla är de flesta när de blir sjuka i cancer? över 65 år
 • Hur många cancersjukdomar känner vi till? 200 olika
 • Hur många cancersjukdomar botas numera? hälften
 • Hur behandlas cancer? operation, cellgift, stårlbehandling eller hormoner
 • Vad uppstår cancer på grund av? förändringar i cellens arvsanlag
 • Vem får cancer? några genom arvsanlag, slumpmässigt eller pga livsstil (mat, sol, rörelse)
 • Hur kan hudcancer erhållas för mycket solande
 • Vad är det viktigaste mot cancer för att påverka själva? undvika tobaksrökning
 • Hur många cancerfall orsakar tobaksrökningen årligen? 8 000
 • Vilka cancrar orsakar ofta rökning? lungcancer, struphuvudet, matstrupen och urinblåsa
 • Vad hoppas forskarna att stamceller kan användas till i framtiden? mänskliga reservdelar för att bota diabetes/ demens
 • VAd används stamceller till redan idag? benmärg för att bota blodcancer
 • Vad kallas blodcancer också för? leukemi
 • Hur repareras svårt bränd hud? hudceller transplanteras från den friska huden
 • Hur många hudceller kan odlas från en och en halv kvadratcentimeter? cirka en och en halv kvadratmeter
 • HUr transplanteras hudceller? sprayas på det skadade området
 • Hur är de första cellerna som delas efter en befruktning? identiska och ej specialicerade de första dagarna
 • Vad kallas de stamceller som finns i kroppens vuxna organ? vuxna stamceller
 • Hur kan cancerceller spridas i kroppen? De delas och lossnar när de når lymfkärl eller blodkärl och sprider sid sedan..
 • Vad krävs för att kroppen ska klara sina uppgifter? celler, vävnader och organ måste samarbeta
 • Vad kallas det när flera organ samarbetar? organsystem
 • Ungefär hur många organsystem har kroppen? tio
 • Vilka organsystem känner du till? immunförsvar, hud, hormonsystem och cirkulation-, utsöndrings-, rörelse-, nerv- och sinnes-, andnings, matspjälknings- samt fortplantningsorgan
 • Vad kallas organet där blodet transporterar syre, näring och avfall från cellerna samt hjärtat som pumpar blodet till cellerna? cirkulationsorgan
 • Vad kallas organet som är kroppens reningsverk? utsöndringsorgan
 • Vilka utsöndringsorgan har kroppen? njurar och lever
 • Vad renar njurar och lever? avfall och gifter i blodet som förs ut med urin eller avföring
 • Vad ger stadga åt kroppen? skelettet
 • Vad får kroppen att röra sig? muskler
 • Hur förs maten framåt i tarmarna? med musklernas hjälp
 • Vad ger order till andra organ i kroppen? hjärnan
 • Vad heter kroppens sinnesorgan? syn, hörsel, balans, känsel, smak och lukt
 • Syn, hörsel, balans, känsel, smak och lukt är sinnesorgan. Vad gör de? rapporterar till hjärnan
 • Genom vilket organ tas syret i luften upp i blodet? lungorna och transporteras till cellerna
 • Till vad behövs syre i kroppen? förbränning i cellerna
 • Var sönderdelas maten i din kropp? mag-tarmkanal
 • Hur kan mat användas i cellerna? eftersom den sönderdelas i tarmarna
 • Vad bildas när mat sönderdelas i tarmarna? bl a druvsocker
 • Varför behöver kroppen förbränna mat? ge energi
 • Var bekämpas sjukdomar? immunförsvaret
 • Vad kan bakterier och virus orsaka? sjukdomar
 • Varför är det bra att ha hud? Skydd
 • Mot vad skyddar huden? bakteriepassage, uttorkning?
 • Vad reglerar kroppens temperatur? huden
 • Vad består hormonsystemet av? körtlar
 • Vad tillverkar hormonsystemets körtlar? hormoner
 • Hur samverkar körtlar och hormoner? hormonerna innehåller meddelande till celler och organ
 • Hur sänds hormonernas information vidare? med blodet
 • VAd behöver vi fortplantning till? få barn/avkomma
 • Var samlas i mannens testiklar? spermier
 • Var finns kvinnans ägg? i äggstockarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-manniskokroppen-celler.4035339.html

Dela