sva bi Livet på jorden åk 7

Övningen är skapad 2014-11-06 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad betyder ordet biologi? Läran om livet
 • Ge exempel på några olika organismer levande varelser människor, djur
 • Vad heter det gröna färgämnet i växter klorofyl
 • Vad är typiskt för organismer? De föds, växer, andas, behöver energi, förökar sig och dör
 • Vad är organismer? levande varelser
 • Ge exempel på biologiska områden? ekologi, botanik, zoologi, etnologi, genetik, medicin, evolution
 • Vad är ekologi? Läran om samspelet mellan allt levande.
 • Vad betyder evolution? Berättar om hur allting har utvecklats
 • Vad är genetik? Beskriver hur arvet utvecklas från en organism till en annan.
 • Vad lär vi oss i medicin? läran om människokroppen och om sjukdomar
 • Vad är etologi? Läran om djurs beteenden
 • Vad är zoologi? Läran om djur och hur de lever
 • Vad är botanik? Läran om växter
 • Vad är en cell? Den minsta levande delen hos allt liv.
 • Vad består av endast en cell? bakterier och urdjur
 • Hur många celler består människan av? miljarder celler
 • Var finns arvsanlagen? i cellkärnan
 • vad består en djurcell av? cellkärna, cellplasma, tunt cellmembran runt
 • Vad består en växtcell av? cellkärna, cellplasma, cellsaftrum, korn med klorofyll, cellmembran, cellvägg
 • var finns det gröna ämnet klorofyll? utanför kärnan men i cellen
 • var fångar växter in solenergi och syre så de kan göra sin egen mat? i klorofyllkornen som ligger i cellen
 • Varför kan inte djurceller tillverka sin egen mat? de saknar klorofyllkornen
 • Vad gjorde svensken Carl von Linné världsberömd? grupperade och döpte växter och delade in dem i familjer, släkten och arter utifrån deras likheter
 • Vad består det latinska namnet av? 2 delar släktnamn och arten
 • Homo sapiens är ett latinskt namn som betyder släktet homo och arten sapiens dvs människa
 • När levde Linné? 1700-talet
 • Hur namnges nyupptäckta växter och djur nuförtiden? Linnés system
 • Vad är en art? Individerna måste kunna få barn och barnbarn för att kunna tiihöra en art
 • Vad är fördelen med Linnés system? Lättare att se likheter och olikheter mellan arter och släkten
 • Hur indelas organismerna? 5 stora grupper, bakterier, alger och urdjur, svampar och lavar, växter, djur
 • Vad visar släktträdet, tänker biologerna? hur de olika grupperna har utvecklats från bakterier till tex svampar, alger, växter, djur och urdjur
 • Vilket språk använder biologer, läkare och vetrinärer? latin
 • Vad är en ras? ex olika sorters människor som vita och indianer eller för hundar, pudlar, boxrar och taxar
 • Vad kallas blandning mellan arter? bastarder
 • Vad kallas blandning mellan olika växterarter? hybrider
 • Hästar och åsnor är olika arter och kan få ungar med varandra. Vad kallas avkomman? fölet kallas mula om mamman är häst och mulåsna om mamman är åsna.
 • Mulor och mulåsnor kan inte få egna ungar. Eftersom de är sterila
 • Hur många arter finns det sannolikt på jorden idag? 10 miljoner olika och 2 miljoner med namn
 • Arter är beroende av varandra för att överleva därför ska de bevaras i en biologisk mångfald
 • Hur studerar vi bäst naturvetenskapliga ämnen? med ett undersökande arbetssätt där vi utgår från egna erfarenheter och gissar.
 • Vad kallas ett naturvetenskapligt antagande/gisning? hypotes
 • Hur får vi veta om en hypotes stämmer? testa genom experiment

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-livet-pa-jorden-ak-7.4019343.html

Dela