SvA bi fröväxter

Övningen är skapad 2014-11-09 av ejmc. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är en fröväxt? växt som sprider sig med frön istället för sporer
 • Ge exempel på fröväxter. blåklockor, prästkragar dvs alla blommor, gräs, löv- o barrträd
 • Varför är gräs och lövträds blommor svåra att se? de är gröna och små
 • Barrträd och tall saknar blommor men räknas till fröväxterna, varför? de har kottar med frön i
 • Enar räknas till fröväxter men saknar kottar, varför? de har runda bär med frön inuti
 • När utvecklades fröväxterna? långt senare än sporväxterna
 • Vilka fröväxter fanns på dinosauriernas tid? barrträd
 • Fanns även blomväxterna under dinosuriernas tid? fröväxter med blommor utvecklades långt senare
 • Vilken är skillnaden mellan frön och sporer? Frön är större och bättre utrustade bl a med en matsäck som plantan kan leva av
 • Hur länge räcker matsäcken för ett frö? Tills den nya plantan får egna blad att ta upp näring med
 • Vad kallas växter med rötter, stam och blad med kärl i? kärlväxter
 • Vad kallas kärlen i bladen ofta för? bladnerver
 • Vilken funktion har rötterna De suger upp vatten och näringsämmnen ur marken
 • Vad kan rötterna göra? transportera vatten till växtens övriga delar
 • I vad transporterar växten sin mat? i kärlen
 • Hur får växten sin mat? tillverkar socker i sina gröna blad mha solljus
 • Vad kallas tillverkningen av socker mha klorofyll? fotosyntes
 • Var finns kärlen som transporterar vatten i barkträd? alldeles under barken
 • Hur ofta bildar barkträden nya kärl? varje år
 • Hur räknas ett träds ålder? i stammens snittyta kan årsringar räknas
 • Vad fungerar mest som stöd för trädet? Veden i mitten, trädet lever vidare genom kärlen under barken
 • Hur stora är ett träds rötter ungefär? ungefär lika stora som kronan ovanför
 • Hur mycket vatten suger ett björkträd upp på ett dygn? 400 l dvs som två badkar
 • Vad är den spännande växten sileshår som växer på näringsfattiga myrar? köttätande genom insekter och smådjur samt tillverkar sin mat mha klorofyll
 • Vad äter växten sileshår tex? sländor och andra insekter som fastnar
 • Vilken är blommans uppgift? föröka sig och spridas
 • Vad syns först och störst på en blomma+ kronbladen som ger blommans olika färg och form
 • Vad sitter under kronbladen? foderbladen
 • Vilken uppgift har foderbladen? skydda blomknoppen innan den slår ut
 • Vad finns mellan kronbladen inne i blomman? växtens könsorgan
 • Vad består de flesta växters könsorgan av? en blomma med han- och honorgan i samma blomma
 • Vad kallas honorganet? pistill
 • Var sitter oftast pistillen? i mitten
 • Vad kallas pistillens övre del? märke
 • Vad kallas pistillens nedre del? fruktämne
 • Vad finns i blommans fruktämne? ett eller flera fröämnen som innehåller ägg
 • Vad kallas blommans hanorgan? ståndare
 • Var sitter oftast ståndaren? de är oftast många och placeras ofta runt pistillen
 • Vad kallas ståndarens övre del? ståndarknapp
 • Vad innehåller och bildas i ståndarknappen? pollenkorn som innehåller en sorts spermier
 • Hur indelade C v Linné de olika växtarterna i släkten och familjer? efter antal ståndare och pistiller och dessas utseenden.
 • Varför kallade Linné indelningen för växternas sexualsystem? ståndare och pistiller är växternas könsorgan
 • Vad kallas växter med ståndare och pistiller? fanerogamer
 • Vad kallas växter som saknar ståndare och pistiller? kryptogamer
 • Vad är en flora? en bestämningsbok för växter
 • Vad innehåller ofta en flora? bestämningsscheman för att ta reda på vilken växt man hittat
 • På vilken sedel återfinns Linnés bild? 100 kronor
 • Vilken var Linnés favoritväxt? vit liten, linnéa
 • Hur indelas växterna? i familjer efter hur blommorna är byggda
 • Vad heter de tre vanliga växtfamiljerna som prästkrage, morot och rödklöver tillhör? korgblommiga (prästkrage), flockblomstrig (morot) och ärtväxter (rödklöver)
 • Vad är typiskt för de korgblommiga växterna? småblommor tillsammans i en korg ex tussilago och maskros
 • Vad är typiskt för de flockblomstriga växterna som hundkäx? småblommor samlas på en gemensam stjälk, flera flockar på samma blomma
 • Vad är typiskt för familjen ärtväxter, ex kärringtand? varje småblomma har egen form då kronbladen är olika

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-frovaxter.4026067.html

Dela