SvA Bi Alger och virus

Övningen är skapad 2014-11-06 av ejmc. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är en alg? många sorter i hav på stränder stora som tång eller pyttesmå och består av en enda cell
 • Var finns det alger? sötvatten och saltvatten eller lever på land
 • Varför är alger gröna? de innehåller en cellkärna som innehåller klorofyll
 • Varför saknar alger rötter? de tar näring genom cellväggarna
 • Hur kan alger spridas? delar kan lossna och börja växa på nya ställen eller föröka sig sexuellt med ägg och spermier som förenas i vatten.
 • Varifrån har alger utvecklats? från blågröna bakterier
 • De encelliga grönalgerna har utvecklats till....? flercelliga alger och långt senare till de första enkla växterna
 • Varför är det olika färger på algerna? (ex vattenytan grönalger och brunalger längre ner och längst ner rödalger) Ljustillgång från solen minskar med avståndet och djupt ner på 200 meters djup finns väldigt lite ljus
 • VAd kallas små alger? växtplankton
 • Vad är basföda åt många djur i vatten? växtplankton som förökar sig i enorma mängder i vatten
 • Hur lever ögondjuret EUglena både som alg och djur? gisselorganismen rör sig mot ljuset tack vare känslig ögonfläck med en tråd/gissel o saknar klorofyll försvinner ljuset äter den istället som ett djur.
 • Vad heter det gröna färgämnet i en alg? klorofyll
 • Vad kan kiselalger tillverka? olja med ljusets hjälp och mat till sig själva och andra
 • Vilken alggrupp lever på störst djup rödalger
 • Var används döda alger? som näringsrik gödsel på åkrar
 • Till vad används alger? geleämne i bland annat glass, rakkräm och godis
 • Hur äts alger i Japan och Kina? som näringsrika grönsaker till mat
 • Vad är ett urdjur? våra tidigaste släktingar fån vilka troligen alla djur utvecklats
 • Hur förökar sig urdjur? genom delning
 • Bakterier kan vila när de inte trivs i en miljö. Vd bildar de då? vilsporer
 • Urdjuren består av en cell men kan ha olika former, vilka? Amöbaform, hödjur, trumpetdjur, musseldjur och toffeldjur
 • Vad består klockdjuret av? många små urdjur tillsammans i en koloni
 • Urdjur som rör sig men oftast driver med vattnet kallas...? djurplankton
 • Var finns urdjuren? i fuktig jord, inne i magen hos kor
 • vad har ofta urdjur som gör att vi kan se dem långt efter att de dött? kalkskal som efter miljoner år bildar kalksten och marmor
 • Vilka urdjur kan bilda sjukdomar i varma länder? malariaurdjur, tropisk sömnsjuka från tsetseflugor eller amöber som ger magsjukdomar
 • Hur många celler har ett urdjur? en cell
 • Vad äter ett av jordens största djur, blåvalen? växtplankton och krill
 • VAd kallas stora alger i haven? tång
 • Vad kallas de mikroskopiskt små algerna? mikroorganismer
 • Nämn två vanlig svenska alger. blåstång och grönslick
 • Ur vad har dagens växter troligen utvecklats? encelliga grönalger
 • VAd kallas urrdjur som driver med vattenströmmar? djurplankton
 • Vad äter urdjur? bakterier och växtplankton
 • Vilka sjukdomar orsakas av urdjur? malaria, sömnsjuka
 • HUr klarar sig urdjur om det blir för torrt? de bildar vilosporer när det blir för torrt och de inte trivs.
 • Vad är vilosporer? en sorts "ägg" som konserverar och sedan kläcks när det sedan kommer i vatten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-alger-och-virus.4020881.html

Dela