sva 8sidor Ahmad insändare

Övningen är skapad 2017-06-19 av ejmc. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en oro nervositet, ängslan, farhåga
 • att bry sig tycka om, hålla av, låtsas om, ge uppmärksamhet
 • att drömma fantisera, svärma, grubbla, inbilla sig, tänka
 • att fara resa, åka, färdas, glida, ila, flyga
 • att fika dricka kaffe, vara ute efter
 • att fly rymma, smita, sticka, dra iväg
 • att flytta ändra läge, röra, rubba, transportera
 • att hata avsky, hysa agg, tycka illa om, ogilla starkt
 • att hjälpa bistå, vägleda, guida, stötta, lotsa, assistera
 • att hända ske, inträffa, utspela, äga rum
 • att kämpa strida, slåss, tävla
 • att längta åtrå, sukta, önska
 • att skämmas blygas, rodna, chikanera, förnedras
 • att studera plugga, lära sig, bilda sig, utbilda sig, skaffa kunskaper i
 • att utvisa förpassa, visa ut, ge rött kort, straffa, sända ur landet
 • en besvikelse-r frustration, missräkning, bakslag, dessillusion
 • en dröm-ar synbild, halluncination, fantasibild, vision, sömntankar
 • en ensamhet-er isolering, enslighet, tomhet, övergivenhet, utan sällskap
 • en fara-or hot, nöd, risk, våda, farlighet
 • en farlighet-er oråd, fördärv, osäkerhet, nöd
 • en flykt rymning, smitning
 • en flykt-er rymning, smitning
 • en flytt-ar adressbyte, rubbning, bostadsbyte, föra till annan plats
 • en godhet- hygglighet, vänlighet, snällhet, givmildhet
 • en hjälp- bistånd, vägledning, assistans, stöd
 • en händelse-er tilldragelse, förekomst, skeende
 • en kamp-er fight, dust, envig, drabbning
 • en kamrat-er vän, kompis, förtrogen, bästis, stallbroder
 • en ledsamhet-er sorglighet, tråkighet, bekymmer, obehag
 • en läxa-or hemarbete, pensum, uppgift, övning
 • en mardröm-ar ångestdröm, ond dröm, gastkramning, nattmara
 • en ro lugn, vila, frid, stillsamhet
 • en rädsla-or skräck, fasa, fruktan, bävan, oro
 • en skam- förnedring, blygsel, chikan, smälek, skändlighet, nesa, skymf
 • en studie-er undersökning, utbildning, granskning, kunskapsinhämtning
 • en trygghet-er lugn, säkerhet
 • ett fik- ett café, servering
 • ett hat- fiendeskap, illvilja, agg, groll, avsky
 • ett paradis- fantastisk plats som finns i dröm och bibel eller koran
 • ett öde-n slump, lott, fortuna, skickelse, olycka, levnadslott
 • bryr, bry, brydde, brytt att bry sig
 • drömmer, dröm, drömde, drömt att drömma
 • far, far, for, farit att fara
 • fikar, fika, fikade, fikat att fika
 • flyr, fly, flydde, flytt att fly
 • flyttar, flytta, flyttade, flyttat att flytta
 • hatar, hata, hatade, hatat att hata
 • hjälper, hjälp, hjälpte, hjälpt att hjälpa
 • händer, händ, hände, hänt att hända
 • kämpar, kämpa, kämpade, kämpat att kämpa
 • längtar, längta, längtade, längtat att längta
 • skäms, skäms, skämdes, skämts att skämmas
 • studerar, studera, studerade, studerat att studera
 • utvisar, utvisa, utvisade, utvisat att utvisa
 • I sömnen drömmer pojken om lyckan att vinna matchen
 • Att inte få betyg efter allt arbete var en stor besvikelse för flickan som kämpat hela terminen för att lära sig simma.
 • Pojken saknade sina vänner och var helt ensam i det nya landet.
 • Pojken flydde från dödshot och talibaner i sitt hemland.
 • Flykten var fylld med farligheter på havet mot friheten.
 • Vem vill flytta till en ny lägenhet?
 • Flykten kunde genomföras med hjälp av människors godhet och mycket egna pengar.
 • Misslyckas du i det nya landet drar du skam över hela familjen.
 • Ska vi dricka kaffe? Jag vet ett fik som ligger vid Viggbyholms station.
 • Religiösa fanatiker drivs av hat och maktbegär.
 • Några tror att slumpen eller ödet inte går att påverka.
 • Han blev jätterädd av mardrömmen som väckte honom mitt i natten
 • Mamman ger babyn trygghet när hon vaggar honom.
 • Patientens kamp mot den svåra sjukdomen slutade bra.
 • Eleven lärde sig hela läxan utantill.
 • Lönen var mycket lägre än förväntat så besvikelsen blev stor när pengarna kom.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-8sidor-ahmad-insandare.7359700.html

Dela