SvA 100 svårstavade ord

Övningen är skapad 2016-05-10 av ejmc. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • känna, käna, tjänna känna
 • Hur stavas... känna, käna, tjänna känna
 • Hur stavas... skjunga, skunga, sjunga sjunga
 • Hur stavas... köra, tjöra, kjöra köra
 • Hur stavas... kjock, tjock, kiock tjock
 • Hur stavas... tjuv, kjuv, kuv tjuv
 • Hur stavas... tjilo, kilo, kjilo kilo
 • Hur stavas... schorta, skorta, skjorta skjorta
 • Hur stavas... åtminnstone, åtminstone, åtminstonne åtminstone
 • Hur stavas... skjampo, shampo, schampo schampo
 • Hur stavas... ungn, ugn, ungn ugn
 • Hur stavas... ejäntligen, ägentligen, egentligen egentligen
 • Hur stavas... bekymrad, bekymmrad, betjymrad bekymrad
 • Hur stavas... helre, hällre, hellre hellre
 • Hur stavas... heften, hälften, hällften hälften
 • Hur stavas... uttala, utala, utalla uttala
 • Hur stavas... handuk, handduk, handuck handduk
 • Hur stavas... ungdumar, ungdommar, ungdomar ungdomar
 • Hur stavas... affischer, afischer, afficher affischer
 • Hur stavas... snappt, snabt, snabbt snabbt
 • Hur stavas... intressant, intresannt, intresannt intressant
 • Vilken stavning är den rätta? sjuttsa, skjutsa, skjuttsa skjutsa
 • Vilken stavning är den rätta? straks, stracks, strax strax
 • Vilken stavning är rätt? domare, dommare, domarre domare
 • Vilken stavning är rätt? lungt, lunkt, lugnt lugnt
 • Vilken stavning är rätt? gässpa, jäspa, gäspa gäspa
 • Vilken stavning är rätt? samla, sammlla, samlla samla
 • Vilken stavning är rätt? sakt, sagt, sackt sagt
 • Vilken stavning är rätt? flessta, flesta, flässta flesta
 • Vilken stavning är rätt? stjärna, skärna, sjärna stjärna
 • Vilken stavning är rätt? hittills, hitills, hittils hittills
 • Vilken stavning är rätt? diräkt, diräckt, direkt direkt
 • Vilken stavning är rätt? apsolut, absolut, appsolut absolut
 • Vilken stavning är rätt? meddela, medela, meddella meddela
 • Vilken stavning är rätt? trots, trotts, tråtts trots
 • Vilken stavning är rätt? alra, allra, allrra allra
 • Vilken stavning är rätt? innre, innrä, inre inre
 • Vilken stavning är rätt? ljud, jud, gjud ljud
 • Vilken stavning är rätt? noggrant, noggrannt, nogrant noggrannt
 • Vilken stavning är rätt? välkommna, välkåmmna, välkomna välkomna
 • Vilken stavning är rätt? sannt, santt, sant sant
 • Vilken stavning är rätt? nämligen, nemligen, nämmligen nämligen
 • Vilken stavning är rätt? saktta, sackta, sakta sakta
 • Vilken stavning är rätt? rodna, rådna, råddna rodna
 • Vilken stavning är rätt? villja, vilja, villia vilja
 • Vilken stavning är rätt? moln, måln, målln moln
 • Vilken stavning är rätt? kjärna, kärna, tjärna kärna
 • Vilken stavning är rätt? nummrerad, nummerad, numrerad numrerad
 • Vilken stavning är rätt? bråtom, bråttom, bråttomm bråttom
 • Vilken stavning är rätt? välkommen, välkåmmen, välkomen välkommen
 • Vilken stavning är rätt? alltid, altid, allttid alltid
 • Vilken stavning är rätt? hadde, hade, havde hade
 • Vilken stavning är rätt? himmeln, himmlen, himlen himlen
 • Vilken stavning är rätt? inom, innom, inomm inom
 • Vilken stavning är rätt? kännde, kjännde, kände kände
 • Vilken stavning är rätt? mänska, människa, mäniska människa
 • Vilken stavning är rätt? cyckel, syckel, cykel cykel
 • Vilken stavning är rätt? förstås, förståss, förrstås förstås
 • Vilken stavning är rätt? föränn, förrän, förränn förrän
 • Vilken stavning är rätt? anledning, andledning, annledning anledning
 • Vilken stavning är rätt? aldrig, alldrig, aldrigg aldrig
 • Vilken stavning är rätt? gammla, gamlla, gamla gamla
 • Vilken stavning är rätt? honnom, honom, honomm honom
 • Vilken stavning är rätt? oxå, ochså, också också
 • Vilken stavning är rätt? berätta, beräta, bäretta berätta
 • Vilken stavning är rätt? afär, affär, affärr affär
 • Vilken stavning är rätt? äfter, eftter, efter efter
 • Vilken stavning är rätt? farlit, farlikt, farligt farligt
 • Vilken stavning är rätt? ändast, endasst, endast endast
 • Vilken stavning är rätt? överaska, överraska, överasska överraska
 • Vilken stavning är rätt? orrka, årka, orka orka
 • Vilken stavning är rätt? rängn, rengn, regn regn
 • Vilken stavning är rätt? lämna, lämmna, lemna lämna
 • Vilken stavning är rätt? kädja, kedja, kjedja kedja
 • Vilken stavning är rätt? sjed, skjed, sked sked
 • Vilken stavning är rätt? stjäla, skäla, skjäla stjäla
 • Vilken stavning är rätt? kil, tjol, kjol kjol
 • Vilken stavning är rätt? schuta, skjuta, stjuta skjuta
 • Vilken stavning är rätt? schjuk, skjuk, sjuk sjuk
 • Vilken stavning är rätt? vissde, visste, viste visste
 • Vilken stavning är rätt? tyvär, tyver, tyvärr tyvärr
 • Vilken stavning är rätt? lycklig, lyklig, lyckligg lycklig
 • Vilken stavning är rätt? värkligen, verkligen, verckligen verkligen
 • Vilken stavning är rätt? öpnade, öppnadde, öppnade öppnade
 • Vilken stavning är rätt? klockan, klokan, klockann klockan
 • Vilken stavning är rätt? överrens, överens, överänns överens
 • Vilken stavning är rätt? plöttsligt, plötslikt, plötsligt plötsligt
 • Vilken stavning är rätt? kanche, kannske, kanske kanske
 • Vilken stavning är rätt? tvungna. tvugna, tvunngna tvungna
 • Vilken stavning är rätt? låttsas. låtsass, låtsas låtsas
 • Vilken stavning är rätt? presis, precis, pricis precis
 • Vilken stavning är rätt? jorde, gjorde, hjorde gjorde
 • Vilken stavning är rätt? engkel, ängkel, enkel enkel
 • Vilken stavning är rätt? viktigt, viktit, viktitt viktigt
 • Vilken stavning är rätt? åtror, åtrår, åttror åtrår
 • Vilken stavning är rätt? undulat, underlat, undurlat undulat
 • Vilken stavning är rätt? rima, rimma, rimmha rimma
 • Vilken stavning är rätt? elliminera, eleminera, eliminera eliminera
 • Vilken stavning är rätt? intelligent, intligent, inteligent intelligent
 • Vilken stavning är rätt? sittuation, sittation, situation situation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-100-svarstavade-ord.6184693.html

Dela

Annonser