Substantiv Språkprov 2 Latin 1

Övningen är skapad 2016-01-21 av sminchiola. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • amor kärlek
 • ancilla slavinna
 • aqua vatten
 • aquila örn
 • arma vapen
 • astrum stjärna
 • atrium atrium
 • canis hund
 • carmen sång, dikt
 • caro kött
 • cliens klient
 • corpus kropp
 • culina kök
 • dies dag
 • domus hus
 • flos blomma
 • fons källa, fontän
 • forum torg
 • homo man, människa
 • inimicus fiende
 • invidia avundsjuka
 • lex lag
 • lis tvist, gräl
 • margarita pärla
 • mater moder
 • monachus munk
 • mors död
 • musca fluga
 • panis bröd
 • papa påve
 • pater fader
 • patronus patronus
 • porcus gris, svin
 • porta port, dörr
 • puella flicka
 • rex kung
 • servus slav
 • testimonium vittnesbörd, vittnesmål
 • triclinium matsal
 • umbra skugga
 • vestibulum vestibul
 • via väg, gata
 • vinum vin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/substantiv-sprakprov-2-latin-1.5625788.html

Dela