Stuck 4A

Övningen är skapad 2023-03-18 av MateoDak. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Abteil-e kupén
 • das Büro-s kontoret
 • Kuchen kakan
 • der Führerschein-e körkortet
 • das Dach taket
 • zurüch tillbaka, åter
 • das Licht-er ljuset
 • das Mitglied-er medlemmen
 • die Schere-n saxen
 • Zettel lappen
 • leuchten lysa
 • halten stanna, hålla
 • Schießen skjuta
 • sterben
 • tun göra
 • schluken svälja
 • täglich daglig/en
 • tragen bära, ha på sig
 • beobachten betrakta, titta på
 • sich freuchen glädja sig
 • kriegen
 • zittern dara
 • ernst allvarig
 • die Treppe-n trappan
 • kaputt sönder
 • einkaufen handla
 • sogleich genast
 • wahrscheinlich antagligen
 • süß söt
 • offenbar tydligen
 • hübsch snygg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stuck-4a.11470418.html

Dela