Stuck 3A

Övningen är skapad 2023-01-29 av MateoDak. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • doch jo, ju, dock, men
 • welcher vilken
 • kaum knappt, knappast
 • erkennen känna igen
 • die Tasse-n koppen
 • kräftig kraftig
 • ungeduldig otålig
 • teils dels
 • das Gespräch-e samtalet
 • herstellen producera
 • dringend bråskande
 • streiten strida, gräla
 • meistens för det mesta
 • immer weider om och om igen
 • tauchen dyka
 • der Kellner hovmästaren, kyparen
 • bekommen
 • wütend rasande
 • mitmachen deltaga i
 • blaß blek
 • freiwillig frivillig
 • werfen kasta
 • die Herz-en hjärtat
 • hart hårt
 • denn för, ty
 • die Autobahn-en motorvägen
 • d.h. d v s
 • verteidigen försvara
 • jeder varje, var och en
 • lachen skratta
 • verhungern svälta ihjäl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stuck-3a.11318732.html

Dela