strömma

Övningen är skapad 2016-03-14 av amandarichardson. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • port hamn
 • harbour hamn
 • ferry terminal färjeterminal
 • cruise kryssning
 • crossing passage, sailing trip
 • foot passenger fotgängare
 • calm sea lugnt hav
 • to disembark landsätta
 • to embark gå ombord
 • to sail att segla
 • car ferry bilfärja
 • cruise ship kryssningsfartyg
 • ferry färja
 • hovercraft svävfarkost
 • yacht yacht
 • captain kapten
 • crew besättning
 • bureau de change växlingskontor
 • bar bom
 • gangway landgång
 • life jacket flytväst
 • life belt livbälte
 • acted agerat, handlat
 • accomplished skicklig, fulländad
 • adapted anpassat
 • administrate administrera
 • allocated fördelas
 • analyzed analyseras
 • arbitrated medla
 • attained uppnås
 • collaborated sammarbeta
 • conceived uttänkt
 • derived härledd
 • dealt behandlat
 • designated betecknad
 • to vitalize levandegöra
 • interpreted tolkas
 • facilitated underlättas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stromma.5967491.html

Dela