Straight Talk

Övningen är skapad 2019-10-18 av cedvardsson. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uppriktigt straight
 • annorlunda different
 • tyvärr, dessvärre unfortunately
 • mobba bully
 • skolgård playground
 • lik, liknande similar
 • deltog, var med took part
 • delta/deltar, vara/är med take part
 • godta accept
 • okunnig, ovetande ignorant
 • dålig bad
 • dum stupid
 • kultur culture
 • bestäm dig make up your mind
 • vara rädd för be scared of
 • skrämmande scary
 • döma judge
 • föreställ dig hur andra har det put yourself in other people's shoes
 • Filippinerna the Philippines
 • jättestor giant
 • helstekt roasted
 • gris pig
 • underlig weird
 • i grund och botten basically
 • tråkig boring
 • deg dough
 • ha gemensamt have in common
 • judisk Jewish
 • kalott yarmulke
 • muslimsk huvudbonad hijab
 • rättvist fair
 • skylla på blame
 • hel entire

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/straight-talk.9253009.html

Dela