Stowaway labrador urval 5A

Övningen är skapad 2020-03-30 av ceclu_s. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in the country på landet
 • mysterious mystisk
 • wait for vänta på
 • travel card reskort ( månadskort)
 • possible möjlig
 • train conductor tågkonduktör
 • stowaway fripassagerare
 • security camera övervakningskamera
 • simply helt enkelt
 • know veta
 • knew visste
 • run springa
 • ran sprang
 • spend tillbringa
 • spent tillbringade
 • doormat dörrmatta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stowaway-labrador-urval-5a.9729528.html

Dela