Stories to tell- What´s up? 8

Övningen är skapad 2018-06-14 av AnnieBergvreten. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • osannolik unlikely
 • staket fence
 • slira, kana skid
 • gräsmatta lawn
 • be om ursäkt apologize
 • lita på trust
 • förslag suggestion
 • tapet wallpaper
 • tidigare, föregående previous
 • inbilla sig, föreställa sig imagine
 • be, böna plead

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-whats-up-8.8277154.html

Dela