Stories to tell: The lost mobile

Övningen är skapad 2020-04-23 av cissantrieb. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • return återvända
 • behave uppföra sig
 • stomach mage
 • straight from direkt från
 • delighted förtjust
 • resist motstå
 • attractive tilltalande
 • gulp svälja
 • concerned bekymrad
 • vet veterinär
 • have its course ha sin gång
 • was nowhere to be found stod inte att hitta någonstans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-the-lost-mobile.9763152.html

Dela

Annonser