Stories to tell: The Children

Övningen är skapad 2020-04-23 av cissantrieb. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be up and about vara uppe och hoppa
 • plaster gips
 • childcare dagis
 • decision beslut
 • stroll promenad
 • crutch krycka
 • stroller sittvagn
 • unaware omedveten
 • attempt försök
 • mind sinne
 • evil ondskefull
 • hood motorhuv
 • set on inställd på
 • encourage uppmuntra
 • snatch rycka bort
 • in agony i vånda, smärta
 • rev rusa bilmotor
 • passer-by förbipasserande
 • urgent brådskande
 • devastating förödande
 • experience upplevelse
 • confused förvirrad
 • curious nyfiken
 • assure försäkra
 • beyond bortom
 • vehicle fordon
 • manage lyckas
 • spot få syn på
 • take into custody anhålla
 • united förenade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-the-children.9763123.html

Dela