Stories to tell: Hair today, gone tomorrow

Övningen är skapad 2020-04-23 av cissantrieb. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • caring omtänksam
 • sympathetic förstående
 • lawnmower gräsklippare
 • obviously uppenbarligen
 • be off sick vara hemma på grund av sjukdom
 • cancel avboka
 • bridesmaid brudtärna
 • reckon anse
 • telly tv
 • wander vandra
 • mate polare
 • appalling förfärligt
 • suggest antyda; föreslå
 • slap smälla till
 • sue stämma
 • helpful hjälpsam
 • appointment möte
 • ruthless hänsynslös
 • anyway i alla fall
 • loads massor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-hair-today-gone-tomorrow.9762782.html

Dela