Stories to tell: Girl saves mum

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • barely knappt
 • SUV stadsjeep
 • unbuckle knäppa upp
 • seatbelt säkerhetsbälte
 • lap knä
 • steering wheel ratt
 • actually faktiskt
 • hectic hektisk
 • reach
 • brake pedal bromspedal
 • steady stadig
 • whizz by susa förbi
 • space utrymme
 • notice lägga märke till
 • accelerator gaspedal
 • manage lyckas
 • hard shoulder vägren
 • roundabout rondell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-girl-saves-mum.8929519.html

Dela